Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1055. Sherardia arvensis L. - bračka rolní. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 74 - 74.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1068. Convolvulus arvensis L. - svlačec rolní. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 81 - 81.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1069. Calystegia sepium (L.) R. BR. - opletník plotní. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 81 - 81.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1072. Margarospermum purpurocaeruleum (L.) OPIZ - kamejnice modronachová. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 83 - 83.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1073. Aegonychon arvense (L.) S. F. GRAY subsp. arvense - kamejnička rolní pravá. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 83 - 83.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1075. Cerinthe minor L. - voskovka menší. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 84 - 84.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1077. Echium russicum J. F. GMELIN - hadinec červený. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 85 - 85.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1078. Pulmonaria officinalis L. - plicník lékařský. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 86 - 86.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1079. Pulmonaria obscura DUMORT. - plicník tmavý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 86 - 86.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1080. Pulmonaria angustifolia L. - plicník úzkolistý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 87 - 87.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1081. Pulmonaria mollis HORNEM. - plicník měkký. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 87 - 87.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1083. Symphytum officinale L. - kostival lékařský. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 88 - 88.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1084. Symphytum tuberosum L. - kostival hlíznatý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 89 - 89.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1085. Anchusa officinalis L. - pilát lékařský. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 89 - 89.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1087. Asperugo procumbens L. - ostrolist poléhavý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 90 - 90.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1092. Hackelia deflexa (WAHLENB.) OPIZ - lopuštík skloněný. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 93 - 93.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1093. Omphalodes scorpioides (HAENKE) SCHRANK - pupkovec pomněnkový. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 93 - 93.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1094. Cynoglossum officinale L. - užanka lékařská. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 94 - 94.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1096. Atropa bella-donna L. - rulík zlomocný. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 95 - 95.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1097. Hyoscyamus niger L. - blín černý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 95 - 95.