Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Burda J. & Záveská Drábková L. 2015: Jehličnany v kompozici a zahradní architektuře. Botanika 3, 97 - 97.
Burda J. & Záveská Drábková L. 2015: Poznáte je? Přehled nejvýznamnějších rodů a druhů. Botanika 3, 6 - 33.
Cantonati M., Komárek J & Montejano M. 2015: Cyanobacteria in ambient springs. Biodiversity and Conservation 24, 865 - 888. doi:10.1007/s10531-015-0884-x
Castro S., Dostálek T., van der Meer S., Oostermeijer G. & Münzbergová Z. 2015: Does pollen limitation affect population growth of the endangered Dracocephalum austriacum L.? Population Ecology 57, 105 - 116. doi:10.1007/s10144-014-0458-x
Cepák V., Lukavský J. & Kvíderová J. 2015: První nález sněžných řas na hoře Olymp v Řecku. Botanika 3, 10 - 10.
Courty P.-E., Doubková P., Calabresea S., Niemannc H., Lehmannc M. F., Vosátka M. & Selosse M.-A. 2015: Species-dependent partitioning of C and N stable isotopes between arbuscular mycorrhizal fungi and their C3 and C4 hosts. Soil Biology & Biochemistry 82, 52 - 61. doi:10.1016/j.soilbio.2014.12.005
Cross A. T., Skates L. M., Adamec L., Hammond C. M., Sheridan P. M. & Dixon K. W. 2015: Population ecology of the endangered aquatic carnivorous macrophyte Aldrovanda vesiculosa at a naturalised site in North America. Freshwater Biology 60, 1772 - 1783. doi:10.1111/fwb.12609
Cybulska, J., Halaj M., Cepák V., Lukavský J. & Capek P. 2015: Nanostructure features of microalgae biopolymer. Starch-Starke 68, 629 - 636. doi:10.1002/star.201500159
Čeplová N., Lososová Z., Zelený D., Chytrý M., Danihelka J., Fajmon K., Láníková D., Preislerová Z., Řehořek V. & Tichý L. 2015: Phylogenetic diversity of central-European urban plant communities: effects of alien species and habitat types. Preslia 87, 1 - 16.
Černá K., Wittlingerová Z., Zimová M. & Janovský Z. 2015: Seasonal exposure to airborne fungi in paper sorting plant-case study in Czech Republic. Energy and Clean Technologies Conference Proceedings, SGEM 2015, STEF92 Technology Ltd., Sofia, 755 - 761.
Černá L. & Münzbergová Z. 2015: Conditions in Home and Transplant Soils Have Differential Effects on the Performance of Diploid and Allotetraploid Anthericum Species. PLoS One 10, 1 - 19. doi:10.1371/journal.pone.0116992
Černý T., Kopecký M., Petřík P., Song J.-S., Šrůtek M., Valachovič M., Altman J. & Doležal J. 2015: Classification of Korean forests: patterns along geographic and environmental gradients. Applied Vegetation Science 18, 5 - 22. doi:10.1111/avsc.12124
Čertner M., Kolář F., Schönswetter P. & Frajman B. 2015: Does hybridization with a widespread congener threaten the long-term persistence of the Eastern Alpine rare local endemic Knautia carinthiaca? Ecology and Evolution 5, 4263 - 4276. doi:10.1002/ece3.1686
Čuda J, Skálová H., Janovský Z. & Pyšek P. 2015: Competition among native and invasive Impatiens species: the roles of environmental factors, population density and life stage. AoB Plants 7, 1 - 12. doi:10.1093/aobpla/plv033
Dąbrowska M. A., Rola K., Volkova P., Suda J. & Zalewska-Gałosz J. 2015: Genome size and phenotypic variation of Nymphaea (Nymphaeaceae) species from Eastern Europe and temperate Asia. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84, 277 - 286. doi:10.5586/asbp.2015.016
Dainese M., Lepš J., de Bello F. 2015: Different effects of elevation, habitat fragmentation and grazing management on the functional, phylogenetic and taxonomic structure of mountain grasslands. Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics 17, 44 - 53. doi:10.1016/j.ppees.2014.09.002
Danihelka J. 2015: Dyje floodplain near Lednice (Lednice-Valtice Cultural Landscape). In: Chytrý M., Danihelka J. & Michalcová D. (eds.) Botanical excursions in Moravia. Field guide for the 58th IAVS Symposium. Masaryk University, Brno., 147 - 162.
Danihelka J. 2015: Milovická stráň Nature Reserve. In: Chytrý M., Danihelka J. & Michalcová D. (eds.) Botanical excursions in Moravia. Field guide for the 58th IAVS Symposium. Masaryk University, Brno., 139 - 146.
Danihelka J. 2015: [Recenze knihy:] Lippert, Wolfgang & Meirrott, Lenz: Kommentierte Artenliste der Farn- und Blütenpflanzen Bayerns. München: Bayerische Botanische Gesellschaft, 2014. 407 Seiten, 30 Abbildungen (überwiegend farbig), 1 Karte. Kochia 9, 125 - 128.
Danihelka J., Grulich V. & Chytrý M. 2015: Pavlov Hills. In: Chytrý M., Danihelka J. & Michalcová D. (eds.) Botanical excursions in Moravia. Field guide for the 58th IAVS Symposium. Masaryk University, Brno., 117 - 138.