Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Štěpánková J. 2012: 1076. Echium vulgare L. - hadinec obecný. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 85 - 85.
Štěpánková J. 2012: 1082. Nonea pulla (L.) DC. - pipla osmahlá. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 88 - 88.
Štěpánková J. 2012: 1086. Lycopsis arvensis L. subsp. arvensis - prlina rolní pravá. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 90 - 90.
Štěpánková J. 2012: 1088. Myosotis arvensis (L.) HILL - pomněnka rolní. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 91 - 91.
Štěpánková J. 2012: 1089. Myosotis ramosissima SCHULTES - pomněnka chlumní. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 91 - 91.
Štěpánková J. 2012: 1090. Myosotis discolor PERS. - pomněnka různobarvá. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 92 - 92.
Štěpánková J. 2012: 1110. Lindernia procumbens (KROCKER) BORBÁS - puštička pouzdernatá. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 102 - 102.
Štěpánková J. 2012: 1118. Linaria vulgaris MILL. - lnice květel. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 106 - 106.
Štěpánková J. 2012: 1126. Veronica bellidioides L. - rozrazil chudobkovitý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 110 - 110.
Štěpánková J. 2012: 1129. Veronica verna L. - rozrazil jarní. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 111 - 111.
Štěpánková J. 2012: 1130. Veronica dillenii CRANTZ - rozrazil Dilleniův. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 112 - 112.
Štěpánková J. 2012: 1131. Veronica triphyllos L. - rozrazil trojklaný. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 112 - 112.
Štěpánková J. 2012: 1132. Veronica praecox ALL. - rozrazil časný. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 113 - 113.
Štěpánková J. 2012: 1133. Veronica persica POIRET - rozrazil perský. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 113 - 113.
Štěpánková J. 2012: 1135. Veronica prostrata L. - rozrazil rozprostřený. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 114 - 114.
Štěpánková J. 2012: 1136. Veronica teucrium L. subsp. teucrium - rozrazil ožankovitý pravý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 115 - 115.
Štěpánková J. 2012: 1139. Veronica officinalis L. - rozrazil lékařský. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 116 - 116.
Štěpánková J. 2012: 1140. Veronica anagallis-aquatica L. - rozrazil drchničkovitý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 117 - 117.
Štěpánková J. 2012: 1141. Veronica scardica GRISEB. - rozrazil slanistý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 117 - 117.
Štěpánková J. 2012: 1142. Veronica beccabunga L. - rozrazil potoční. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 118 - 118.