Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Baldassare Švecová E., Frantík T., Mrnka L., Schmidt C. S., Vosátka M., Bárnet M., Pluhař P. & Mráz J.: Ověřená technologie výroby peletizovaného osiva máku..
Berchová-Bímová K., Kadlecová M., Vojík M. & Vardarman J.: Hodnocení efektivity eradikace invazních nepůvodních druhů rostlin. Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita Praha.
Kaštánek P., Přibyl P., Cepák V. & Lukavský J.: Způsob kultivace kmenů mikrořas..
Maršálek B., Klečka J., Zezulka Š. & Maršálková E.: Kombinovaný senzor pro průběžné monitorování kvality vody in-situ s přenosem dat..
Maršálková E., Klečka J., Maršálek B., & Zezulka Š.: Neinvazivní metoda detekce mikroorganismů způsobujících biokorozi a destrukci materiálů fasád a soch..
Maršálková E., Klečka J., Maršálek B., & Zezulka Š.: Ověřená technologie pro včasnou detekci rozvoje mikroorganismů ve vodních prvcích památek zahradního umění..
Sekerka P., Blažek M., Blažková U., Caspers Z. , Macháčková M. , Fáberová I., Papoušková L., Matiska P. & Koudela M.: Klasifikátory kosatců, pivoněk a denivek v Průhonické botanické zahradě. Botanický ústav AV ČR.
Abdalla M., Bitterlich M., Jansa J., Püschel D. & Ahmed M. A. 2023: The role of arbuscular mycorrhizal symbiosis in improving plant water status under drought. Journal of Experimental Botany 74, 4808 - 4824. https://doi.org/10.1093/jxb/erad249
Abraham V., Man M., Theuerkauf M., Pokorný P., Bobek P. & Novák J. 2023: Spatially explicit, quantitative reconstruction of past vegetation based on pollen or charcoal data as a tool for autecology of trees. Landscape Ecology 38, 1747 - 1763. doi:10.1007/s10980-023-01652-8
Badino F., Pini R., Ravazzi C., Chytrý M., Bertuletti P., Bortolini E., Dudová L., Peresani M., Romandini M. & Benazzi S. 2023: High-resolution ecosystem changes pacing the millennial climate variability at the Middle to Upper Palaeolithic transition in NE-Italy. Scientific Reports 13, 1 - 17. https://doi.org/10.1038/s41598-023-38081-1
Bartish I. V., Bonnefoi S., Ainouche A., Bruelheide H., Bartish M. & Prinzing A.. 2023: Fewer chromosomes, more co-occurring species within plant lineages: A likely effect of local survival and colonization. American Journal of Botany 110, 1 - 17. https://doi.org/10.1002/ajb2.16139
Becker‑Scarpitta A., Antão L. H., Schmidt N. M., Blanchet F. G., Kaarlejärvi E., Raundrup K. & Roslin T. 2023: Diverging trends and drivers of Arctic flower production in Greenland over space and time. Polar Biology 46, 837 - 848. https://doi.org/10.1007/s00300-023-03164-2
Belyayev A., Kalendar R., Josefiová J., Paštová L., Habibi F., Mahelka V., Mandák B. & Krak K. 2023: Telomere sequence variability in genotypes from natural plant populations: unusual block-organized double-monomer terminal telomeric arrays. BMC Genomics 24/2023, 1 - 11. doi:10.1186/s12864-023-09657-y
Bešta T., Mareš J., Čapková K., Janeček E., Štenclová L., Kust A., Říha M., Konopáčová E. & Řeháková K. 2023: Littoral periphyton dynamics in newly established post-mining lakes. Aquatic Sciences 85, 1 - 17. doi:10.1007/s00027-022-00914-y
Bitomský M., Kobrlová L., Hroneš M. & Duchoslav M. 2023: Plant functional groups and phylogenetic regularity control plant community bioelement composition through calcium and magnesium. Oikos 2023, 1 - 11. doi:10.1111/oik.09546
Cai L., Kreft H., Taylor A., Denelle P., Schrader J., Essl F., van Kleunen M., Pergl J., Pyšek P., Stein A., Winter M., Barcelona J. F., Fuentes N., Inderjit, Karger D. N., Kartesz J., Krestov P., Kuprijanov A., Nishino M.., Nickrent D., Nowak A., Patzelt A., Pelser P. B., Singh P., Wieringa J. J. & Weigelt P. 2023: Global models and predictions of plant diversity based on advanced machine learning techniques. New Phytologist 237, 1432 - 1445. doi:10.1111/nph.18533
Conti L., Valencia E., Galland T., Götzenberger L., Lepš J., E-Vojtkó A., Carmona C. P., Májeková M., Danihelka J., Dengler J., Eldridge D. J., Estiarte M., García-González R., Garnier E., Gómez D., Hadincová V., Harrison S. P., Herben T., Ibáñez R., Jentsch A., Juergens N., Kertész M., Klumpp K., Krahulec F., Louault F., Marrs R. H., Ónodi G., Pakeman R. J., Pärtel M., Peco B., Peñuelas J., Rueda M., Schmidt W., Schmiedel U., Schuetz M., Skalova H., Šmilauer P., Šmilauerová M., Smit C., Song M., Stock M., Val J., Vandvik V., Ward D., Wesche K., Wiser S. K., Woodcock B. A., Young T. P., Yu F-H., Zobel M. & de Bello F. 2023: Functional trait trade-offs define plant population stability across different biomes. Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences 290, 1 - 10. doi:10.1098/rspb.2023.0344
Coufal R., Hájková P., Hájek M., Jiroušek M., Polášek M., Horsáková V. & Horsák M. 2023: Compositional variation of endangered spring fen biota reflects within‑site variation in soil temperature. Plant and Soil 485, 439 - 455. doi:10.1007/s11104-022-05841-3
Dantas-Queiroz M. V., Hurbath F., Godoy F. M. R., Lanna F. L., Versieux L. M. & Palma-Silva C. 2023: Comparative phylogeography reveals the demographic patterns of neotropical ancient mountain species. Molecular Ecology 32, 3165 - 3181. doi:10.1111/mec.16929
de Haldat du Lys A., Millan M., Barczi J. F., Caraglio Y., Midgley G. F. & Charles-Dominique T. 2023: If self-shading is so bad, why is there so much? Short shoots reconcile costs and benefits. New Phytologist 237, 1684 - 1695. doi:10.1111/nph.18636