Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Hédl R. & Taraška V. 2021: Kukačka aneb Exkurze do lomu za léčebnou. Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10, 33 - 38.
Hédl R., Taraška V. & Chudomelová M. 2021: Solanum decipiens. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70, 255 - 255.
Hegedüšová K., Žarnovičan H., Kanka R., Šuvada R., Kollár J., Galvánek D. & Roleček J. 2021: Thermophilous oak forests in Slovakia: classification of vegetation and an expert system. Preslia 93, 89 - 123. https://doi.org/10.23855/preslia.2021.089
Hegedüšová Vantarová K., Roleček J., Žarnovičan H. & Kanka R. 2021: Quercetea pubescentis. In: Valachovič M., Kliment J. & Hegedüšová (eds.) Rastlinné spoločenstvá Slovenska. 6. Vegetácia lesov a krovín, Veda, Bratislava., 231 - 292.
Hejda M., Sádlo J., Kutlvašr J., Petřík P., Vítková M., Vojík M., Pyšek P. & Pergl J. 2021: Impact of invasive and native dominants on species richness and diversity of plant communities. Preslia 93, 181 - 201. doi:10.23855/preslia.2021.181
Hejduková E. & Nedbalová L. 2021: Experimental freezing of freshwater pennate diatoms from polar habitats. Protoplasma 258, 1213 - 1229. doi:10.1007/s00709-021-01648-8
Hiiesalu I., Klimešová J., Doležal J., Mudrák O., Götzenberger L., Horník J. & de Bello F. 2021: Hidden below‐ground plant diversity buffers against species loss during land‐use change in species‐rich grasslands. Journal of Vegetation Science 32, 1 - 12. doi:10.1111/jvs.12971
Hofmeister J., Vondrák J., Malíček J., Palice Z. & Šoun J. 2021: Ochrana biodiverzity horských smrčin za kůrovcové kalamity – lišejníky v NPR Boubínský prales. Živa 69, 157 - 161.
Holá E., Tenčík A., Jandová J., Manukjanová A., Singh P., Tkáčiková J., Novotný I., Man M., Plaček J. & Soldán Z. 2021: Mechorosty zaznamenané v průběhu 32. podzimního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS v Brdech. Bryonora 67, 24 - 35.
Horsák M., Horsáková V., Polášek M., Coufal R., Hájková P. & Hájek M. 2021: Spring water table depth mediates within-site variation of soil temperature in groundwater-fed mires. Hydrological Processes 35, 1 - 11. doi:doi.org/10.1002/hyp.14293
Hu S., Hu B., Chen Z., Vosátka M. & Vymazal J. 2021: Arbuscular mycorrhizal fungi modulate the chromium distribution and bioavailability in semi-aquatic habitats. Chemical Engineering Journal 420, Part 1, 1 - 11. doi:10.1016/j.cej.2021.129925
Chelli S., Ottaviani G., Simonetti E., Campetella G., Wellstein C., Bartha S., Cervellini M. & Canullo R. 2021: Intraspecific variability of specific leaf area fosters the persistence of understory specialists across a light availability gradient. Plant Biology 23, 212 - 216. doi:10.1111/plb.13199
Chumová Z., Mandáková T. & Trávníček P. 2021: On the Origin of Tetraploid Vernal Grasses (Anthoxanthum) in Europe. Genes 12, 1 - 17. doi:10.3390/genes12070966
Chumová Z. & Trávníček P. 2021: Cytometrie v botanice: Detekce endopolyploidie u rostlin pomocí průtokového cytometru. In vitro diagnostika 2021, 26 - 27.
Chumová Z., Záveská E., Hloušková P., Ponert J., Schmidt P.-A., Čertner M., Mandáková T. & Trávníček P. 2021: Repeat proliferation and partial endoreplication jointly shape the patterns of genome size evolution in orchids. Plant Journal 107, 511 - 524. doi:10.1111/tpj.15306
Chytrý M., Danihelka J., Kaplan Z., Wild J., Holubová D., Novotný P., Řezníčková M., Rohn M., Dřevojan P., Grulich V., Klimešová J., Lepš J., Lososová Z., Pergl J., Sádlo J., Šmarda P., Štěpánková P., Tichý L., Axmanová I., Bartušková A., Blažek P., Chrtek J. Jr., Fischer F. M., Guo W.-Y., Herben T., Janovský Z., Konečná M., Kühn I., Moravcová L., Petřík P., Pierce S., Prach K., Prokešová H., Štech M., Těšitel J., Těšitelová T., Večeřa M., Zelený D. & Pyšek P. 2021: Pladias Database of the Czech Flora and Vegetation. Preslia 93, 1 - 87. doi:10.23855/preslia.2021.001
İltaş Ö., Svitok M., Cornille A., Schmickl R. & Lafon Placette C. 2021: Early evolution of reproductive isolation: a case of weak inbreeder/strong outbreeder leads to an intraspecific hybridization barrier in Arabidopsis lyrata. Evolution 75, 1466 - 1476. doi:10.1111/evo.14240
in ‘t Zandt D., Herben T., van den Brink A., Visser E. J. W. & de Kroon H. 2021: Species abundance fluctuations over 31 years are associated with plant–soil feedback in a species-rich mountain meadow. Journal of Ecology 109, 1511 - 1523. doi:10.1111/1365-2745.13574
Ivanovich C., Dolnik C., Otte V., Palice Z., Sohrabi M. & Printzen C. 2021: A preliminary phylogeny of the Lecanora saligna-group, with notes on species delimitation. Lichenologist 53, 63 - 79. doi:10.1017/S0024282921000074
Jakšová J., Adamec L., Petřík I., Novák O., Šebela M. & Pavlovič A. 2021: Contrasting effect of prey capture on jasmonate accumulation in two genera of aquatic carnivorous plants (Aldrovanda, Utricularia). Plant Physiology and Biochemistry 166, 459 - 465. doi:10.1016/j.plaphy.2021.06.014