Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Graco-Roza C., Aarnio S., Abrego N., Acosta A. T. R., Alahuhta J., Altman J., Angiolin, C., Aroviita J., Attorre F., Baastrup-Spohr L., Barrera-Alba J. J., Belmaker J., Biurrun I., Bonari G., Bruelheide H., Burrascano S., Carboni M., Cardoso P., Carvalho J. C., Castaldelli G., Christensen M., Correa G., Dembicz I., Dengler J., Doležal J., ... & Soininen, J 2022: Distance decay 2.0 – A global synthesis of taxonomic and functional turnover in ecological communities. Global Ecology and Biogeography 31, 1399 - 1421. doi:10.1111/geb.13513
Guo K., Pyšek P., Chytrý M., Divíšek J., Lososová Z., van Kleunen M., Pierce S. & Guo W.-Y. 2022: Ruderals naturalize, competitors invade: varying roles of plant adaptive strategies along the invasion continuum. Functional Ecology 36, 2469 - 2479. doi:10.1111/1365-2435.14145
Hadinec J., Krahulec F., Paštová L., Doležal J., Buriánek V., Hlaváček R. & Rybenský J. 2022: Nové lokality Lycopsis orientalis v České republice. Zprávy České Botanické společnosti 57, 235 - 245.
Haider S., Lembrechts J., McDougall K., Pauchard A., Alexander J. M., Barros A., Cavieres L. A., Rashid I., Rew L. J., Aleksanyan A., Arévalo J. R., Aschero V., Chisholm C., Clark V. R., Clavel J., Daehler C., Dar P. A., Dietz H., Dimarco R. D., Edwards P., Essl F., Fuentes-Lillo E., Guisan A., Gwate O., Hargreaves A., Jakobs G., Jiménez A., Kardol P., Kueffer C., Larson C., Lenoir J., Lenzner B., Padrón Mederos M. A., Mihoc M., Milbau A., Morgan J., Müllerová J., Naylor B., Nijs I., Nuñez M. A., Otto R., Payne D., Preuk N., Ratier Backes A., Reshi Z. A., Rumpf S., Sandoya V., Schroder M., Speziale K. L., Valencia G., Vandvik V., Vitková M., Vorstenbosch T., Walker T. W. N. & Walsh N. 2022: Think globally, measure locally: The MIREN standardized protocol for monitoring plant species distributions along elevation gradients. Ecology and Evolution 12, 1 - 16. doi:10.1002/ece3.8590
Hájek M., Těšitel J., Tahvanainen T., Peterka T., Jiménez-Alfaro B., Jansen F., Pérez-Haase A., Garbolino E., Carbognani M., Kolari T. H. M., Hájková P., Jandt U., Aunina L., Pawlikowski P., Ivchenko T., Tomaselli M., Tichý L., Dítě D., Plesková Z. & Mikulášková E. 2022: Rising temperature modulates pH niches of fen species. Global Change Biology 28, 1023 - 1037. doi:10.1111/gcb.15980
Hájková P., Horsáková V., Peterka T., Janeček Š., Galvánek D., Dítě D., Horník J., Horsák M. & Hájek M. 2022: Conservation and restoration of Central European fens by mowing: A consensus from 20 years of experimental work. Science of the Total Environment 846, 1 - 15. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.157293
Hájková P., Petr L., Horsák M., Jamrichová E. & Roleček J. 2022: Holocene history of the landscape at the biogeographical and cultural crossroads between Central and Eastern Europe (Western Podillia, Ukraine). Quaternary Science Reviews 288, 1 - 16. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2022.107610
Hájková P. & Široká A. 2022: Výskyt mechu Meesia uliginosa s.str. v glaciálním sedimentu na Českomoravské vrchovině. Bryonora 69, 1 - 6.
