Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Adamec L. 2011: The smallest but fastest: Ecophysiological characteristics of traps of aquatic carnivorous Utricularia. Plant Signaling & Behavior 6, 640 - 646. doi:10.4161/psb.6.5.14980
Adamec L., Vrba J. & Sirová D. 2011: Fluorescence tagging of phosphatase and chitinase activity on different structures of Utricularia traps. Carnivorous Plant Newsletter 40, 68 - 73.
Adámek Z., Sikora J., Bláha L. & Maršálek B. 2011: Screening assessment of cyanobacterial embryotoxicity to Japanese medaka, Oryzias latipes (Actinopterygii: Beloniformes: Adrianichthyidae). Acta Ichthyologica et Piscatoria 41, 293 - 299. doi:10.3750/AIP2011.41.4.05
Adamovský O., Kopp R., Ziková A., Bláha L., Kohoutek J., Ondráčková P., Paskerová H., Mareš J. & Palíková M. 2011: The effect of peroral administration of toxic cyanobacteria on laboratory rats (Rattus norvegicus var. alba). Neuroendocrinology Letters 32, 35 - 45. http://www.nel.edu/Current_issue_0.htm
Addico G. N. D., Hardege J. D., Babica P., Kohoutek J. & de Graft-Johnson K. A. A. 2011: Microcystin-RR Like Toxin Identified in the Cyanobacterium Anabaena flos-aquae Strain CCAP 1403/13B Culture. West African Journal of Applied Ecology 19, 9 - 16.
Babica P. & Maršálek B. 2011: Trendy v detekci a interpretaci toxinů sinic. In: Hindák F. (ed.) Konferencia Sinice 2011, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava, 58 - 65.
Bartish I. V., Antonelli A., Richardson J. E. & Swenson U. 2011: Vicariance or long-distance dispersal: historical biogeography of the pantropical subfamily Chrysophylloideae (Sapotaceae). Journal of Biogeography 38, 177 - 190. doi:10.1111/j.1365-2699.2010.02389.x
Bartoník A., Holba M., Plotěný K., Škorvan O., Horák P. & Počinková M. 2011: Zlepšení energetické bilance ČOV. In: 9. bienální konference Voda 2011, 15 - 20.
Bartoš M., Janeček Š. & Klimešová J. 2011: Effect of mowing and fertilization on biomass and carbohydrate reserves of Molinia caerulea at two organizational levels. Acta Oecologica 37, 299 - 306. doi:10.1016/j.actao.2011.02.015
Bartova K., Hilscherova K., Babica P., Marsalek B. & Blaha L. 2011: Effects of microcystin and complex cyanobacterial samples on growth and oxidative stress paramaters in green alga Pseudokirchneriella subcapitata and comparison with the effects of model oxidative stressor, herbicide paraquat. Environmental Toxicology 26, 641 - 648. doi:10.1002/tox.20601
Bártová K., Hilscherová K., Babica P. & Maršálek B. 2011: Extract of Microcystis water bloom affects cellular differentiation in filamentous cyanobacterium Trichormus variabilis (Nostocales, Cyanobacteria). Journal of Applied Phycology 23, 967 - 973. doi:10.1007/s10811-010-9624-5
Bendiksby M., Tribsch A., Borgen L., Trávníček P. & Brysting A. K. 2011: Allopolyploid origins of the Galeopsis tetraploids - revisiting Müntzing’s classical textbook example using molecular tools. New Phytologist 191, 1150 - 1167. doi:10.1111/j.1469-8137.2011.03753.x
Blackburn T. M., Pyšek P., Bacher S., Carlton J. T., Duncan R. P., Jarošík V., Wilson J. R. U. & Richardson D. M. 2011: A proposed unified framework for biological invasions. Trends in Ecology and Evolution 26, 333 - 339. doi:10.1016/j.tree.2011.03.023
Blažek M., Končinská M. & Sekerka P. 2011: Kosatce významné pro zahrady I. - kartáčkaté kosatce. Zahradnictví 9, 32 - 35.
Blažek M., Sekerka P. & Končinská M. 2011: Kosatce významné pro zahrady II. - historické kulturní kosatce. Zahradnictví 9, 32 - 34.
Blažek M., Sekerka P. & Končinská M. 2011: Kosatce významné pro zahrady III. - Variabilita bradatých kosatců a české šlechtění. Zahradnictví 9, 28 - 31.
Bucharová A., Tájek P. & Münzbergová Z. 2011: Dynamika dvou vzácných druhů kapradin (Asplenium adulterinum a A. cuneifolium) na lokální a krajinné úrovni. Příroda. Sborník prací z ochrany přírody 2011, 33 - 52.
Caisová L., Marin B. & Melkonian M. 2011: A close-up view on ITS2 evolution and speciation - a case study in the Ulvophyceae (Chlorophyta, Viridiplantae). BMC Evolutionary Biology 11, 1 - 24. doi:10.1186/1471-2148-11-262
Caisová L., Marin B., Sausen N., Pröschold T. & Melkonian M. 2011: Polyphyly of Chaetophora and Stigeoclonium within the Chaetophorales (Chlorophyceae), revealed by Sequence Comparisons of Nuclear-Encoded SSU rRNA Genes. Journal of Phycology 47, 164 - 177. doi:10.1111/j.1529-8817.2010.00949.x
Callmander M. W., Schatz G. E. & Kaplan Z. 2011: Potamogeton L. In: Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar, Missouri Botanical Garden, St. Louis, U.S.A. and Missouri Botanical Garden, Madagascar Research and Conservation Program, Antananarivo, Madagascar. http://www.tropicos.org/Name/40015410?projectid=17