Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Veleba A., Bureš P., Adamec L., Šmarda P, Lipnerová I. & Horová L. 2014: Genome size and genomic GC content evolution in the miniature genome-sized family Lentibulariaceae. New Phytologist 203, 22 - 28.
Veselý O., Vild O. & Šťastný J. 2014: A Novel Approach for the Increase in Student's Learning Motivation. IN: DIVAI 2014 - 10th International Scientific Conference on Distance Learning in Applier Informatics, Wolters Kluwer ČR, Praha, 529 - 536.
Vítková M. 2014: Management akátových porostů. Životné prostredie 48, 81 - 87.
Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. 2014: Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the threat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. Preslia 86, 95 - 117.
Všianský D., Kolář J. & Petřík J. 2014: Continuity and changes of manufacturing traditions of Bell Beaker and Bronze Age encrusted pottery in the Morava river catchment (Czech Republic). Journal of Archaeological Science 49, 414 - 422. doi:10.1016/j.jas.2014.05.028
Walker L.R., Hoelzel N., Marrs R., delMoral R. & Prach K. 2014: Optimization of intervention levels in ecological restoration. Applied Vegetation Science 17, 187 - 192. doi:10.1111/avsc.12082
Weitemier K., Straub S. C., Cronn R. C., Fishbein M., Schmickl R., McDonnell A. & Liston A. 2014: Hyb-Seq: Combining target enrichment and genome skimming for plant phylogenomics. Applications in Plant Sciences 2, 1 - 7. doi:10.3732/apps.1400042
Wild J., Kirschner J., Moravec D. & Kohlová J. 2014: Měření mikroklimatu jako jeden z předpokladů úspěšné introdukce okrasných dřevin. Acta Pruhoniciana 108, 5 - 13.
Wild J., Kopecký M., Svoboda M., Zenáhlíková J., Edwards-Jonášová M. & Herben T. 2014: Spatial patterns with memory: tree regeneration after stand-replacing disturbance in Picea abies mountain forests. Journal of Vegetation Science 25, 1327 - 1340. doi:10.1111/jvs.12189
Záveská Drábková L. 2014: DNA extraction from herbarium specimens. In: Besse P. (ed.) Molecular Plant Taxonomy: Methods and protocols, Methods in Molecular Biology, Springer Science+Business Media New York 1115, 67 - 84. doi:10.1007/978-1-62703-767-9_4; Book DOI: 10.1007/978-1-62703-767-9
Záveská Drábková L. 2014: Nový rod čeledi sítinovitých ve flóře České republiky - Oreojuncus. Živa 62, 11 - 14.
Záveská Drábková L. 2014: O čajovníku. Botanika 2014, 19 - 19.
Zemek F., Brom J., Cibulka M., Fabiánek T., Frouz J., Hanuš J., Hanzl V., Hesslerová P., Hlavinka P., Homolová L., Janoutová R., Jirka V., Křen J., Lechner P., Lukas V., Machala M., Malenovský Z., Maršálek B., Maršálková E., Mikita T., Nedbal T., Novotný J., Pavlíková M., Pikl M., Pivovarník M., Pokorný J., Procházka J., Rodriguez Moreno F., Semeráková D., Vinciková H., Žalud Z. & Vindušková O. 2014: Airborne remote sensing: theory and practice in assessment of terrestrial ecosystem. Global change resesarch centre ASCR, Brno, 1 - 159.
Zidarova R., Kopalová K. & Van de Vijver B. 2014: The genus Stauroneis (Bacillariophyta) from the South Shetland Islands and James Ross Island (Antarctica). Fottea 14, 191 - 207.
Zozomová-Lihová J., Krak K., Mandáková T., Shimizu K. K., Španiel S., Vít P. & Lysák M. A. 2014: Multiple hybridization events in Cardamine (Brassicaceae) during the last 150 years: revisiting a textbook example of neoallopolyploidy. Annals of Botany 113, 817 - 830. doi:10.1093/aob/mcu012
Adamec L. 2013: A comparison of photosynthetic and respiration rates in six aquatic carnivorous Utricularia species differing in morphology. Aquatic Botany 111, 89 - 94. doi:10.1016/j.aquabot.2013.06.004
Adamec L. 2013: Foliar mineral nutrient uptake in carnivorous plants: What do we know and what should we know? Frontiers in Plant Science 4, 1 - 3. doi:10.3389/fpls.2013.00010
Adamec L. 2013: Pěstování tropické vodní bublinatky Utricularia inflexa. Trifid (Praha) 18, 18 - 23.
Adamec L. 2013: Soděržanije vodnych vidov puzyrčatok. Akvaflora 1, 10 - 25.
Adamec L. & Kučerová A. 2013: Overwintering temperatures affect freezing temperatures of turions of aquatic plants. Flora 208, 497 - 501. doi:10.1016/j.flora.2013.07.009