Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Roleček J. & Dřevojan P. 2019: New data on distribution of the endangered species Viola jooi (Violaceae) in Ukraine. Ukrainian Botanical Journal 76, 526 - 532. http://dx.doi.org/10.15407/ukrbotj76.06.526
Roleček J., Dřevojan P., Hájková P. & Hájek M. 2019: Report of new maxima of fine-scale vascular plant species richness recorded in East-Central European semi-dry grasslands. Tuexenia 39, 423 - 431. https://doi.org/10.14471/2019.39.008
Roleček J., Dřevojan P. & Šmarda P. 2019: First record of Festuca amethystina L. from the Transylvanian Basin (Romania). Contributii Botanice 54, 91 - 97. https://doi.org/10.24193/Contrib.Bot.54.6
Roleček J. & Hájek M. 2019: Comeback středoevropské lesostepi. Vesmír 98, 424 - 427. https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2019/cislo-7/comeback-stredoevropske-lesostepi.html
Roleček J., Hájek M., Dřevojan P., Prokešová H., Fajmon K., Těšitel J., Daněk P., Hájková P., Jongepierová I., Novák P., Poluyanov A. V., Shumska N. V. & Chorney I. I. 2019: Gradients, species richness and biogeographical links of steppe grasslands in Western Podolia (Ukraine). Phytocoenologia 49, 349 - 367. https://doi.org/10.1127/phyto/2019/0255
Roy H. E. & al. 2019: Developing a list of invasive alien species likely to threaten biodiversity and ecosystems in the European Union. Global Change Biology 25, 1032 - 1048. doi:10.1111/gcb.14527
Rutegwa M., Potužák J., Hejzlar J. & Drozd B. 2019: Carbon metabolism and nutrient balance in a hypereutrophic semi-intensive fishpond. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 420, 1 - 12. doi:10.1051/kmae/2019043
Řeháková K., Čapková K., Hrouzek P., Koblížek M. & Doležal J. 2019: Microbial photosynthetic and photoprotective pigments in Himalayan soils originating from different elevations and successional stages. Soil Biology & Biochemistry 132, 153 - 164. doi:10.1016/j.soilbio.2019.02.008
Řezanka T., Vítová M., Lukavský J., Nedbalová L. & Kolouchová I. 2019: Rapid screening of very long-chain fatty acids from microorganisms. Journal of Chromatography A 1605, 1 - 10. doi:10.1016/j.chroma.2019.460365
Sádlo J. 2019: Krajina! Průchod okolím v příkladech. Kodudek, Praha, 1 - 222.
Santana-Cordeo A. M. & Szabó P. 2019: Exploring qualitative methods of historical ecology and their links with qualitative research. International Journal of Qualitative Methods 18, 1 - 11. doi:10.1177/1609406919872112
Santruckova M., Demkova K., Dostalek J. & Frantik T. 2019: The potential of manor gardens for natural habitats conservation. Journal of Landscape ecology 12, 59 - 72. doi:10.2478/jlecol-2019-0005
Seelen L. M. S., Flaim G., Keuskamp J., Teurlincx S., Font R. A., Tolunay D., Fránková M., Šumberová K., Temponeras M., Lenhardt M., Jennings E. & de Senerpont Domis L. N. 2019: An affordable and reliable assessment of aquatic decomposition: Tailoring the Tea Bag Index to surface waters. Water Research 151, 31 - 43. https://doi.org/10.1016/j.watres.2018.11.081
Sekerka P. 2019: Pivoňka keřovitá v čínských zahradách. Botanika 2019, 20 - 22.
Sekerka P. 2019: Plané druhy pivoněk v zahradní kultuře. Akademie věd ČR, Strategie AV 21, 1 - 90.
Sekerka P. 2019: Současnost botanických zahrad ČR - I. díl. Zahradnictví 2019, 14 - 16.
Sekerka P. 2019: Současnost botanických zahrad ČR - II. díl. Zahradnictví 2019, 3 - 4.
Sekerka P. 2019: Současnost botanických zahrad ČR - III. díl. Zahradnictví 2019, 35 - 37.
Sekerka P., Caspers Z. , Macháčková M. , Papoušková L. & Koudela M. 2019: Příprava nových klasifikátorů pro pivoňky, denivky a bezkartáčkaté kosatce v Průhonické botanické zahradě. In: Papoušková L. (ed.) Současné poznatky z výzkumu a využívání genetických zdrojů rostlin. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 47 - 53.
Sekerka P., Macháčková M., Caspers Z., Peroutková P. & Petřík P. 2019: Index Plantarum, Průhonická botanická zahrada na Chotobuzi. Botanický ústav AV ČR, 1 - 248.