Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Raabova J., Fischer M. & Münzbergová Z. 2008: Niche differentiation between diploid and hexaploid Aster amellus. Oecologia 158, 463 - 472. doi: "10.1007/s00442-008-1156-1"
Rajchard J., Fridrichovský V., Křiváčková O. & Navrátilová J. 2008: Colonization by waterbirds of artificial lakes after surface mining: a case study. Acta Zoologica Sinica 54, 602 - 614. doi: ""
Réblová M. 2008: Bellojisia, a new sordariaceous genus for Jobellisia rhynchostoma and a description of Jobellisiaceae fam. nov. Mycologia 100, 893 - 901. doi: "10.3852/08-068"
Réblová M. 2008: Calosphaeriales. In: Kirk P.M. et al. (eds) Dictionary of the Fungi. 10th Edition. Wallingford: CAB International, London, UK, 771 str., 112 (112, 164, 347, 548, 549, 606, 692, 730) - 119. doi: ""
Réblová M. 2008: Chaetosphaeriales. In: Kirk P.M. et al. (eds.) Dictionary of the Fungi. 10th Edition. Wallingford: CAB International, UK, London, 771 str., 132 (54, 69, 121, 132, 133, 184, 559, 658, 713) - 140. doi: ""
Réblová M. 2008: Trichosphaeriales. In: Kirk P.M. et al. (eds.) Dictionary of the Fungi. 10th Edition. Wallingford: CAB International, UK, London, 771 str., 702 (127, 176, 211, 226, 309, 390, 681, 702) - 709. doi: ""
Réblová M. & Seifert K.A. 2008: A new species of Chaetosphaeria with Menispora ciliata and phialophora-like synanamorphs. Fungal Diversity 29, 101 - 107.
Richardson D. M. & Pyšek P. 2008: Fifty years of invasion ecology: The legacy of Charles Elton. Diversity and Distributions 14, 161 - 168.
Richardson D. M., Pyšek P., Simberloff D., Rejmánek M. & Mader A. D. 2008: Biological invasions – the widening debate: response to Charles Warren. Progress in Human Geography 32, 295 - 298.
Rozbrojová Z. & Hájek M. 2008: Changes in nutrient limitation of spring fen vegetation across environmental gradients in the West Carpathians. Journal of Vegetation Science 19, 613 - 620.
Rybníček K. & Rybníčková E. 2008: Upper Holocene dry land vegetation in the Moravian-Slovakian borderland (Czech and Slovak Republics). Vegetation History and Archaeobotany 17, 701 - 711. doi: "10.1007/s00334-008-0160-z"
Rydlová J., Püschel D., Vosátka M. & Charvátová K. 2008: Different effect of mycorrhizal inoculation in direct and indirect reclamation of spoil banks. Journal of Applied Botany and Food Quality - Angewandte Botanik 82, 15 - 20. doi: ""
Řehounková K., Prach K. 2008: Spontaneous vegetation succession in gravel-sand pits: a potential for restoration. Restoration Ecology 16, 305 - 312. doi: ""
Řezanka T., Nedbalova L. & Sigler K. 2008: Odd-numbered very-long-chain polyunsaturated fatty acids from the dinoflagellate Amphidinium carterae identified by atmospheric pressure chemical ionization liquid chromatography-mass spectrometry. Phytochemistry 69, 2849 - 2855. doi: "10.1016/j.phytochem.2008.08.021"
Řezanka T., Nedbalová L. & Sigler K. 2008: Unusual short and medium chain polyunsaturated fatty acids from the snow alga Chloromonas brevispina. Microbiological Research 163, 373 - 379.
Řezanka T., Nedbalová L., Sigler K. & Cepák V. 2008: Identification of novel astaxanthin diglucoside diesters from snow alga Chlamydomonas nivalis by liquid chromatography–atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry. Phytochemistry 46, 479 - 490.
Řezanka T., Nedbalová L. & Sigler T. 2008: Identification of very-long-chain polyunsaturated fatty acids from Amphidinium carterae by atmospheric pressure chemical ionization liquid chromatography-mass spectroscopy. Phytochemistry 69, 2391 - 2399.
Sádlo J. 2008: Vzhůru zpátky! kolaps a transformace tradiční kulturní krajiny. In: Pokorný P. et Bárta M. (2008) Něco překrásného se končí. Kolapsy v přírodě a společnosti. Dokořán, Praha, 177 - 199. doi: ""
Sádlo J. & Matoušek V. 2008: Aktuální vegetace jako předmět historických a archeologických interpretací. In: Beneš J. et Pokorný P. (eds) Bioarcheologie v České republice, Jihočeská universita, Přírodiovědecká fakulta et Archeologický ústav AVČR Praha, 489 - 514. doi: ""
Sádlo J. & Storch D. 2008: Úvod: co je to kolaps? In: Pokorný P. et Bárta M. (2008) Něco překrásného se končí. Kolapsy v přírodě a společnosti. Dokořán, Praha, 9 - 13. doi: ""