Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Kolbek J. & Alves R. J. V. 2008: Impacts of cattle, fire and wind in rocky savannas, Southeastern Brazil. Acta Universitatis Carolinae Environmentalica 22, 111 - 130.
Kolbek J. & Bukovská Z. eds 2008: Academy of Sciences of the Czech Republic. knižní publikace, 1 - 91.
Kolbek J. & Jarolimek I. 2008: Man-influenced vegetation of North Korea. Linzer Biol. Beitr. 40, 381 - 404.
Komárek J. 2008: Antarktické vegetační oázy 6. Sinice a řasy. Živa 56, 260 - 264.
Komárek J. 2008: The cyanobacterial genus Macrospermum. Fottea 8, 79 - 86.
Komárek J. & Elster J. 2008: Ecological background of cyanobacterial assemblages of the northern part of James Ross Island, NW Weddell Sea, Antarctica. Polish Polar Research 29, 17 - 32.
Komárek J., Elster J. & Komárek O. 2008: Diversity of the cyanobacterial microflora of the northern part of James Ross Island, NW Weddell Sea, Antarctica. Polar Biology 31, 853 - 865.
Komárek J. & Komárková J. 2008: Výskyt a šíření planktoních sinic v ČR. In: Marsalek B., Vinklarkova D., Marsalkova E. (eds.), Sbornik Cyanobakterie 2008, Botanicky ustav AV CR, Pruhonice, ISBN 978-80-86188-26-3, 13 - 17.
Komárek J. & Zapomělová E. 2008: Planktic morphospecies of the cyanobacterial genus Anabaena = subg. Dolichospermum – 2. part: straight types. Fottea 8, 1 - 14.
Kopp R. 2008: Toxiny sinic v rybách - realita ČR. Veronica 12, 11 - 13.
Kopp R., Adamovský O., Hilscherová K., Ziková A., Mareš J., Navrátil S., Palíková M., Hlávková J., Babica P., Maršálek B. & Bláha L. 2008: Akumulace microcystinů v rybách a potravních řetězcích. In: Maršálek B., Vinklárková D., Maršálková E. (eds.), Sborník Cyanobakterie 2008, Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ISBN 978-80-86188-26-3, 34 - 40.
Kopp R., Lang Š., Ziková A. & Mareš J. 2008: Změny spotřeby kyslíku a exkrece amoniakálního dusíku u tilapie nilské (Oreochromis niloticus) v závislosti na množství proteinu v krmivu. In: Sborník XI. Česká ichtyologická konference, 121 - 125.
Kopp R., Ziková A., Adamovský O., Brabec T., Straková L. & Mareš J. 2008: Modulace sinic vodního květu a obsah microcystinů v rybnících jižní Moravy v závislosti na intenzitě hospodaření. In: Sborník XI. Česká ichtyologická konference, 11 - 13.
Kopp R., Ziková A., Mareš J., Navrátil S., Adamovský O. & Palíková M. 2008: Diversity and toxin content of cyanobacteria in fish ponds (South Moravia, Czech Republic) related to fishery management intensity. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 56, 111 - 117.
Koubek T. & Herben T. 2008: Effect of systemic diseases on clonal integration: modelling approach. Evolutionary Ecology 22, 449 - 460. doi:10.1007/s10682-007-9219-z
Koukol O., Beňová B., Vosmanská M., Frantík T., Vosátka M. & Kovářová M. 2008: Decomposition of spruce litter needles of different quality by Setulipes androsaceus and Thysanophora penicillioides. Plant and Soil 311, 151 - 159.
Koukol O., Novák F. & Hrabal R. 2008: Composition of the organic phosphorus fraction in basidiocarps of saprotrophic and mycorrhizal fungi. 40, 2464 - 2467. doi:10.1016/j.soilbio.2008.04.021
Krahulec F. 2008: Problematika hodnocení rizik geneticky modifikovaných rostlin při uvolňování do prostředí. Roudná M. (ed.), Genetické modifikace - možnosti jejich využití a rizika. Ministerstvo životního prostředí, Praha, 24 - 29.
Krahulec F. 2008: Rostlinné invaze a problematika geneticky modifikovaných rostlin. Zprávy České Botanické Společnosti 43, 193 - 198.
Krahulec F. & Chrtek J. 2008: Krkonošské jestřábníky. In: Petříková H. & Štrojsová A. (ed.), Současný vědecký výzkum v Krkonoších, Výběr toho nejzajímavějšího, Sdružení Člověk a Krkonoše, Vrchlabí, 12 - 13.