Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Baldassare Švecová E., Frantík T., Mrnka L., Schmidt C. S., Vosátka M., Bárnet M., Pluhař P. & Mráz J.: Ověřená technologie výroby peletizovaného osiva máku..
Berchová-Bímová K., Kadlecová M., Vojík M. & Vardarman J.: Hodnocení efektivity eradikace invazních nepůvodních druhů rostlin. Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita Praha.
Kaštánek P., Přibyl P., Cepák V. & Lukavský J.: Způsob kultivace kmenů mikrořas..
Maršálek B., Klečka J., Zezulka Š. & Maršálková E.: Mobilní zařízení pro nedestruktivní fluorescenční rozlišení, zobrazení a kvantifikaci mikroorganismů na povrchu materiálů..
Maršálek B., Klečka J., Zezulka Š. & Maršálková E.: Kombinovaný senzor pro průběžné monitorování kvality vody in-situ s přenosem dat..
Maršálková E., Klečka J., Maršálek B., & Zezulka Š.: Neinvazivní metoda detekce mikroorganismů způsobujících biokorozi a destrukci materiálů fasád a soch..
Maršálková E., Klečka J., Maršálek B., & Zezulka Š.: Ověřená technologie pro včasnou detekci rozvoje mikroorganismů ve vodních prvcích památek zahradního umění..
Sekerka P., Blažek M., Blažková U., Caspers Z. , Macháčková M. , Fáberová I., Papoušková L., Matiska P. & Koudela M.: Klasifikátory kosatců, pivoněk a denivek v Průhonické botanické zahradě. Botanický ústav AV ČR.
Depauw L., Perring M.P., Landuyt D., Maes S.L., Blondeel H., De Lombaerde E., Brūmelis G., Brunet J., Closset‐Kopp D., Decocq G., Den Ouden J., Härdtle W., Hédl R., Heinken T., Heinrichs S., Jaroszewicz B., Kopecký M., Liepiņa I., Macek M., Máliš F., Schmidt W., Smart S.M., Ujházy K., Wulf M. & Verheyen K. 2021: Evaluating structural and compositional canopy characteristics to predict the light-demand signature of the forest understorey in mixed, semi-natural temperate forests. Applied Vegetation Science 24, 1 - 13. doi: "10.1111/avsc.12532"
Doležal J., Jandová V., Macek M. & Liancourt P. 2021: Contrasting biomass allocation responses across ontogeny and stress gradients reveal plant adaptations to drought and cold. Functional Ecology 35, 32 - 42. doi: "10.1111/1365-2435.13687"
Doležal J., Jandová V., Macek M., Mudrák O., Altman J., Schweingruber F. H. & Liancourt P. 2021: Climate warming drives Himalayan alpine plant growth and recruitment dynamics. Journal of Ecology 109, 179 - 190. doi: "10.1111/1365-2745.13459"
Francová K., Šumberová K., Kučerová K., Šorf M., Grill S., Exler N. & Vrba J. 2021: Drivers of plant species composition of ecotonal vegetation in two fishpond management types. Wetlands Ecology and Management 29, 93 - 110. doi: "10.1007/s11273-020-09770-9"
Hiiesalu I., Klimešová J., Doležal J., Mudrák O., Götzenberger L., Horník J. & de Bello F. 2021: Hidden below‐ground plant diversity buffers against species loss during land‐use change in species‐rich grasslands. Journal of Vegetation Science 32, 1 - 12. doi: "10.1111/jvs.12971"
Chelli S., Ottaviani G., Simonetti E., Campetella G., Wellstein C., Bartha S., Cervellini M. & Canullo R. 2021: Intraspecific variability of specific leaf area fosters the persistence of understory specialists across a light availability gradient. Plant Biology. doi: "10.1111/plb.13199"
Chytrý M., Danihelka J., Kaplan Z., Wild J., Holubová D., Novotný P., Řezníčková M., Rohn M., Dřevojan P., Grulich V., Klimešová J., Lepš J., Lososová Z., Pergl J., Sádlo J., Šmarda P., Štěpánková P., Tichý L., Axmanová I., Bartušková A., Blažek P., Chrtek J. Jr., Fischer F. M., Guo W.-Y., Herben T., Janovský Z., Konečná M., Kühn I., Moravcová L., Petřík P., Pierce S., Prach K., Prokešová H., Štech M., Těšitel J., Těšitelová T., Večeřa M., Zelený D. & Pyšek P. 2021: Pladias Database of the Czech Flora and Vegetation. Preslia 93, 1 - 87. doi: "10.23855/preslia.2021.001"
Liancourt P. & Doležal J. 2021: Community-scale effects and strain: Facilitation beyond conspicuous patterns. Journal of Ecology 109, 19 - 25. doi: "10.1111/1365-2745.13458"
Lososová Z., Divíšek J., Chytrý M., Götzenberger L., Těšitel J. & Mucina L. 2021: Macroevolutionary patterns in European vegetation. Journal of Vegetation Science 32, 1 - 13. doi: "10.1111/jvs.12942"
Lyčka Z. & Elster J. 2021: Arktida a její reakce na globální oteplování – příběh české vědy. Živa 69, 2 - 5. doi: ""
Lyčka Z. & Elster J. 2021: Český polární výzkum a Arktický festival – Dny arktické a české vědy a kultury. Živa 69, 21 - 22. doi: ""
Maděra P., Kovářová M., Frantík T., Filipčík R., Novák J., Vencl Š., Maděrová L., Rozkot M., Kuchařová S., Václavková E., Truněčková J., Volková J., Nývltová Z. & Bartoš M. 2021: Effect of Knotweed in Diet on Physiological Changes in Pig. Agriculture 11/2021, 1 - 22. "https://doi.org/10.3390/agriculture11020169"