Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Hédl R. 2014: Tropické lesy ostrova Borneo. 1. Mizející divočina. Živa 62, 19 - 22.
Hédl R. & Chudomelová M. 2014: Cardamine chelidonia L. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 63, 265 - 266.
Hédl R. & Chudomelová M. 2014: Gentiana asclepiadea L. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 63, 268 - 268.
Hédl R. & Chudomelová M. 2014: Lunaria rediviva L. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 63, 271 - 272.
Hédl R. & Chudomelová M. 2014: Moneses uniflora (L.) A. Gray. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 63, 272 - 272.
Hédl R. & Chudomelová M. 2014: Stachys alpina L. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 63, 273 - 274.
Hédl R. & Chudomelová M. 2014: Thesium alpinum L. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 63, 274 - 274.
Hédl R., Svátek M. & Dančák M. 2014: Tropické lesy ostrova Borneo. 2. Vysoká biodiverzita: její projevy a příčiny. Živa 62, 68 - 72.
Hentschke G.S. & Komárek J. 2014: Scytonema santannae, a new morphospecies of cyanobacteria from the Brazilian rainforest, southeastern Brazil. Brazilian Journal of Botany 37, 293 - 298. doi:10.1007/s40415-014-0069-y
Herben T. & Goldberg D. E. 2014: Community assembly by limiting similarity vs. competitive hierarchies: testing the consequences of dispersion of individual traits. Journal of Ecology 102, 156 - 166. doi:10.1111/1365-2745.12181
Herben T., Nováková Z. & Klimešová J. 2014: Clonal growth and plant species abundance. Annals of Botany 114, 377 - 388. doi:10.1093/aob/mct308
Herben T., Rydlová V., Fér T., Suda J., Münzbergová Z., Wildová R. & Wild J. 2014: Phylogenetic signal in growth and reproductive traits and in their plasticity: the Descurainia radiation in the Canary Islands. Botanical Journal of the Linnean Society 174, 384 - 398. doi:10.1111/boj.12139
Hiiesalu I., Paertel M., Davison J., Gerhold P., Metsis M., Moora M., Opik M., Vasar M., Zobel M. & Wilson S.D. 2014: Species richness of arbuscular mycorrhizal fungi: associations with grassland plant richness and biomass. New Phytologist 203, 233 - 244. doi:10.1111/nph.12765
Hofmeister J., Hošek J. & Hédl R. 2014: Okrajový efekt jako významný faktor ovlivňující vegetaci bylinného podrostu lesních fragmentů Českého krasu. Bohemia Centralis 32, 407 - 423.
Hohmann N., Schmickl R., Chiang T.-Y., Lučanová M., Kolář F., Marhold K. & Koch M. A. 2014: Taming the wild: resolving the gene pools of non-model Arabidopsis lineages. BMC Evolutionary Biology 2014, 1 - 21. doi:10.1186/s12862-014-0224-x
Holba M., Černý M. & Došek M. 2014: Snížení eutrofizace vodních toků díky separaci vod u zdroje a využití nutrientů. In: Říhová Ambrožová J. (ed) Vodárenská biologie 2014, Ekomonitor, Chrudim 30, 163 - 167.
Holba M., Došek M. & Endo Cerquera V. 2014: Znovuvyužití surovin považovaných za odpady. In: Bodík I., Fáberová M. & Hutňan M. (eds): Odpadové vody 2014, zborník posterov 8. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou, Vydavatelstvo NOI Bratislava, Bratislava, 143 - 148.
Holba M., Piňos S., Škorvan O. & Plotěný K. 2014: Energetický potenciál odpadních vod a jeho využití v budoucnosti. Vodní hospodářství 64, 5 - 11.
Homolova L., Schaepman M. E., Lamarque P., Clevers J. G. P. W., De Bello F., Thuiller W., & Lavorel S. 2014: Comparison of remote sensing and plant trait-based modelling to predict ecosystem services in subalpine grasslands. Ecosphere 5, 1 - 29. doi:10.1890/ES13-00393.1
Horáčková J., Juřičková L., Jarošík V., Šizling A. & Pyšek P. 2014: Invasiveness does not predict impact: response of native land snail communities to plant invasions in riparian habitats. PLoS One 9, 1 - 10. doi:10.1371/journal.pone.0108296