Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Hédl R., Skalík J. & Utinek D. (eds.) 2023: Odrůstat ze svých pařezů. Desatero pohledů na současné výmladkové lesy. Botanický ústav AV ČR, 1 - 57.
Hiiesalu I., Schweichhart J., Angel R., Davison J., Doležal J., Kopecký M., Macek M. & Řehaková K. 2023: Plant-symbiotic fungal diversity tracks variation in vegetation and the abiotic environment along an extended elevational gradient in the Himalayas. FEMS Microbiology Ecology 99, 1 - 13. doi:10.1093/femsec/fiad092
Hlavatá K., Leong-Škorničková J., Záveská E., Šída O., Newman M., Mandáková T., Lysak M. A., Marhold K. & Fér T. 2023: Phylogenomics and genome size evolution in Amomum s. s. (Zingiberaceae): Comparison of traditional and modern sequencing methods. Molecular Phylogenetics and Evolution 178, 1 - 14. https://doi.org/10.1016/j.ympev.2022.107666
Holmes R., Pelser P., Barcelona J., Tjitrosoedirdjo S. S., Wahyuni I., van Kleunen M., Pyšek P., Essl F., Kreft H., Dawson W., Wijedasa L., Kortz A. R., Hejda M., Berrio J. C., Siregar I. & Williams M. 2023: The naturalized vascular flora of Malesia. Biological Invasions 25, 1339 - 1357. doi:10.1007/s10530-022-02989-y
Hruška J., Bobek P., Cienciala E., Krajhajzl J. & al. 2023: Faktory vzniku a šíření požáru v Českém Švýcarsku v roce 2022. Živa 71, 262 - 264.
Hudák L., Drahoňovská V., Dvořák V., Pánková B. & Petřík P. 2023: Generel zeleně města Terezín. Krajský úřad Ústeckého kraje, Město Terezín, Památník Terezín, 1 - 164.
Hui C., Pyšek P. & Richardson D. M. 2023: Disentangling the relationships among abundance, invasiveness and invasibility in trait space. npj Biodiversity 2, 1 - 7. doi:10.1038/s44185-023-00019-1
Chianucci F. & Macek M. 2023: hemispheR: an R package for fisheye canopy image analysis. Agricultural and Forest Meteorology 336, 1 - 12. doi:10.1016/j.agrformet.2023.109470
Chondol T., Klimeš A., Altman J., Čapková K., Dvorský M., Hiiesalu I., Jandová V., Kopecký M., Macek M., Řeháková K., Liancourt P. & Doležal J. 2023: Habitat preferences and functional traits drive longevity in Himalayan high-mountain plants. Oikos 2023, 1 - 15. doi:10.1111/oik.10073
Chudomelová M. 2023: Pařeziny z pohledu lesních rostlin. In: Hédl R., Skalík J. & Utinek D. (eds.) Odrůstat ze svých pařezů, Botanický ústav AV ČR, Brno, 24 - 29.
Ilves A., Kaljund K., Sild E. & Münzbergová Z. 2023: High genetic variation of Trifolium alpestre at the northern margin: but for how long? Conservation Genetics 24, 109 - 123. doi:10.1007/s10592-022-01490-2
in ‘t Zandt D., Kolaříková Z., Cajthaml T. & Münzbergová Z. 2023: Plant community stability is associated with a decoupling of prokaryote and fungal soil networks. Nature Communications 14, 1 - 14. https://doi.org/10.1038/s41467-023-39464-8
Janoušková M. 2023: Nelehký život mykorhizních hub v orných půdách. Botanika 11, 19 - 21.
Janoušková M., Remke M., Johnson N. C., Blažková A., Rydlová J., Kolaříková Z. & Bowker M. A. 2023: Transferred communities of arbuscular mycorrhizal fungal persist in novel climates and soils. Soil Biology & Biochemistry 187, 1 - 13. doi:10.1016/j.soilbio.2023.109190
Jiménez-Alfaro B., Aunina L., Carbognani M., Dítě D., Fernández-Pascual E., Garbolino E., Hájek O., Hájková P., Ivchenko T. G., Jandt U., Jansen F., Kolari T. H. M., Pawlikowski P., Pérez-Haase A., Peterka T., Petraglia A., Plesková Z., Tahvanainen T., Tomaselli M. & Hájek M. 2023: Habitat-based biodiversity responses to macroclimate and edaphic factors in European fen ecosystems. Global Change Biology 29, 6756 - 6771. doi:10.1111/gcb.16965
Kaplan Z., Bétrisey S., Sonnenwyl V., Détraz-Méroz J. & Kozlowski G. 2023: Typification of the name Ranunculus rionii (Ranunculaceae). PhytoKeys 226, 159 - 166. doi:10.3897/phytokeys.226.103309
Kaplan Z., Danihelka J., Šumberová K., Prančl J., Velebil J., Dřevojan P., Ducháček M., Businský R., Řepka R., Maděra P., Galušková H., Wild J. & Brůna J. 2023: Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 12. Preslia 95, 1 - 118. doi:10.23855/preslia.2023.001
Kaplan Z., Prančl J. & Koutecký P. 2023: (2962) Proposal to conserve the name Ranunculus rionii against R. bauhini (Ranunculaceae). Taxon 72, 671 - 672. doi:10.1002/tax.12970
Karlík P., Tichý T. & Hédl R. 2023: Ovce v lese? Úvaha nad pastvou hospodářských a divokých zvířat v lesních porostech. Živa 71, 74 - 74.
Karlík P., Tichý T., Němejcová N., Černý T. & Hédl R. 2023: Podaří se zvrátit devastaci chráněného Karlického údolí v Českém krasu? Živa 71, 66 - 68.