Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Mudrák O., Janeček Š., Götzenberger L., Mason N. W. H., Horník J., de Castro I., Doležal J., Klimešová J. & de Bello F. 2016: Fine-scale coexistence patterns along a productivity gradient in wet meadows: shifts from trait convergence to divergence. Ecography 39, 338 - 348. doi:10.1111/ecog.01723
Müllerová J., Brůna J., Dvořák P., Bartaloš T. & Vítková M. 2016: Does the data resolution/origin matter? Satellite, airborne and UAV imagery to tackle plant invasions. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 903 - 908. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B7-903-2016
Müllerová J., Pejcha V., Altman J., Plener T., Dörner P. & Doležal J. 2016: Detecting Coppice Legacies from Tree Growth. PLoS One 11, 1 - 14. doi:10.1371/journal.pone.0147205
Musvuugwa T., de Beer Z. W., Duong T.A., Dreyer L. L., Oberlander K. & Roets F. 2016: Wounds on Rapanea melanophloeos provide habitat for a large diversity of Ophiostomatales including four new species. Antonie van Leeuwenhoek 109, 877 - 894.
Navrátilová J. 2016: Dny otevřených dveří ve Sbírce vodních a mokřadních rostlin. Třeboňský svět 23, 15 - 15.
Navrátilová J. 2016: Vzácní krátkověcí trpaslíci v botanické zahradě I. Botanika 4, 26 - 27.
Navrátilová J. 2016: Vzácní krátkověcí trpaslíci v botanické zahradě II. Botanika 4, 26 - 27.
Nentwig W., Bacher S., Pyšek P., Vilà M. & Kumschick S. 2016: The Generic Impact Scoring System (GISS): a standardized tool to quantify the impacts of alien species. Environmental Monitoring and Assessment 188, 1 - 13. doi:10.1007/s10661-016-5321-4
Obbels D., Verleyen E., Mano M.J., Namsaraev Z., Sweetlove M., Tytgat B., Fernandez-Carazo R., De Wever A., D\\\'hondt S., Ertz D., Ester J., Sabbe K., Willems A. , Wilmotte A. & Vyverman W. 2016: Bacterial and eukaryotic biodiversity patterns in terrestrial and aquatic habitats in the Sor Rondane Mountains, Dronning Maud Land, East Antarctica. FEMS Microbiology Ecology 92, 1 - 13. doi:10.1093/femsec/fiw041
Oberlander K. C., Dreyer L. L., Goldblatt P., Suda J. & Linder P. H. 2016: Species-rich and polyploid-poor: insights into the evolutionary role of whole genome duplication from the Cape flora biodiversity hotspot. American Journal of Botany 103, 1336 - 1347. doi:10.3732/ajb.1500474
Oliveira R. S., Ma Y., Rocha I., Carvalho M. F., Vosatka M. & Freitas H. 2016: Arbuscular mycorrhizal fungi are an alternative to the application of chemical fertilizer in the production of the medicinal and aromatic plant Coriandrum sativum L. Journal of Toxicology and Environmental Health-Part A 79, 320 - 328. doi:10.1080/15287394.2016.1153447
Oliveira R. S., Rocha I., Ma Y., Vosatka M. & Freitas H. 2016: Seed coating with arbuscular mycorrhizal fungi as an ecotechnological approach for sustainable agricultural production of common wheat (Triticum aestivum L.). Journal of Toxicology and Environmental Health-Part A 79, 329 - 337. doi:10.1080/15287394.2016.1153448
Padyšáková E. & Janeček Š. 2016: Sunbird hovering behavior is determined by both the forager and resource plant. Biotropica 48, 687 - 693. doi:10.1111/btp.12345
Palice Z. & Machač J. 2016: Neviditelné lišejníky na mechorostech. Botanika 4, 14 - 15.
Palice Z. & Tønsberg T. 2016: Porpidia nadvornikiana new to Norway. Graphis Scripta 28, 36 - 39.
Pavlovič A., Krausko M. & Adamec L. 2016: A carnivorous sundew plant prefers protein over chitin as a source of nitrogen from their traps. Plant Physiology and Biochemistry 104, 11 - 16. doi:10.1016/j.plazphy.2016.03.008
Pearce D. A., Alekhina I. A., Terauds A., Wilmotte A., Quesada A., Edwards A., Dommergue A., Sattler B., Adams B, Magalhães C., LoyChu W., Lau M. C. Y., Cary C., Smith D. J., Wall D. H., Eguren G., Matcher G., Bradley J. A., Vera J. P., Elster J., Hughes K. A., Cuthbertson L., Benning L. G., Gunde-Cimerman N., Convey P., Hong S. G., Pointing S. B., Pellizari V. H. & Vincent W. F. 2016: Aerobiology Over Antarctica-A New Initiativefor Atmospheric Ecology. Frontiers in Microbiology 7, 1 - 7. doi:10.3389/fmicb.2016.00016
Pereira C. M. R., Maia L. C., Sánchez-Castro I., Palenzuela J., Silva D. K. A., Sudová R., Kolaříková Z., Rydlová J., Čtvrtlíková M., Goto B. T., Silva G. A. & Oehl F. 2016: Acaulospora papillosa, a new mycorrhizal fungus from NE Brazil, and Acaulospora rugosa from Norway. Phytotaxa 260, 14 - 24. doi:10.11646/phytotaxa.260.1.2
Pergl J., Genovesi P. & Pyšek P. 2016: Better management of alien species. Nature 531, 173 - 173. doi:10.1038/531173d
Pergl J., Perglová I., Vítková M., Pocová L., Janata T. & Šíma J. 2016: Standardy péče o krajinu - péče o vybrané terestrické ekosystémy, řada B: Likvidace vybraných invazních druhů rostlin. Botanický ústav Průhonice & AOPK ČR, 1 - 22.