Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Réblová M. 2011: Darkly pigmented, phialidic anamorph genera, mostly with affinities to the Chaetosphaeriales. In: Seifert K., Morgan-Jones G., Gams W. & Kendrick B.W. (eds.) The Genera of Hyphomycetes. CBS Biodiversity Series 9. CBS-KNAW Fungal Biodiversity Center, Utrecht, 894 - 897.
Réblová M. 2011: New insights into the systematics and phylogeny of the genus Jattaea and similar fungi of the Calosphaeriales. Fungal Diversity 49, 167 - 198. doi:10.1007/s13225-011-0099-8
Réblová M., Gams W. & Seifert K. A. 2011: Monilochaetes and allied genera of the Glomerellales, and a reconsideration of families in the Microascales. Studies in Mycology 68, 163 - 191. doi:10.3114/sim.2011.68.07
Réblová M., Gams W. & Štěpánek V. 2011: The new hyphomycete genera Brachyalara and Infundichalara, the similar Exochalara and species of Phialophora sect. Catenulatae (Leotiomycetes). Fungal Diversity 46, 67 - 86. doi:10.1007/s13225-010-0077-6
Réblová M. & Seifert K. A. 2011: Discovery of the teleomorph of the hyphomycete, Sterigmatobotrys macrocarpa, and epitypification of the genus to holomorphic status. Studies in Mycology 68, 193 - 202. doi:10.3114/sim.2011.68.08
Rejmánková E., Komárek J., Dix M., Komárková J. & Giron N. 2011: Cyanobacterial blooms in lake Atitlan, Guatemala. Limnologica 41, 296 - 302.
Richardson D. M., Pyšek P. & Carlton J. T. 2011: A compendium of essential concepts and terminology in biological invasions. In: Richardson D. M. (ed.) Fifty years of invasion ecology: the legacy of Charles Elton, Blackwell Publishing, Oxford, 409 - 420.
Roleček J. 2011: A record of Juncus sphaerocarpus from dry grasslands near Rokytná (Moravia, Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 96, 199 - 204.
Roleček J. 2011: Šipákové doubravy na Vysočině. Acta rerum naturalium 10, 11 - 18.
Rooks F., Jarolímová V., Záveská Drábková L. & Kirschner J. 2011: The elusive Juncus minutulus: a failure to separate tetra- and hexaploid individuals of the Juncus bufonius complex in a morphometric comparison of cytometrically defined groups. Preslia 83, 565 - 589.
Rusch G.M., Wilmann B., Klimešová J. & Evju M. 2011: Do clonal and bud bank traits vary in correspondence with soil properties and resource acquisition strategies? Patterns in alpine communities in the Scandian mountains. Folia Geobotanica 46, 237 - 254. doi:10.1007/s12224-010-9072-7
Rydlo J., Rydlo J., Moravcová L. & Skálová H. 2011: Ambrosia trifida u Velkého Oseka a Veltrub. Muzeum a součastnost 26, 132 - 135.
Rydlová J., Püschel D., Sudová R., Gryndler M., Mikanová O. & Vosátka M. 2011: Interaction of arbuscular mycorrhizal fungi and rhizobia: Effects on flax yield in spoil-bank clay. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 174, 128 - 134. doi:10.1002/jpln.201000130
Řeháková K., Chlumská Z. & Doležal J. 2011: Soil Cyanobacterial and Microalgal Diversity in Dry Mountains of Ladakh, NW Himalaya, as Related to Site, Altitude, and Vegetation. Microbial Ecology 62, 337 - 346. doi:10.1007/s00248-011-9878-8
Řehounková K., Řehounek J. & Prach K. 2011: Near-natural restoration vs. technical reclamation of mining sites in the Czech Republic. Jihočeská univerzita, České Budějovice, 1 - 111.
Řezanka T., Lukavský J., Nedbalová L. & Sigler K. 2011: Effect of nitrogen and phospohorus starvation on the polyunsaturated triacylglycerol composition, including positional isomer distribution, in the alga Trachydiscus minutus. Phytochemistry 72, 2342 - 2351. doi:10.1016/j.phytochem.2011.08.017
Sádlo J., Meduna P., Pokorný P. & Daňhel J. 2011: Tajga bezdězskaja. Studijní mapa. Botanický ústav AVČR, Archeologický ústav AVČR, 1 - 36.
Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. 2011: Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. Zprávy České botanické společnosti 46, 17 - 38.
Sant´Anna C.L., Azevedo M.T.P., Fiore M.F., Lorenzi A.S., Kaštovský J. & Komárek J. 2011: Subgeneric diversity of Brasilonema (Cyanobacteria, Scytonemataceae). Revista Brasileira Botanica 34, 51 - 62.
Sant´Anna C.L., Gama W.A., Azevedo M.T.P. & Komárek J. 2011: New morphospecies of Chamaesiphon (Cyanobacteria) from Atlantic rainforest, Brazil. Fottea 11, 25 - 30.