Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Vítek O., Vítková M. & Husáková J. 2007: Změny vegetace kolem vrcholových cest v prostoru a čase. In: Štursa J. & Knapik R. [eds.], Geoekologické problémy Krkonoš. Sbor. Přísp. Mez. Konf., Svoboda n. Ú., 3.- 5. 10. 2006; Opera Corcontica, Vrchlabí, 44. 44, 345 - 348.
Vočadlová K., Křížek M., Čtvrtlíková M. & Hekera P. 2007: Hypothesis for the last stage of glaciation in the Černé Lake area (Bohemian Forest, Czech Republic). Silva Gabreta 13, 205 - 215.
Vohník M., Fendrych M., Albrechtová J. & Vosátka M. 2007: Intracellular colonization of Rhododendron and Vaccinium roots by Cenococcum geophilum, Geomyces pannorum and Meliniomyces variabilis. Folia Microbiologica 52, 407 - 414.
Vondrák J., Kocourková J., Palice Z. & Liška J. 2007: New and noteworthy lichens in the Czech Republic – genus Caloplaca. Preslia 79, 163 - 184.
Vosátka M. 2007: The natural alternative for crop production. eStrategies Projects Science, Technology and Inovation/British Publishers 2007, 70 - 71.
Welker M, Sejnohova L., Nemethova D., von Dohren H., Jarkovsky J. & Marsalek B. 2007: Seasonal shifts in chemotype composition of Microcystis sp communities in the pelagial and the sediment of a shallow reservoir. Limnology and Oceanography 52, 609 - 619.
Wildová R., Gough L., Herben T., Hershock Ch. & Goldberg E.D. 2007: Architectural and growth traits differ in effects on performance of clonal plants: an analysis using a field-parameterized simulation model. Oikos 116, 836 - 852.
Wildová R., Wild J. & Herben T. 2007: Fine-scale dynamics of rhizomes in a grassland community. Ecography 30, 264 - 276.
Zákravský P. & Hroudová Z. 2007: Vliv řízeného rybničního managementu na obnovu rákosin v NPR Velký a Malý Tisý. Zprávy České Botanické Společnosti 42, Mater. 22, 167 - 196.
Zákravský P. & Hroudová Z. 2007: Expanzibilita kamyšníků - jejich rozšíření a výskyt na zemědělské půdě. In: Mikulka J. & Zákravský P. (eds.): Biologie, ekologie a možnosti regulace kamyšníků na zemědělské půdě. Metodika. - VÚRV, Praha., 13 - 19.
Zounková R., Odráška P., Doležalová L., Hilscherová K., Maršálek B. & Bláha L. 2007: Ecotoxicity and genotoxicity assessment of cytostatic pharmaceuticals. Environmental Toxicology and Chemistry 26, 2208 - 2214.
Adamec L. 2006: Respiration and Photosynthesis of Bladders and Leaves of Aquatic Utricularia Species. Plant Biology 8, 765 - 769.
Adamec L. 2006: Zvláštnosti výživy masožravých rostlin 1. Suchozemské druhy. Živa 54 (2), 57 - 59.
Adamec L. 2006: Zvláštnosti výživy masožravých rostlin 2. Vodní druhy. Živa 54 (3), 105 - 107.
Adamec L. & Kovářová M. 2006: Field growth characteristics of two aquatic carnivorous plants, Aldrovanda vesiculosa and Utricularia australis. Folia Geobotanica 41, 395 - 406.
Adamovský O., Bláha L., Hilscherová K., Kopp R., Babica P. & Maršálek B. 2006: Bioakumulace microcystinu-LR v rybí tkáni. In: Zborník recenzovaných príspevkov – Študentská vedecká konferencia, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava (ISBN 80-88870-58-5), 197 - 199.
Adamovský O., Pašková V., Bláha L., Hilscherová K., Kopp R., Babica P. & Maršálek B. 2006: Bioakumulace microcystinu-LR v rybí tkáni spojená s účinky na biochemické úrovni. In: Maršálek B., Feldmannová M., Maršálková E. (ed.) Sborník semináře Cyanobakterie 2006. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ČR (ISBN 80-86188-22-1), 44 - 50.
Addico G., Hardege J., Komarek J., Babica P. & de Graft-Johnson K.A.A. 2006: Cyanobacteria species identified in the Weija and Kpong reservoirs, Ghana, and their implications for drinking water quality with respect to microcystin. 28, 451 - 456.
Babica P., Bláha L., Kohoutek J., Adamovský O., Bláhová L. & Maršálek B. 2006: Microcystiny v pitných vodách v České republice. In: Maršálek B., Feldmannová M., Maršálková E. (ed.) Sborník semináře Cyanobakterie 2006. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ČR (ISBN 80-86188-22-1), 54 - 61.
Babica P., Bláha L. & Maršálek B. 2006: Pokyny pro zájemce o analýzy microcystinů ve vodě, biomase sinic, rostlin a živočichů. In: Maršálek B., Feldmannová M., Maršálková E. (ed.) Sborník semináře Cyanobakterie 2006. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ČR (ISBN 80-86188-22-1), 62 - 63.