Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1018. Peucedanum palustre (L.) MOENCH - smldník bahenní. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 56 - 56.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1019. Sanicula europaea L. - žindava evropská. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 56 - 56.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1020. Astrantia major L. - jarmanka větší. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 57 - 57.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1021. Hacquetia epipactis (SCOP.) DC. - hvězdnatec zubatý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 57 - 57.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1022. Eryngium campestre L. - máčka ladní. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 58 - 58.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1023. Euonymus europaeus L. - brslen evropský. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 59 - 59.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1026. Lonicera xylosteum L. - zimolez obyčejný. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 60 - 60.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1028. Viburnum opulus L. - kalina obecná. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 61 - 61.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1029. Viburnum lantana L. - kalina tušalaj. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 61 - 61.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1030. Sambucus nigra L. - bez černý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 62 - 62.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1031. Sambucus racemosa L. - bez červený. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 62 - 62.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1032. Sambucus ebulus L. - bez chebdí. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 63 - 63.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1033. Adoxa moschatellina L. - pižmovka mošusová. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 63 - 63.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1034. Valeriana dioica L. - kozlík dvoudomý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 64 - 64.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1035. Valeriana tripteris subsp. austriaca E. WALTHER - kozlík trojený rakouský. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 64 - 64.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1036. Dipsacus fullonum L. - štětka planá. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 65 - 65.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1037. Scabiosa ochroleuca L. - hlaváč žlutavý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 65 - 65.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1038. Succisa pratensis MOENCH - čertkus luční. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 66 - 66.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1039. Knautia arvensis (L.) COULTER subsp. arvensis - chrastavec rolní pravý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 66 - 66.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1041. Vinca minor L. - barvínek menší. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 67 - 67.