Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Hřibová E., Holušová K., Trávníček P., Petrovská B., Ponert J., Šimková H., Kubátová B., Jersáková J., Čurn V., Suda J., Doležel J. & Vrána J. 2016: The Enigma of Progressively Partial Endoreplication: New Insights Provided by Flow Cytometry and Next-Generation Sequencing. Genome Biology and Evolution 8, 1996 - 2005. doi: "10.1093/gbe/evw141"
Husáková I. & Münzbergová Z. 2016: The effect of current and historical landscape structure and species life-history traits on species distribution in dry grassland-like forest openings. Journal of Vegetation Science 27, 545 - 556 . doi: "10.1111/jvs.12390"
Chlumský J., Koutecký P., Plačková I. & Štech M. 2016: Is genetic diversity congruent with morphological diversity across the distributional range of the Melampyrum subalpinum group (Orobanchaceae)? Flora 220, 74 - 83. doi: "10.1016/j.flora.2016.02.011"
Chumová Z., Mandáková T. & Trávníček P. 2016: Are B-chromosomes responsible for the extraordinary genome size variation in selected Anthoxanthum annuals? Plant Systematics and Evolution 302, 731 - 738. doi: "10.1007/s00606-016-1295-5"
Janišová M., Mucina L., Da Silva Jr. M. C., Durigan G., Sabino G. P., Paruelo J., Acosta A. T. R., Hédl R., Peet R. K. & Guarino R. 2016: Cerrado, Caatinga, Gran Chaco and Mata Atlantica: South American flagships of biodiversity. IAVS Bulletin 2016, 8 - 23. doi: "10.21570/BUL-201612-2"
Jankovská V., Roszkowska M. & Kaczmarek L. 2016: Remains of non-pollen-palynomorphs - tardigrades from Spitsbergen found during pollen analyses. Polar Record 52, 450 - 463. doi: "10.1017/S0032247416000127"
Janovský Z., Janovská M., Weiser M., Horčičková E., Říhová D. & Münzbergová Z. 2016: Surrounding vegetation mediates frequency of plant-herbivore interactions in leaf-feeders but not in other herbivore groups. Basic and Applied Ecology 17, 352 - 359. doi: "10.1016/j.baae.2015.12.005"
Janssen J. A. M., Rodwell J. S., García Criado M., Gubbay S., Haynes T., Nieto A., Sanders N., Landucci F., Loidi J., Ssymank A., Tahvanainen T., Valderrabano M., Acosta A., Aronsson M., Arts G., Attorre F., Bergmeier E., Bijlsma R.-J., Bioret F., Biţă-Nicolae C., Biurrun I., Calix M., Capelo J., Čarni A., Chytrý M., Dengler J., Dimopoulos P., Essl F., Gardfjell H., Gigante D., Giusso del Galdo G., Hájek M., Jansen F., Jansen S., Kapfer J., Mickolajczak A., Molina J. A., Molnár Z., Paternoster D., Piernik A., Poulin B., Renaux B., Schaminée J. H. J., Šumberová K., Toivonen H., Tonteri T., Tsiripidis I., Tzonev R. & Valachovič M. 2016: European Red List of Habitats - Part 2. Terrestrial and freshwater habitats. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 1 - 38. doi: "10.2779/091372"
Jehlík V., Dostálek J. & Frantík T. 2016: Threatened plant species in the river ports of Central Europe: a potential for nature conservation. Urban Ecosystems 19, 999 - 1012. doi: "10.1007/s11252-015-0510-4"
Jooste M., Dreyer L. L. & Oberlander K. 2016: The phylogenetic significance of leaf anatomical traits of southern African Oxalis. BMC Evolutionary Biology 16, 1 - 19. doi: ""
Jørgensen P. M. & Palice Z. 2016: Leptogium insigne new to Ecuador, with notes on its generic position. Evansia 33, 14 - 17. doi: "10.1639/0747-9859-33.1.14"
Juráň, J. 2016: Trachelomonas bituricensis var. lotharingia M.L. Poucques 1952, a morphologically interesting, rare euglenoid new to the algal flora of the Czech Republic. PhytoKeys 61, 81 - 91. doi: "10.3897/phytokeys.61.7408"
Kaplan Z. 2016: Umíme už efektivně podchytit rozšíření rostlin? Zprávy České botanické společnosti 51, 301 - 306. doi: ""
Kaplan Z., Danihelka J., Lepší M., Lepší P., Ekrt., Chrtek J., Kocián J., Prančl J., Kobrlová L., Hroneš M. & Šulc V. 2016: Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 3. Preslia 88, 459 - 544. doi: ""
Kaplan Z., Danihelka J., Štěpánková J., Ekrt L., Chrtek J. Jr., Zázvorka J., Grulich V., Řepka R., Prančl J., Ducháček M., Kúr P., Šumberová K. & Brůna J. 2016: Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 2. Preslia 88, 229 - 322. doi: ""
Kasari L., Saar L., de Bello F., Takkis K. & Helm A. 2016: Hybrid ecosystems can contribute to local biodiversity conservation. Biodiversity and Conservation 25, 3023 - 3041. doi: "10.1007/s10531-016-1218-3"
Kirschner J., Oplaat C., Verhoeven K. J. F., Zeisek V., Uhlemann I., Trávníček B., Rasanen J., Wilschut R. A. & Štepánek J. 2016: Identification of oligoclonal agamospermous microspecies: taxonomic specialists versus microsatellites. Preslia 88, 1 - 17. doi: ""
Kirschner J. & Tábor I. 2016: Typoid potential of cultivated introduced woody plants: A case study of the Wilson collections in Průhonice Park, Czech Republic. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 101, 93 - 99. doi: ""
Kladivová A. & Munzbergová Z. 2016: Interacting effects of grazing and habitat conditions on seedling recruitment and establishment. Journal of Vegetation Science 27, 834 - 843. doi: "10.1111/jvs.12395"
Klimešová J., Nobis M. P. & Herben T. 2016: Links between shoot and plant longevity and plant economics spectrum: Environmental and demographic implications. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 22, 55 - 62. "http://dx.doi.org/10.1016/j.ppees.2016.09.002"