Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Malíček J. 2019: Rostliny naší přírody štětcem Anny Skoumalové perem Lubomíra Hroudy. Botanika 2019, 26 - 26.
Malíček J., Bouda F. & Syrovátková L. 2019: Lišejníky zaznamenané během bryologicko-lichenologických dnů na Broumovsku. Bryonora 63, 13 - 22.
Malíček J., Man M. & Novotný P. 2019: DaLiBor – nejobsáhlejší databáze rozšíření mechorostů a lišejníků v ČR. Botanika 7, 7 - 9.
Malíček J., Palice Z., Vondrák J., Kostovčík M., Lenzová V. & Hofmeister J. 2019: Lichens in old‑growth and managed mountain spruce forests in the Czech Republic: assessment of biodiversity, functional traits and bioindicators. Biodiversity and Conservation 28, 3497 - 3528. https://doi.org/10.1007/s10531-019-01834-4
Malina T., Maršálková E., Holá K., Tuček J., Scheibe M, Zbořil R. & Maršálek B. 2019: Toxicity of graphene oxide against algae and cyanobacteria: Nanoblade-morphology-induced mechanical injury and self protection mechanism. Carbon 155, 386 - 396. doi:10.1016/j.carbon.2019.08.086
Manfreda S., Dvořák P., Müllerová J., Herban S., Vuono P., Arranz Justel J. J. & Perks M. 2019: Assessing the Accuracy of Digital Surface Models Derived from Optical Imagery Acquired with Unmanned Aerial Systems. Drones 3, 1 - 14. doi:10.3390/drones3010015
Man M. & Wild J. 2019: DaLiBor..
Mareš J., Johansen J. R., Hauer T., Zima J. Jr., Ventura S., Cuzman O., Tiribilli B. & Kaštovský J. 2019: Taxonomic resolution of the genus Cyanothece (Chroococcales, Cyanobacteria), with a treatment on Gloeothece and three new genera, Crocosphaera, Rippkaea, and Zehria. Journal of Phycology 55, 578 - 610. doi:10.1111/jpy.12853
Maršálek B., Zezulka Š., Maršálková E., Pochylý F. & Rudolf P. 2019: Synergistic effects of trace concentrations of hydrogen peroxide used in a novel hydrodynamic cavitation device allows for selective removal of cyanobacteria. Chemical Engineering Journal 382, 1 - 5. doi:10.1016/j.cej.2019.122383
Maršálková E., Petřík P. & Maršálek B. 2019: Pošli to dál – aneb z čeho Průhonický park vyrábí biomasu sinic pro nádrž Hostivař? Vodohospodářské technicko-ekonomické informace 61, 17 - 22.
Massante J. C., Götzenberger L., Takkis K., Hallikma T., Kaasik A., Laanisto L., Hutchings M.J., & Gerhold P. 2019: Contrasting latitudinal patterns in phylogenetic diversity between woody and herbaceous communities. Scientific Reports 9, 1 - 10. doi:10.1038/s41598-019-42827-1
Ma Y., Vosátka M. & Freitas H. 2019: Editorial: Beneficial Microbes Alleviate Climatic Stresses in Plants. Frontiers in Plant Science 10, 1 - 2. doi:10.3389/fpls.2019.00595
Melo C. D., Walker C., Krüger C., Borges P. A. V., Luna S., Mendonça D., Fonseca H. M. A. C. & Machado A. C. 2019: Environmental factors driving arbuscular mycorrhizal fungal communities associated with endemic woody plant Picconia azorica on native forest of Azores. Annals of Microbiology 69, 1309 - 1327. https://doi.org/10.1007/s13213-019-01535-x
Monnahan P., Kolář F., Baduel P., Sailer C., Koch J., Horvath R., Laenen B., Schmickl R., Paajanen P., Šrámková G., Bohutínská M., Arnold B., Weisman C. M., Marhold K., Slotte T., Bomblies K. & Yant L. 2019: Pervasive population genomic consequences of genome duplication in Arabidopsis arenosa. Nature Ecology and Evolution 3, 457 - 468. doi:10.1038/s41559-019-0807-4
Moudrý V., Lecours V., Malavasi M., Misiuk B., Gábor L., Gdulová K., Šímová P. & Wild J. 2019: Potential pitfalls in rescaling digital terrain model-derived attributes for ecological studies. Ecological Informatics 54, 1 - 9. doi:10.1016/j.ecoinf.2019.100987
Mráz P., Filipas L., Bărbos M. I., Kadlecová J., Paštová L., Belyayev A. & Fehrer J. 2019: An unexpected new diploid Hieracium from Europe: Integrative taxonomic approach with a phylogeny of diploid Hieracium taxa. Taxon 68, 1258 - 1277. doi:10.1002/tax.12149
Mráz P., Zdvořák P., Hartmann M., Štefánek M. & Chrtek J. 2019: Can obligate apomixis and more stable reproductive assurance explain the distributional successes of asexual triploids in Hieracium alpinum (Asteraceae)? Plant Biology 21, 227 - 236. doi:10.1111/plb.12930
Mrnka L., Bárnet M., Lovecká P., Šolcová O., Stránská M. & Vosátka M. 2019: Plant Deep Utilization by Biorefining. In: Šolcová O., Hanika J., Topka P. (eds.) Biorefining in the 21st Century, Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., Prague, 52 - 52.
Mudrák O., Doležal J., Vítová A. & Lepš J. 2019: Variation in plant functional traits is best explained by the species identity: Stability of trait‐based species ranking across meadow management regimes. Functional Ecology 33, 746 - 755. doi:10.1111/1365-2435.13287
Müllerová, J. 2019: UAS for Nature Conservation–Monitoring Invasive Species. In: Sharma J. B. (ed.) Applications of Small Unmanned Aircraft Systems: Best Practices and Case Studies, CRC Press, Boca Raton, 157 - 178. https://doi.org/10.1201/9780429244117