Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Kvíderová J., Souquieres C. E. & Elster J. 2019: Ecophysiology of photosynthesis of Vaucheria sp. mats in a Svalbard tidal flat. Polar Science 21, 172 - 185. doi: "10.1016/j.polar.2018.11.006"
Ladouceur E., Bonomi C., Bruelheide H., Klimešová J., Burrascano S., Poschlod P., Tudela‐Isanta M., Iannetta P., Mondoni A., Amiaud B., Cerabolini B. E. L., Cornelissen J. H. C., Craine J., Louault F., Minden V., Öllerer K., Onipchenko V., Soudzilovskaia N. A. & Jiménez‐Alfaro B. 2019: The functional trait spectrum of European temperate grasslands. Journal of Vegetation Science 30, 777 - 788. doi: "10.1111/jvs.12784"
Lanta V., Mudrák O., Liancourt P., Bartoš M., Chlumská Z., Dvorský M., Pusztaiová Z., Münzbergová Z., Sebek P., Čížek L. & Doležal J. 2019: Active management promotes plant diversity in lowland forests: A landscape-scale experiment with two types of clearings. Forest Ecology and Management 448, 94 - 103. doi: "10.1016/j.foreco.2019.05.073"
Launis A., Malíček J., Svensson M., Tsurykau A., Sérusiaux E. & Myllys L. 2019: Sharpening species boundaries in the Micarea prasina group, with a new circumscription of the type species M. prasina. Mycologia 111, 574 - 592. doi: "10.1080/00275514.2019.1603044"
Lepinay C., Dostálek T., Pánková H., Svobodová M., Rydlová J., Vazačová K. & Münzbergová Z. 2019: Do arbuscular mycorrhizal fungi play a role in the ability of rare plant species to colonize abandoned fields? Fungal Ecology 40, 118 - 126. "https://doi.org/10.1016/j.funeco.2018.11.009"
Lepší M., Lepší P., Koutecký P., Lučanová M., Koutecká E. & Kaplan Z. 2019: Stellaria ruderalis, a new species in the Stellaria media group from central Europe. Preslia 91, 391 - 420. doi: "10.23855/preslia.2019.391"
Lepš J., Götzenberger L., Valencia E. & de Bello F. 2019: Accounting for long‐term directional trends on year‐to‐year synchrony in species fluctuations. Ecography 42, 1728 - 1741. doi: "10.1111/ecog.04528"
Lukács B. A., E‐Vojtkó A., Erős T., Molnár V. A., Szabó S. & Götzenberger L. 2019: Carbon forms, nutrients and water velocity filter hydrophyte and riverbank species differently: A trait‐based study. Journal of Vegetation Science 30, 471 - 484. doi: "10.1111/jvs.12738"
Lutz S., Procházková L., Benning L. G., Nedbalová L. & Remias D. 2019: Evaluating amplicon high-throughput sequencing data of microalgae living in melting snow: improvements and limitations. Fottea 19, 115 - 131. doi: "10.5507/fot.2019.003"
Macek, M., Kopecký, M. & Wild J. 2019: Maximum air temperature controlled by landscape topography affects plant species composition in temperate forests. Landscape Ecology 34, 2541 - 2556. doi: "10.1007/s10980-019-00903-x"
Maes S. L., Blondeel H., Perring M. P., Depauw L., Brūmelis G., Brunet J., Decocq G., den Ouden J., Härdtle W., Hédl R., Heinken T., Heinrichs S., Jaroszewicz B., Kirkby K., Kopecký M., Máliš F., Wulf M. & Verheyen K. 2019: Litter quality, land-use history, and nitrogen deposition effects on topsoil conditions across European temperate deciduous forests. Forest Ecology and Management 433, 405 - 418. doi: "10.1016/j.foreco.2018.10.056"
Maes S. L., Perring M. P., Vanhellemont M., Depauw L., van den Bulcke J., Brūmelis G., Brunet J., Decocq G., den Ouden J., Härdtle W., Hédl R., Heinken T., Heinrichs S., Jaroszewicz B., Kopecký M., Máliš F., Wulf M. & Verheyen K. 2019: Environmental drivers interactively affect individual tree growth across temperate European forests. Global Change Biology 25, 201 - 217. doi: "10.1111/gcb.14493"
Majeková M., Martínková J. & Hájek T. 2019: Grassland plants show no relationship between leaf drought tolerance and soil moisture affinity, but rapidly adjust to changes in soil moisture. Functional Ecology 33, 774 - 785. doi: "10.1111/1365-2435.13312 "
Ma J., Janoušková M., Ye L., Bai L. Q., Dong R. R., Yan Y., Yu X. C., Zou Z. R., Li Y. S. & He C. X. 2019: Role of arbuscular mycorrhiza in alleviating the effect of cold on the photosynthesis of cucumber seedlings. Photosynthetica 57, 86 - 95. doi: "10.32615/ps.2019.001"
Malíček J. 2019: Rostliny naší přírody štětcem Anny Skoumalové perem Lubomíra Hroudy. Botanika 2019, 26 - 26. doi: ""
Malíček J., Bouda F. & Syrovátková L. 2019: Lišejníky zaznamenané během bryologicko-lichenologických dnů na Broumovsku. Bryonora 63, 13 - 22. doi: ""
Malíček J., Man M. & Novotný P. 2019: DaLiBor – nejobsáhlejší databáze rozšíření mechorostů a lišejníků v ČR. Botanika 7, 7 - 9. doi: ""
Malíček J., Palice Z., Vondrák J., Kostovčík M., Lenzová V. & Hofmeister J. 2019: Lichens in old‑growth and managed mountain spruce forests in the Czech Republic: assessment of biodiversity, functional traits and bioindicators. Biodiversity and Conservation 28, 3497 - 3528. " https://doi.org/10.1007/s10531-019-01834-4"
Malina T., Maršálková E., Holá K., Tuček J., Scheibe M, Zbořil R. & Maršálek B. 2019: Toxicity of graphene oxide against algae and cyanobacteria: Nanoblade-morphology-induced mechanical injury and self protection mechanism. Carbon 155, 386 - 396. doi: "10.1016/j.carbon.2019.08.086"
Manfreda S., Dvořák P., Müllerová J., Herban S., Vuono P., Arranz Justel J. J. & Perks M. 2019: Assessing the Accuracy of Digital Surface Models Derived from Optical Imagery Acquired with Unmanned Aerial Systems. Drones 3, 1 - 14. doi: "10.3390/drones3010015"