Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Komárková J., Jezberová, J., Komárek O. & Zapomělová E. 2010: Variability of Chroococcus (Cyanobacteria) morphospecies with regard to phylogenetic relationships. Hydrobiologia 639, 69 - 83. doi:Variability of Chroococcus (Cyanobacteria) morphospecies with regard to phylogenetic relationships.
Konvalinková P. & Prach K. 2010: Spontaneous vegetation succession in extracted peatlands: a multi-site study. Preslia 82, 423 - 435.
Kopecký M. & Čížková Š. 2010: Using topographic wetness index in vegetation ecology: does the algorithm matter? Applied Vegetation Science 13, 450 - 459. doi:10.1111/j.1654-109X.2010.01083.x
Kopp R., Palíková M., Navrátil S., Kubíček Z., Ziková A. & Mareš J. 2010: Modulation of Biochemical and Haematological Indices of Silver Carp (Hypophthalmichthys molitrix Val.) Exposed to Toxic Cyanobacterial Water Bloom. Acta Veterinaria Brno 79, 135 - 146. doi:10.2754/avb201079010135
Kovářová M., Bartůňková K., Frantík T., Koblihová H., Prchalová K. & Vosátka M. 2010: Factors influencing the production of stilbenes by the knotweed, Reynoutria × bohemica. BMC Plant Biology 10, 1 - 16. doi:10.1186/1471-2229-10-19
Kovář P., Přikryl J., Schröfel A., Hauer T., Bydžovský J., Melichar T., Matějka V. & Drábková P. 2010: Správkové hmoty s fotokatalytickým účinkem. Zpravodaj WTA CZ 2010, 36 - 39.
Krahulcová A. & Rotreklová O. 2010: Use of flow cytometry in research on apomictic plants. Preslia 82, 23 - 39.
Krahulec F. 2010: T2 Smilkové trávníky. In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 190 - 198.
Krahulec F. & Kočí M. 2010: A2 Alpínská a subalpínská keříčková vegetace. In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 138 - 142.
Křišťálová V., Chrtek J., Krahulcová A., Bräutigam S. & Krahulec F. 2010: Populations of species of Pilosella in ruderal habitats in the city of Prague: frequency, chromosome numbers and mode of reproduction. Preslia 82, 437 - 464.
Kubešová M., Moravcová L., Suda J., Jarošík V. & Pyšek P. 2010: Naturalized plants have smaller genomes than their non-invading relatives: a flow cytometric analysis of the Czech alien flora. Preslia 82, 81 - 96.
Kučera T. & Šumberová K. 2010: T1 Louky a pastviny. In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 165 - 189.
Kučerová A., Čermák J., Nadezhdina N. & Pokorný J. 2010: Transpiration of Pinus rotundata on a wooded peat bog in central Europe. Trees-Structure and Function 24, 919 - 930. doi:10.1007/s00468-010-0463-4
Kvíderová J. 2010: Characterization of the community of snow algae and their photochemical performance in situ in the Giant Mountains, Czech Republic. Arctic Antarctic and Alpine Research 42, 210 - 218. doi:10.1657/1938-4246-42.2.210
Kvíderová J. 2010: Rapid algal toxicity assay using variable chlorophyll fluorescence for Chlorella kessleri (Chlorophyta). Environmental Toxicology 25, 554 - 563. doi:10.1002/tox.20516
Kvíderová J., Hájek J. & Worland R.M. 2010: Chlamydomonas nivalis..
Kvíderová J., Hájek J. & Worland R.M. 2010: Chlamydomonas reinhardtii..
Kvíderová J., Hájek J. & Worland R.M. 2010: Chloromonas nivalis..
Kvíderová J., Hájek J. & Worland R.M. 2010: Trebouxia asymmetrica..
Kvíderová J., Hájek J. & Worland R.M. 2010: Trebouxia erici..