Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Knotek A., Konečná V., Wos G., Požárová D., Šrámková G., Bohutínská M., Zeisek V., Marhold K. & Kolář F. 2020: Parallel alpine differentiation in arabidopsis arenosa. Frontiers in Plant Science 11, 1 - 12. doi:10.3389/fpls.2020.561526
Kolář J. 2020: Migrations or local interactions? Spheres of interaction in third-millennium BC Central Europe. Antiquity 94, 1168 - 1185. doi:10.15184/aqy.2020.151
Kolátková V., Čepička I., Gargiulo G. M. & Vohník M. 2020: Enigmatic phytomyxid parasite of the alien seagrass Halophila stipulacea: new insights into its ecology, phylogeny, and distribution in the Mediterranean Sea. Microbial Ecology 79, 631 - 643. doi:10.1007/s00248-019-01450-3
Komárek J., Johansen J. R., Šmarda J. & Strunecký O. 2020: Phylogeny and taxonomy of Synechococcus–like cyanobacteria. Fottea 20, 171 - 191. doi:10.5507/fot.2020.006
Komárek J. & Lukavský J. 2020: Noví nebezpeční vodní vetřelci. Vesmír 99, 170 - 172.
Konečná V., Yant L. & Kolář F. 2020: The evolutionary genomics of serpentine adaptation. Frontiers in Plant Science 11, 1 - 10. doi:10.3389/fpls.2020.574616
Kotilínek M., Těšitelová T., Košnar J., Fibich P., Hemrová L., Koutecký P., Münzbergová Z. & Jersáková J. 2020: Seed dispersal and realized gene flow of two forest orchids in a fragmented landscape. Plant Biology 22, 522 - 532. doi:10.1111/plb.13099
Kovaláková P., Cizmas L., McDonald T. J., Maršálek B., Feng M. & Sharma V. K. 2020: Occurrence and toxicity of antibiotics in the aquatic environment: A review. Chemosphere 251, 1 - 15. doi:10.1016/j.chemosphere.2020.126351
Kozáková R., Bobek P., Dreslerová D., Abraham V. & Svobodová-Svitavská H. 2020: The prehistory and early history of the Šumava Mountains (Czech Republic) as seen through anthropogenic pollen indicators and charcoal data. Holocene 31, 145 - 159. doi:10.1177/0959683620961484
Krahulcová A. & Krahulec F. 2020: Ploidy level and breeding system in some populations of Pilosella (Asteraceae) in eastern and southern Slovakia. Thaiszia - Journal of Botany 30, 37 - 58. doi:10.33542/TJB2020-1-04
Krahulec F., Krahulcová A., Urfus T. & Doležal J. 2020: Populations of Pilosella species in ruderal habitats in the city of Prague: consequences of the spread of P. aurantiaca and P. rothiana. Preslia 92, 167 - 190. doi:doi: 10.23855/preslia.2020.167
Krajewski Ł., Adamec L., Saługa M., Bednarek-Ochyra H. & Plášek V. 2020: Welcome to the Czech Republic again! Rare northern mosses Calliergon megalophyllum and Drepanocladus sordidus (Amblystegiaceae) in South Bohemia in light of their European distribution and habitat preferences. PhytoKeys 154, 111 - 136. doi:10.3897/phytokeys.154.51454
Krak K., Vít P., Douda J. & Mandák B. 2020: Development of 18 microsatellite markers for Salvia pratensis. Applications in Plant Sciences 8, 1 - 4. doi:10.1002/aps3.11316
Kučerová A. & Roučková R. 2020: Záchrana populace rozchodníku huňatého - kriticky ohrožené rostliny otevřených pramenišť a rašelinných luk. Šumava 25, 6 - 7.
Kust A., Řeháková K., Vrba J., Maicher V., Mareš J., Hrouzek P., Chiriac M.-C., Benedová Z., Tesařová B., & Saurav K. 2020: Insight into Unprecedented Diversity of Cyanopeptides in Eutrophic Ponds Using an MS/MS Networking Approach. Toxins 12, 1 - 21. doi:10.3390/toxins12090561
Kuťáková E., Mészárošová L., Baldrian P. & Münzbergová Z. 2020: Evaluating the role of biotic and chemical components of plant-soil feedback of primary successional plants. Biology and Fertility of Soils 56, 345 - 358. doi:10.1007/s00374-019-01425-z
Kutlvašr J., Baroš A., Pyšek P. & Pergl J. 2020: Changes in assemblages of native and alien plants in perennial plantations: prairie species stabilize the community composition. NeoBiota 63, 39 - 56. doi:10.3897/neobiota.63.51109
Kvíderová J. & Kumar D. 2020: Response of short-term heat shock on photosynthetic activity of soil crust cyanobacteria. Protoplasma 257, 61 - 73. doi:10.1007/s00709-019-01418-7
Landucci F., Šumberová K., Tichý L., Hennekens S., Aunina L., Biță-Nicolae C., Borsukevych L., Bobrov A., Čarni A., De Bie E., Golub V., Hrivnák R., Iemelianova S., Jandt U., Jansen F., Kącki Z., Lájer K., Papastergiadou E., Šilc U., Sinkevičienė Z., Stančić Z., Stepanovič J., Teteryuk B., Tzonev R., Venenzoni R., Zelnik I. & Chytrý M. 2020: Classification of the European marsh vegetation (Phragmito-Magnocaricetea) to the association level. Applied Vegetation Science 23, 297 - 316. doi:10.1111/avsc.12484
Landuyt D., Maes S., Depauw L., Ampoorter E., Blondeel H., Perring M., Brūmelis G., Brunet J., Decocq G., van Ouden J., Härdtle W., Hédl R., Heinken T., Heinrichs S., Jaroszewicz B., Kirby K., Kopecký M., Máliš F., Wulf M. & Verheyen K. 2020: Drivers of aboveground understorey biomass and nutrient stocks in temperate deciduous forests. Journal of Ecology 108, 982 - 997. doi:10.1111/1365-2745.13318