Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Vymyslicky T., Fabsicova M. , Entova M. & Kurova J. 2011: Barren fallows as small areas with potential for increasing grassland biodiversity. In: Potsch E.M., Krautzer B. & Hopkins A. (eds.) Grassland Farming and Land Management Systems in Mountainous Regions, Organising Committee and Agricultural Research and Education Centre, Irdning, 514 - 516.
Vymyslický T., Fabšičová M., Entová M. & Kůrová J. 2011: Význam úhorů v zemědělské krajině. Úroda 59, 71 - 76.
Weiß M., Sýkorová Z., Garnica S., Riess K., Martos F., Krause C., Oberwinkler F., Bauer R. & Redecker D. 2011: Sebacinales Everywhere: Previously Overlooked Ubiquitous Fungal Endophytes. PLoS One 6, 1 - 7. doi:10.1371/journal.pone.0016793
Wirth V., Vondrák J., de Bruyn U. & Hauck M. 2011: Erstnachweise von Flechtenarten für Deutschland und Frankreich. Herzogia 24, 155 - 158.
Wollstonecroft M. M., Hroudová Z., Hillman G. C. & Fuller D. Q 2011: Bolboschoenus glaucus (Lam.) S. G. Smith, a new species in the flora of the ancient Near East. Vegetation History and Archaeobotany 20, 459 - 470. doi:10.1007/s00334-011-0305-3
Xuejun G., Kirschner J. & Štěpánek J. 2011: Taraxacum F. H. Wiggers. In: Wu, Z. Y., Raven, P. H. & Hong, D. Y. (eds.) Flora of China Volume 20–21 (Asteraceae). Science Press (Beijing) & Missouri Botanical Garden Press (St. Louis), 270 - 325.
Zapomělová E., Hrouzek P., Řezanka T., Jezberová J., Řeháková K., Hisem D. & Komárková J. 2011: Polyphasic characterization of Dolichospermum Spp. and Sphaerospermopsis Spp. (Nostocales, Cyanobacteria) : Morphology, 16S rRNA gene sequences and fatty acid and secondary metabolite profiles. Journal of Phycology 47, 1152 - 1163. doi:10.1111/j.1529-8817.2011.01034.x
Zenáhlíková J., Svoboda M., Wild J., Kopecký M. & Macek M. 2011: The Regeneration Stand and Heigh Increment 10 Years after a Dieback Caused by Bark Beetle Outbreak. In: Marušák R., Dvořák J. & Natov P. (eds.) Proceedings of the 4th International Conference of Young Scientists (COYOUS 2011), Česká zemědělská univerzita, Praha, 108 - 119. doi:nemá
Adamec L. 2010: Dark respiration of leaves and traps of terrestrial carnivorous plants: are there greater energetic costs in traps? Central European Journal of Biology 5, 121 - 124. doi:10.2478/s11535-009-0080-7
Adamec L. 2010: Ecophysiological look at organ respiration in carnivorous plants: A review. In: Osterhoudt G., Barhydt J. (eds.) Cell Respiration and Cell Survival: Processes, Types and Effects. Nova Science Publishers, Inc., New York, 225 - 235.
Adamec L. 2010: Field growth analysis of Utricularia stygia and U. intermedia-two aquatic carnivorous plants with dimorphic shoots. Phyton - Annales Rei Botanicae 49, 241 - 251.
Adamec L. 2010: Mineral cost of carnivory in aquatic carnivorous plants. Flora 205, 618 - 621. doi:10.1016/j.flora.2009.11.001
Adamec L. 2010: Tissue mineral nutrient content in turions of aquatic plants: does it represent a storage function? Fundamental and Applied Limnology 176, 145 - 151. doi:10.1127/1863-9135/2010/0176-0145
Adamec L., Husák Š., Kučerová A. & Navrátilová J. 2010: Sbírka vodních a mokřadních rostlin, Botanický ústav Akademie věd České republiky, Třeboň. In: Chytrá M., Hanzelka P. & Kacerovský R. (eds.) Botanické zahrady a arboreta České republiky. Academia a Unie BZ ČR, Praha, 388 - 395.
Adamec L. & Květ J. 2010: Štěpán Husák sedmdesátiletý. Živa 58, 4 - 5.
Adamec L., Sirová D. & Vrba J. 2010: Contrasting growth effects of prey capture in two aquatic carnivorous plant species. Fundamental and Applied Limnology 176, 153 - 160. doi:10.1127/1863-9135/2010/0176-0145
Adamec L., Sirová D., Vrba J. & Rejmánková E. 2010: Enzyme production in the traps of aquatic Utricularia species. Biologia 65, 273 - 278. doi:10.2478/s11756-010-0002-1
Addico G. N. D., Hardege J. D., Babica P., Kohoutek J. & de Graft-Johnson K. A. A. 2010: Levels of Demethylated Microcystin-RR ([D-Asp3] MCYST-RR) and Five Other Putative Microcystins Identified in a Culture of Planktothrix sp. Strain CCAP 1460/13. West African Journal of Applied Ecology 17, 37 - 53.
Alves R. J. V. & Kolbek J. 2010: Can campo rupestre vegetation be floristically delimited based on vascular plant genera? Plant Ecology 207, 67 - 79. doi:10.1007/s11258-009-9654-8
Alves R. J. V. & Kolbek J. 2010: Vegetation strategy of Vellozia crinita (Velloziaceae). Biologia 65, 254 - 264. doi:10.2478/s11756-010-0005-y