Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Vadas A. & Szabó P. 2018: Not seeing the forest for the trees? Ottoman-Hungarian wars and forest resources. Hungarian Historical Review 7, 477 - 509.
van Kleunen M., Essl F., Pergl J., Brundu G., Carboni M., Dullinger S., Early R., González‐Moreno P., Groom Q. J., Hulme P. E., Kueffer C., Kühn I., Máguas C., Maurel N., Novoa A., Parepa M., Pyšek P., Seebens H., Tanner R., Touza J. M., Verbrugge L. N. H., Weber E., Dawson W., Kreft H., Weigelt P., Winter M., Klonner G., Talluto M. V. & Dehnen-Schmutz K. 2018: The changing role of ornamental horticulture in alien plant invasions. Biological Reviews 93, 1421 - 1437. doi:10.1111/brv.12402
Verheyen K., Bažány M., Chećko E., Chudomelová M., Closset-Kopp D., Czortek P., Decocq G., De Frenne P., De Keersmaeker L., Enríquez García C., Fabšičová M., Grytnes J.-A., Hederová L., Hédl R., Heinken T., Høistad Schei F., Horváth S., Jaroszewicz B., Jermakowicz E., Klinerová T., Kolk J., Kopecký M., Kuras I., Lenoir J., Macek M., Máliš F., Martinessen T. C., Naaf T., Papp L., Papp-Szakály Á, Pech P., Petřík P., Prach J., Reczyńska K., Sætersdal M., Spicher F., Standovár T., Świerkosz K., Szczęśniak E., Tóth Z., Ujházy K., Ujházyová M., Vangansbeke P., Vild O., Wołkowycki D., Wulf M. & Baeten L. 2018: Observer and relocation errors matter in resurveys of historical vegetation plots. Journal of Vegetation Science 29, 812 - 823. doi:10.1111/jvs.12673
Veselá H., Mudrák O. & Frouz J. 2018: The role of dead standing biomass of Calamagrostis epigejos in nutrient turnover during spontaneous succession. Science of the Total Environment 644, 717 - 724. doi:10.1016/j.scitotenv.2018.07.032
Vild O., Hédl R. & Kalwij J. M. 2018: Hrabání opadanky jako obnovní management v doubravě v NP Podyjí. In: Jongepierová I., Pešout P. & Prach K. (eds.) Ekologická obnova v České republice II, AOPK ČR, Praha, 17 - 19.
Vild O., Šipoš J., Szabó P., Macek M., Chudomelová M., Kopecký M., Suchánková S., Houška J., Kotačka M. & Hédl R. 2018: Legacy of historical litter raking in temperate forest plant communities. Journal of Vegetation Science 29, 596 - 606. doi:10.1111/jvs.12642
Vinogradova Y., Pergl J., Hejda M., Essl F., van Kleunen M., REGIONAL CONTRIBUTORS & Pyšek P. 2018: Invasive alien plants of Russia: insights from regional inventories. Biological Invasions 20, 1931 - 1943. doi:10.1007/s10530-018-1686-3
Visconti P., Elias V., Sousa Pinto I., Fischer M., Ali-Zade V., Báldi A., Brucet S., Bukvareva E., Byrne K., Caplat P., Feest A., Guerra C., Gozlan R., Jelić D., Kikvidze Z., Cavrillier A., Le Roux X., Lipka O., Petřík P., Schatz B., Smelansky I. & Viard F. 2018: Chapter 3: Status, trends and future dynamics of biodiversity and ecosystems underpinning nature’s contributions to people. In: Rounsevell M., Fischer M., Torre-Marin Rando A. & Mader A. (eds.) The regional assessment report on biodiversity and ecosystem services for Europe and Central Asia. IPBES, Bonn, 187 - 382.
Vítková M., Conedera M., Sádlo J., Pergl J. & Pyšek P. 2018: Gefährlich und nützlich zugleich: Strategien zum Management der invasiven Robinie. Schweizerische Zeitschrift fur Forstwesen 169, 77 - 85.
Vítková M. & Sádlo J. 2018: Akát jako příklad uplatnění diferencovaného managementu. Živa 66, 238 - 241.
Vlková L. & Prach K. 2018: Revitalizace vytěženého rašeliniště Soumarský most – reintrodukce dvou cílových druhů. In: Jongepierová I., Pešout P. & Prach K. (eds.) Ekologická obnova v České republice II, AOPK ČR, Praha, 136 - 138.
Vojík M. & Boublík K. 2018: Fear of the dark: decline in plant diversity and invasion of alien species due to increased tree canopy density and eutrophication in lowland woodlands. Plant Ecology 219, 749 - 758. doi:10.1007/s11258-018-0831-5
Volf M., Segar S. T., Miller S. E., Isua B., Sisol M., Aubona G., Šimek P., Moos M., Laitila J., Kim J., Zima J. Jr., Rota J., Weiblen G. D., Wossa S., Salminen J., Basset Y. & Novotný V. 2018: Community structure of insect herbivores is driven by conservatism, escalation and divergence of defensive traits in Ficus. Ecology Letters 21, 83 - 92. doi:10.1111/ele.12875
Vondrák J., Malíček J., Palice Z., Bouda F., Berger F., Sanderson N., Acton A., Pouska V. & Kish R. 2018: Exploiting hot-spots; effective determination of lichen diversity in a Carpathian virgin forest. PLoS One 13, 1 - 19. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0203540
Vondrák J., Shahidin H., Haji Moniri M., Halıcı G. & Košnar J. 2018: Taxonomic and functional diversity in Calogaya (lichenised Ascomycota) in dry continental Asia. Mycological Progress 17, 897 - 916. https://doi.org/10.1007/s11557-018-1402-9
Westermeier A. S., Sachse R., Poppinga S., Vögele P., Adamec L., Speck T. & Bischoff M. 2018: How the carnivorous waterwheel plant (Aldrovanda vesiculosa) snaps. Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences 285, 1 - 10. doi:10.1098/rspb.2018.0012
Wu S. L., Vosatka M., Vogel-Mikus K., Kavcic A., Keleme M., Sepec L., Pelicon P., Skala R., Powter A. R. V., Teodoro M., Michalkova Z. & Komarek M. 2018: Nano Zero-Valent Iron Mediated Metal(loid) Uptake and Translocation by Arbuscular Mycorrhizal Symbioses. Environmental Science and Technology 52, 7640 - 7651. doi:10.1021/acs.est.7b05516
Yazlik A., Pergl J. & Pyšek P. 2018: Impact of alien plants in Turkey assessed by General Impact Scoring System. NeoBiota 39, 31 - 51. doi:10.3897/neobiota.39.23598
Yurchenko T., Ševčíková T., Přibyl P., El Karkouri K., Klimeš V., Amaral R., Zbránková V., Kim E., Raoult D., Santos L. M. A. & Eliáš M. 2018: A gene transfer event suggests a long-term partnership between eustigmatophyte algae and a novel lineage of endosymbiotic bacteria. ISME Journal 12, 2163 - 2175. doi:10.1038/s41396-018-0177-y
Zahradníček J., Chrtek J., Ferreira M. Z., Krahulcová A. & Fehrer J. 2018: Genome size variation in the genus Andryala (Hieraciinae, Asteraceae). Folia Geobotanica 53, 429 - 447. https://doi.org/10.1007/s12224-018-9330-7