Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Komárek J. 2003: Coccoid and Colonial Cyanobakteria. In: Wehr J.D., Sheath R.G ed., Freshwater of North America, Academic Press, San Diego, 59 - 116.
Komárek J. 2003: Planktic oscillatorialean cyanoprokaryotes (short review according to combined phenotype and molecular aspects). Hydrobiologia 502, 367 - 382.
Komárek J., Kling H., Komárková J. 2003: Filamentous Cyanobacteria. In: Wehr J., Sheath R.G. ed., Freshwater algae of North America, Academic Press, San Diego, 117 - 196.
Krahulcová A. 2003: Chromosome numbers in selected monocotyledons (Czech Republic, Hungary, and Slovakia. Preslia 75, 97 - 113.
Krahulec F. 2003: Schlüssel für die Allium--Arten in Österreich und Südtirol., 195 - 207.
Křivánek M. 2003: Současné poznatky o chování invazních druhů vyšších rostlin a prognóza pro lesní hospodářství..
Lang G., Rybníček K., Rybníčková E. 2003: Spätglaziale und holozäne Vegetationsgeschichte Europas. In:Bohn U.,Gollub G., Hettwer Ch., Nëuhäuslová Z.,Schlüter H., Weber H. (eds.):Karte der natürlichen Vegetation of Europe, Massstab 1:250000. Erläuterungstext. Bundesant für Naturschutz, Bonn., 87 - 104.
Lederer F & Lukavský J. 2003: Řasy Šumavy. Šumava, příroda, historie, život. Nakl.Baset Praha, 185 - 190.
Liška J. 2003: Lišejníky. Baset, Praha, 195 - 204.
Liška J. 2003: Odpověď na každou otázku. Vesmír 82, 209 - 209.
Mandák B. 2003: Rozšíření vybraných druhů rodu Atriplex v České republice. II. Druhy sekce Sclerocalymma. Zprávy Čes. Bot. Společ. 38, 145 - 168.
Mandak B, Pysek P, Lysak M, Suda J, Krahulcova A & Bimova K 2003: Variation in DNA-ploidy levels of Reynoutria taxa in the Czech Republic. Annals of Botany 92 (2), 265 - 272.
Matějková I., van Diggelen R. & Prach K. 2003: An attempt to restore a Czech species-rich mountain grassland through grazing. 6, 161 - 168.
Novák J. & Prach K. 2003: Vegetation succession in basalt quarries: pattern over a landscape scale. 6, 111 - 116.
Palice Z., Czarnota P., Kukwa M., Kocourková J., Berger F., Guttová A., Halda J., Peksa O., Uhlík P. & Svoboda D. 2003: Lišejníky zaznamenané během 9. jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce konané v Hajnici V Zadním lese. Bryonora 32, 7 - 17.
Panova N.K., Jankovska V., Korona O.M. and Zinovev E.V. 2003: The Holocene Dynamics of Vegetation and Ecological Conditions in the Polar Urals. Russian Journal of Ecology 34/4, 219 - 230.
Pecháčková S., Albrechtová M., Hadincová V., Krahulec F. & Herben T. 2003: Horizontal and vertical distribution of root absorption zones of four common grass species in a mountain grassland. New Phytologist 161, 303 - 312.
Petřík P. 2003: [Recenze knihy:] Preston C. D., Pearman D. A. & Dines T. D. (eds.) (2002): New Atlas of the British and Irish Flora. – An Atlas of the Vascular Plants of Britain, Ireland, the Isle of Man and the Channel Islands. Oxford University Press, Oxford, 910 str. Preslia 75, 379 - 380.
Pokorný P. & Sádlo J. 2003: Vegetace Křivoklátska ve světle historicko-ekologických dat. Kolbek J. et al., Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3 Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. Academia, Praha., 327 - 333.
Prach K. 2003: Spontaneous vegetation succession in central European man-made habitats: what information can be used in restoration practice? 6, 125 - 129.