Hancock S. C., Essl F., Kraak M.-J., Dawson W., Kreft H., Pyšek P., Pergl J., van Kleunen M., Weigelt P., Winter M., Gartner G. & Lenzner B. 2022: Introducing the combined atlas framework for large-scale web-based data visualization: the GloNAF atlas of plant invasion. Methods in Ecology and Evolution 13, 1073 - 1081. doi:10.1111/2041-210X.13820
Harrison S. P., Villegas-Diaz R., Cruz-Silva E. & al. (incl. Bobek P., Jamrichová E.) 2022: The Reading Palaeofire Database: an expanded global resource to document changes in fire regimes from sedimentary charcoal records. Earth System Science Data 14, 1109 - 1124. doi:10.5194/essd-14-1109-2022
Haubrock P. J., Cuthbert R. N., Hudgins E. J., Crystal-Ornelas R., Kourantidou M., Moodley D., Liu C., Turbelin A. J., Leroy B. & Courchamp F. 2022: Geographic and taxonomic trends of rising biological invasion costs. Science of the Total Environment 817, 1 - 9. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.152948
Hédl R. 2022: Příčiny vysoké biodiverzity sudetských karů: stará teorie v nových souvislostech. Živa 70, 285 - 287.
Hédl R. 2022: Úpadek a obnova jesenických horských holí. Jeseníky Rychlebské hory 9, 16 - 17.
Hédl R. 2022: Výmladkové lesy: kdysi běžné, pak téměř zapomenuté a dnes znovu obnovované. In: Krčmářová J. (ed.) Stromy v zemědělství. Historie a současnost agrolesnictví v České republice, Středisko společných činností AV ČR, Praha., 57 - 67.
Heinken T., Diekmann M., Liira J., Orczewska A., Schmidt M., Brunet J., Chytrý M., Chabrerie O., Decocq G., De Frenne P., Dřevojan P., Dzwonko Z., Ewald J., Feilberg J., Graae B. J., Grytnes J.-A., Hermy M., Kriebitzsch W.-U., Laiviņš M., Lenoir J., Lindmo S., Marage D., Marozas V., Niemeyer T., Paal J., Pyšek P., Roosaluste E., Sádlo J., Schaminée J. H. J., Tyler T., Verheyen K., Wulf M. & Vanneste T. 2022: The European Forest Plant Species List (EuForPlant): concept and applications. Journal of Vegetation Science 33, 1 - 16. doi:10.1111/jvs.13132
Hejda M., Čuda J., Pyšková K., Zambatis G., Foxcroft L. C., MacFadyen S., Storch D., Tropek R. & Pyšek P. 2022: Water availability, bedrock, disturbance by herbivores, and climate determine plant diversity in South‑African savanna. Scientific Reports 12, 1 - 19. https://doi.org/10.1038/s41598-021-02870-3
Henriques N. R., Lourenço G. M., Souza Diniz É. & Cornelissen T. 2022: Is elevation a strong environmental filter? Combining taxonomy, functional traits and phylogeny of butterflies in a tropical mountain. Ecological Entomology 47, 613 - 625. doi:10.1111/een.13145
Herben T., Šašek J., Balšánková T., Hadincová V., Krahulec F., Krak K., Pecháčková S. & Skálová H. 2022: The shape of root systems in a mountain meadow: plastic responses or species-specific architectural blueprints? New Phytologist 235, 2223 - 2236. doi:10.1111/nph.18132
Hierro J. L., Eren Ö., Čuda J. & Meyerson L. A. 2022: Evolution of increased competitive ability may explain dominance of introduced species in ruderal communities. Ecological Monographs 92, 1 - 19. https://doi.org/10.1002/ecm.1524
Hofmeister J., Vondrák J., Ellis C., Coppins B., Sanderson N., Malíček J., Palice Z., Acton A., Svoboda S. & Gloor R. 2022: High and balanced contribution of regional biodiversity hotspots to epiphytic and epixylic lichen species diversity in Great Britain. Biological Conservation 266, 1 - 6. doi:10.1016/j.biocon.2021.109443