Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Redchenko O., Vondrák J. & Košnar J. 2012: The oldest sequenced fungal herbarium sample. Lichenologist 44, 715 - 718. doi:10.1017/S002428291200031X
Reveal J. L. & Kaplan Z. 2012: Proposal to reject the name Potamogeton petiolaris (Potamogetonaceae). Taxon 61, 1122 - 1122.
Ricotta C., La Sorte F. A., Pyšek P., Rapson G. L., Celesti-Grapow L. & Thompson K. 2012: Phylogenetic beta diversity of native and alien species in European urban floras. Global Ecology and Biogeography 21, 751 - 759. doi:10.1111/j.1466-8238.2011.00715.x
Richardson D. M. & Pyšek P. 2012: Naturalization of introduced plants: ecological drivers of biogeographic patterns. New Phytologist 196, 383 - 396. doi:10.1111/j.1469-8137.2012.04292.x
Rokaya M.B., Maršík P. & Münzbergová Z. 2012: Active constituents in Rheum acuminatum and Rheum australe (Polygonaceae) roots: A variation between cultivated and naturally growing plants. Biochemical Systematics and Ecology 38, 83 - 90. doi:10.1016/j.bse.2011.11.004
Rokaya M. B. & Münzbergová Z. 2012: Effect of light, temperature and seed mass on germination of two species of the Himalayan rhubarb. Journal of Medicinal Plants Research 6, 5032 - 5037. http://www.academicjournals.org/jmpr/contents/2012cont/26Sept.htm
Rokaya M.B., Münzbergová Z., Shrestha M.R. & Timsina B. 2012: Distribution patterns of medicinal plants along an elevational gradient in central Himalaya, Nepal. Journal of Mountain Science 9, 201 - 213. doi:10.1007/s11629-012-2144-9
Rokaya M. B., Münzbergová Z., Timsina B. & Bhattarai K. R. 2012: Rheum australe D. Don: A review of its botany, ethnobotany, phytochemistry and pharmacology. Journal of Ethnopharmacology 141, 761 - 774. doi:10.1016/j.jep.2012.03.048
Roleček J. 2012: Festuca amethystina L. Zprávy České botanické společnosti 47, 87 - 89.
Roleček J. 2012: Polycnemum arvense L. Zprávy České botanické společnosti 47, 126 - 127.
Roleček J. 2012: Slatinná louka "Nad Horníkem" na Velkomeziříčsku - zanikající unikátní hadcový mokřad. Acta rerum naturalium 13, 53 - 60.
Roleček J., Čech L. & Danihelka J. 2012: Strošek polopásý (Lappula semicincta) v České republice. Zprávy České botanické společnosti 47, 1 - 10.
Roleček J. & Losík J. 2012: Lesostep Jižního Uralu. Živa 60, 233 - 237.
Roleček J. & Novák P. 2012: Poznámky k výskytu zárazy hořčíkové (Orobanche picridis) u Svitav. Východočeský sborník přírodovědný. Práce a studie. 19, 175 - 180.
Rosenbaumová R., Krahulcová A. & Krahulec F. 2012: The intriguing complexity of parthenogenesis inheritance in Pilosella rubra (Asteraceae, Lactuceae). Sexual Plant Reproduction 25, 185 - 196. doi:10.1007/s00497-012-0190-7
Roubíčková A., Mudrák O. & Frouz J. 2012: The effect of belowground herbivory by wireworms (Coleoptera: Elateridae) on performance of Calamagrostis epigejos (L) Roth in post-mining sites. European Journal of Soil Biology 50, 51 - 55. doi:10.1016/j.ejsobi.2011.12.004
Řezanka T., Lukavský J., Nedbalová L., Kolouchová I. & Sigler K. 2012: Effect of starvation on the distribution of positional isomers and enantiomers of triacylglycerol in the diatom Phaeodactylum tricornutum. Phytochemistry 80, 17 - 27. http://dx.doi.org/10.1016/j.phytochem.2012.05.021
Řezanka T., Lukavský J., Siristová L. & Sigler K. 2012: Regioisomer separation and identification of triacylglycerols containing vaccenic and oleic acids, and a- and c-linolenic acids, in thermophilic cyanobacteria Mastigocladus laminosus and Tolypothrix sp. Phytochemistry 78, 147 - 155. doi:doi:10.1016/j.phytochem.2012.02.028
Sádlo J., Petřík P. & Boublík K. 2012: Bory v reliktním ekosystému nížinné tajgy na Dokesku - využití, péče a ochrana. Ochrana přírody 67, 8 - 11.
Segečová J., Elster J. & Kováčik L. 2012: Stresová rezistencia jednodruhových kmeňových kulktúr vláknitej zelenej riasy z rodu Klebsormidium (Streptophyta) izolovaných z polárnych oblastí a zo Sovenska. In: Galamboš M. & Džugasová V. (eds.) Študentská vedecká konferencia PriF UK 2012 : zborník recenzovaných príspevkov, Univerzita Komenského, Bratislava, 600 - 605.