Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Serrano, J., Richardson J. E., Milne R. I., Mondragon G. A., Hawkins J. A., Bartish I. V., Gonzalez M., Chave J., Madrinan S., Cardenas D., Sanchez S. D., Cortes R. & Pennington R. T. 2021: Andean orogeny and the diversification of lowland neotropical rain forest trees: A case study in Sapotaceae. Global and Planetary Change 201, 1 - 17. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2021.103481
Schmickl R. & Yant L. 2021: Adaptive introgression: how polyploidy reshapes gene flow landscapes. New Phytologist 230, 457 - 461. doi:10.1111/nph.17204
Schmidt C. S., Mrnka L, Frantík T., Lovecka P., Fenclová M., Demnerová K. & Vosátka M. 2021: Bacterial and fungal endophyte communities in healthy and diseased oilseed rape and their potential for biocontrol of Sclerotinia and Phoma disease. Scientific Reports 11, 1 - 17. https://doi.org/10.1038/s41598-021-81937-7
Schnablová R., Huang L., Klimešová J., Šmarda P. & Herben T. 2021: Inflorescence preformation prior to winter: a surprisingly widespread strategy that drives phenology of temperate perennial herbs. New Phytologist 229, 620 - 630. doi:10.1111/nph.16880
Schröder C. N., Hojka J. & Schmickl R. E. 2021: Arabidopsis arenosa auf Rügen: Erweiterung des Areals diploider Vorkommen auf die Flora Deutschlands. Kochia 14, 95 - 116.
Schweingruber F. H., Filartiga A. L. & Doležal J. 2021: Petioles of terrestrial plants. Kessel Verlag, Remagen-Oberwinter., 1 - 308.
Silva-Flores P., Arguelles-Moyao A., Aguilar-Paredes A., Calaca, F. J. S., Duchicela, J., Fernandez N., Furtado A. N. M., Guerra-Sierra B., Lovera M., Marin C., Neves M. A., Pezzani F., Rinaldi A. C., Rojas K. & Vasco-Palacios A. M. 2021: Mycorrhizal science outreach: Scope of action and available resources in the face of global change. Plants, People, Planet 3, 506 - 522. doi:10.1002/ppp3.10213
Sohrabi S., Pergl J., Pyšek P., Foxcroft L. C. & Gherekhloo J. 2021: Quantifying the potential impact of alien plants of Iran using the Generic Impact Scoring System (GISS) and Environmental Impact Classification for Alien Taxa (EICAT). Biological Invasions 23, 2435 - 2449. doi:10.1007/s10530-021-02515-6
Stojanova B., Münzbergová Z. & Pánková H. 2021: Inbreeding depression and heterosis vary in space and time in the serpentinophyte perennial Minuartia smejkalii. Preslia 93, 149 - 168. doi:10.23855/preslia.2021.149
Sudová R., Rydlová J., Čtvrtlíková M., Kohout P., Oehl F., Voříšková J. & Kolaříková Z. 2021: Symbiosis of isoetid plant species with arbuscular mycorrhizal fungi under aquatic versus terrestrial conditions. Mycorrhiza 31, 273 - 288. doi:10.1007/s00572-020-01017-y
Suchánková S., Vild O., Szabó P., Chudomelová M. & Hédl R. 2021: Metodika ke zpracování archivních materiálů o historickém využívání lesních majetků. Botanický ústav AV ČR, v.v.i..
Svidenský R., Kučerová A. & Čížková H. 2021: Causes of the dieback of littoral stands in an overpopulated water bird reserve: Role of eutrophication, fish and geese. European Journal of Environmental Sciences 11, 79 - 90. doi:10.14712/23361964.2021.9
Svitavská Svobodová H. 2021: Pylové depozice na Šumavě a v Krkonoších za posledních 21 let. Botanika 9, 6 - 8.
Svitavská Svobodová H. & Janský B. 2021: Contribution to the European Pollen Database in Neotoma: a pollen diagram of Rokytecká slať mire, Bohemian Forest/Šumava (Czech Republic). Vegetation History and Archaeobotany 30, 831 - 834. doi:10.1007/s00334-021-00824-3
Szabó P. 2021: Život je změna: dlouhodobý pohled na současné lesnictví. In: Fanta J. & Petřík P. (eds.) Jiné klima - jiný les. Academia, Praha.., 14 - 18.
Szabó P., Hédl R. & Šipoš J. 2021: Standard trees versus underwood: historical patterns of tree taxon occurrence in coppice forests. Journal of Vegetation Science 32, 1 - 11. doi:10.1111/jvs.12963
Šamonil P., Phillips J. D., Bobek P. & Daněk P. 2021: Stromy formují šumavskou krajinu. Živa 69, 282 - 284.
Šimek M., Elhottová D., Chroňáková A., Kaštovská E. & Klimešová J. 2021: Živá půda 8. Interakce půdních organismů a rostlin. Živa 69, 125 - 131.
Šlenker M., Kantor A., Marhold K., Schmickl R., Mandáková T., Lysak M. A., Perný M., Caboňová M., Slovák M. & Zozomová-Lihová J. 2021: Allele sorting as a novel approach to resolving the origin of allotetraploids using Hyb-Seq data: a case study of the Balkan mountain endemic Cardamine barbaraeoides. Frontiers in Plant Science 12, 1 - 22. doi:10.3389/fpls.2021.659275
Štajerová K., Kaplan Z., Doležal J., Lustyk P. & Krahulec F. 2021: Osevní směsi jako potenciální zdroj ohrožených a nepůvodních druhů. Zprávy České botanické společnosti 56, 177 - 179.