Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Goecke F., Vítová M., Lukavský J., Nedbalová L., Řezanka T. & Zachleder V. 2017: Effects of rare earth elements on growth rate, lipids, fatty acids and pigments in microalgae. Phycological Research 65, 226 - 234. doi:10.1111/pre.12180
Gong X., Hung K.-H., Ting Y.-W., Hsu T.-W., Malíková L., Tran H. T., Huang C.-L., Liu S.-H. & Chiang T.-Y. 2017: Frequent gene flow blurred taxonomic boundaries of sections in Lilium L. (Liliaceae). PLoS One 12, 1 - 19. doi:10.1371/journal.pone.0183209
Groom Q. J., Adriaens T., Desmet P., Simpson A., De Wever A., Bazos I., Cardoso A. C., Charles L., Christopoulou A., Gazda A., Helmisaari H., Hobern D., Josefsson M., Lucy F., Marisavljevic D., Oszako T., Pergl J., Petrovic-Obradovic O., Prévot C., Ravn H. P., Richards G., Roques A., Roy H. E., Rozenberg M.-A. A., Scalera R., Tricarico E., Trichkova T., Vercayie D., Zenetos A. & Vanderhoeven S. 2017: Seven Recommendations to Make Your Invasive Alien Species Data More Useful. Frontiers in Applied Mathematics and Statistics 3, 1 - 8. doi:10.3389/fams.2017.00013
Gross K. L., Herben T. & Klimešová J. 2017: Introduction to special issue on the ecology of clonal plants. Folia Geobotanica 52, 265 - 267. doi:10.1007/s12224-017-9309-9
Gross N., Le Bagousse-Pinguet Y., Liancourt P., Berdugo M., Gotelli N. J. & Maestre F. T. 2017: Functional trait diversity maximizes ecosystem multifunctionality. Nature Ecology and Evolution 1, 1 - 24. doi:10.1038/s41559-017-0132
Grulich V., Prančl J. & Vydrová A. 2017: Carex fritschii Waisb. Zprávy České botanické společnosti 52, 62 - 65.
Guzow-Krzemińska B., Łubek A., Malíček J., Tønsberg T., Oset M. & Kukwa M. 2017: Lecanora stanislai, a new, sterile, usnic acid containing lichen species from Eurasia and North America. Phytotaxa 329, 201 - 211. doi:10.11646/phytotaxa.329.3.1
Hájek M., Dresler P., Hájková P., Hettenbergerová E., Milo P., Plesková Z. & Pavonič M. 2017: Long-lasting imprint of former glassworks on vegetation pattern in an extremely species-rich grassland: A battle of species pools on mesic soils. Ecosystems 20, 1233 - 1249. doi:10.1007/s10021-017-0107-2
Hájková P., Potůčková A. & Hájek M. 2017: Zajímavé nálezy vzácných mechorostů ve starých sedimentech 2. Bryonora 2017, 67 - 71.
Halda J. P., Kocourková J., Lenzová V., Malíček J., Müller A., Palice Z., Uhlík P. & Vondrák J. 2017: Lišejníky zaznamenané během 22. jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce ČBS v Moravském krasu v dubnu 2015. Bryonora 59, 1 - 23.
Harantová L., Mudrák O., Kohout P., Elhottová D., Frouz J. & Baldrian P. 2017: Development of microbial community during primary succession in areas degraded by mining activities. Land Degradation and Development 28, 2574 - 2584. doi:10.1002/ldr.2817
Hartmann M., Štefánek M., Zdvořák P., Heřman P., Chrtek J. & Mráz P. 2017: The Red Queen hypothesis and geographical parthenogenesis in the alpine hawkweed Hieracium alpinum (Asteraceae). Biological Journal of the Linnean Society 122, 681 - 696. doi:10.1093/biolinnean/blx105
Hédl R. 2017: Czech Republic. In: Mills J. & Buckley P. (eds.) National Regulations Affecting Coppice Management in 27 EuroCoppice Member Countries. COST Action FP1301 Reports. Albert Ludwig University of Freiburg, Freiburg., 26 - 28.
Hédl R. 2017: Význam nížinných lesů pro ochranu biodiverzity. In: Petřík P., Macková J. & Fanta J. (eds.) Krajina a lidé. Academia, Praha., 52 - 55.
Hédl R., Bernhardt-Römermann M., Grytnes J.-A., Jurasinski G. & Ewald J. 2017: Resurvey of historical vegetation plots: a tool for understanding long-term dynamics of plant communities. Applied Vegetation Science 20, 161 - 163. doi:10.1111/avsc.12307
Hédl R., Ewald J., Bernhardt-Römermann M. & Kirby K. 2017: Coppicing systems as a way of understanding patterns in forest vegetation. Folia Geobotanica 52, 1 - 3. doi:10.1007/s12224-017-9297-9
Hédl R., Šipoš J., Chudomelová M. & Utinek D. 2017: Dynamics of herbaceous vegetation during four years of experimental coppice introduction. Folia Geobotanica 52, 83 - 99. doi:10.1007/s12224-016-9281-9
Hédl R., Tkáčiková J. & Zmrhalová M. 2017: Floristická exkurze po vápencových ostrůvcích mezi Ostružnou a Brannou. Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6, 15 - 19.
Hejda M., Hanzelka J., Kadlec T., Štrobl M., Pyšek P. & Reif J. 2017: Impacts of an invasive tree across trophic levels: species richness, community composition and resident species’ traits. Diversity and Distributions 23, 997 - 1007. doi:10.1111/ddi.12596
Hejda M., Štajerová K. & Pyšek P. 2017: Dominance has a biogeographical component: do plants tend to exert stronger impacts in their invaded rather than native range? Journal of Biogeography 44, 18 - 27. doi:10.1111/jbi.12801