Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
de Bello F., Lavorel S., Albrecht Ch., Thuiller W., Grigulis K., Doležal J., Janeček Š., Lepš J. 2011: Quantifying the relevance of intraspecific trait variability for functional diversity. Methods in Ecology and Evolution 2, 163 - 174. doi:10.1111/j.2041-210X.2010.00071.x
Doležal J. & Kaplan Z. 2011: Chimaphila umbellata (L.) Barton. Zprávy České botanické společnosti 46, 70 - 71.
Doležal J., Mašková Z., Lepš J., Steinbachová D., de Bello F., Klimešová J., Tackenberg O., Zemek F. & Květ J. 2011: Positive long-term effect of mulching on species and functional trait diversity in a nutrient-poor mountain meadow in Central Europe. Agriculture Ecosystems and Environment 145, 10 - 28. doi:doi.org/10.1016/j.agee.2011.01.010
Dostálek J. & Frantík T. 2011: Response of dry grassland vegetation to fluctuations in weather conditions: a 9-year case study in Prague (Czech Republic). Biologia 66, 837 - 847. doi:10.2478/s11756-011-0079-1
Dostálek T. & Münzbergová Z. 2011: Populační dynamika a genetická diverzita kriticky ohroženého druhu Dracocephalum austriacum. Příroda. Sborník prací z ochrany přírody 2011, 53 - 83.
Dostálek T. & Münzbergová Z. 2011: Stanovištní nároky a výběr hostitelů u poloparazitů rodu lněnka (Thesium). Příroda. Sborník prací z ochrany přírody 2011, 201 - 225.
Dostál P. 2011: Plant competitive interactions and invasiveness: searching for the effects of phylogenetic relatedness and origin on competition intensity. American Naturalist 177, 655 - 667. doi:10.1086/659060
Dostál P. & Palečková M. 2011: Does relatedness of natives used for soil conditioning influence plant-soil feedback of exotics? Biological Invasions 13, 331 - 340. doi:10.107/s10530-010-9824-6
Doubková P., Suda J. & Sudová R. 2011: Arbuscular mycorrhizal symbiosis on serpentine soils: the effect of native fungal communities on different Knautia arvensis ecotypes. Plant and Soil 345, 325 - 338. doi:10.1007/s11104-011-0785-z
Dřevojan P., Roleček J., Žáková K. & Bartoňová L. 2011: Nové poznatky o rozšíření prorostlíku prutnatého (Bupleurum affine) na Moravě. Zprávy České botanické společnosti 46, 223 - 229.
Dupin M., Reynaud P., Jarošík V., Baker R., Brunel S., Eyre D., Pergl J. & Makowski D. 2011: Effects of the training dataset characteristics on the performance of nine species distribution models: application to Diabrotica virgifera virgifera. PLoS One 6, 1 - 11. doi:10.1371/journal.pone.0020957
Dvorský M., Doležal J., de Bello F., Klimešová J. & Klimeš L. 2011: Vegetation types of East Ladakh: species and growth form composition along main environmental gradients. Applied Vegetation Science 14, 132 - 147. doi:10.1111/j.1654-109X.2010.01103.x
Ellis-Evans C., Prieur D., Loreto F., Rettberg P., Walter N., Le Bris N., Elster J., Amils R. & Marteinsson V. 2011: CAREX Roadmap for Research on Life in Extreme Environment. In: Ellis-Evans, C., Prieur, D., Loreto, F., Rettberg, P., Walter N., Le Bris, N., Elster, J., Amils, R., Marteinsson, V. (Eds.) CAREX Roadmap for Research on Life in Extreme Environment. Carex Project Office, Strasbourg Cedex, France, 1 - 40.
Ellison A. M. & Adamec L. 2011: Ecophysiological traits of terrestrial and aquatic carnivorous plants: are the costs and benefits the same? Oikos 120, 1721 - 1731. doi:10.1111/j.1600-0706.2011.19604.x
Elster J. & Kvíderová J. 2011: Cyanobacteria. In: Gargaud M., Amils R., Quintanilla J. C., Cleaves H. J. II, Irvine W. M., Pinti D. L. & Viso M. (eds.) Encyclopedia of astrobiology. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg,, 394 - 397.
Essl F., Dullinger S., Rabitsch W., Hulme P. E., Hülber K., Jarošík V., Kleinbauer I., Krausmann F., Kühn I., Nentwig W., Vila M., Genovesi P., Gherardi F., Desprez-Loustau M.-L., Roques A. & Pyšek P. 2011: Socioeconomic legacy yields an invasion debt. Proceedings of The National Academy of Sciences of The United States of America 108, 203 - 207. doi:10.1073/pnas.1011728108
Essl F., Dullinger S., Rabitsch W., Hulme P. E., Hülber K., Jarošík V., Kleinbauer I., Krausmann F., Kühn I., Nentwig W., Vila M., Genovesi P., Gherardi F., Desprez-Loustau M.-L., Roques A. & Pyšek P. 2011: Reply to Keller and Springborn: No doubt about invasion debt. Proceedings of The National Academy of Sciences of The United States of America 108, 221 - 221. doi:10.1073/pnas.1107028108
Fiala K., Tůma I. & Holub P. 2011: Effect of nitrogen addition and drought on above-ground biomass of expanding tall grasses Calamagrostis epigejos and Arrhenatherum elatius. Biologia 66, 275 - 281. doi:10.2478/s11756-011-0001-x
Fiala K., Tůma I., Holub P. & Záhora P. 2011: Ecological analysis of herbage layer of disturbed spruce stands in the National Nature Reserve Kněhyně-Čertův mlýn in the Beskydy Mts. Ekológia (Bratislava) 30, 381 - 395. doi:10.4149/ekol-2011-03-381
Forastier E.M., Zalocar Y. & Komárek J. 2011: Distribution and morphological variation of Aphanizomenon platensis (Nostocales, Cyanobacteria) from Corrientes Province (Argentina). Cryptogamie Algologie 32, 243 - 253.