Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Dúbravková-Michálková D., Janišová M., Kolbek J., Šuvada R., Virók V. & Zaliberová M. 2008: Dry grasslands in the Slovenský Kras Mts. (Slovakia) and the Aggteleki-Karszt Mts. (Hungary) - a comparison of two classification approaches. Hacquetia 7, 123 - 140.
Duchoslav M., Krahulec F. & Bártová V. 2008: Rozšíření druhů rodu česnek (Allium) v České republice. III. Druhy sekcí Schoenoprasum a Cepa (A. schoenoprasum, A. cepa, A. fistulosum, A x proliferum). Zprávy České Botanické Společnosti 42, 231 - 245.
Elster J., Degma P., Kováčik L., Valentová L., Šramková K. & Pereira A.B. 2008: Freezing and desiccation injury resistance in the filamentous green alga klebsormidium fromthe Antarctic, Arctic and Slovakia. Biologia 63, 843 - 851.
Elster J., Lukavský J., Harding K., Benson E.E. & Day J. 2008: Deployment of the encapsulation/dehydration protocol to cryopreserve polar microalgae held at the Czech Republic Academy of Sciences Institute of Botany. Cryoletters 29, 27 - 28.
Fajmon K. & Danihelka J. 2008: Bromus commutatus Schrader. Zprávy České botanické společnosti 43, 260 - 262.
Fajmon K., Danihelka J. & Lososová Z. 2008: Amaranthus deflexus L. Zprávy České botanické společnosti 43, 256 - 258.
Fajmon K., Danihelka J., Lososová Z., Sutorý K., Řepka R. & Dvořák D. 2008: Geranium sibiricum L. Zprávy České botanické společnosti 43, 281 - 283.
Fehrer J., Slavíková-Bayerová Š. & Orange A. 2008: Large genetic divergence of new, morphologically similar species of sterile lichens from Europe (Lepraria, Stereocaulaceae, Ascomycota): concordance of DNA sequence data with secondary metabolites. Cladistics 24, 443 - 458.
Fér T. & Hroudová Z. 2008: Detecting dispersal of Nuphar lutea in river corridors using microsatellite markers. Freshwater Biology 53, 1409 - 1422.
Fiala K. & Tůma I. 2008: Belowground plant biomass of mountain grassland affected by regular and manipulated rainfall in 2006 and 2007. Beskydy 1/2008, 19 - 22.
Fiala K., Tůma I., Holub P. & Jandák J. 2008: Effect of grass sward on the chemistry of lysimetric water on altitudinal gradient of deforested mountain area affected by acid depositions. Ekológia 27, 386 - 400.
Frouz J., Prach K., Pižl V., Háněl L., Starý J., Tajovský K., Materna J., Balík V., Kalčík J., Řehounková K. 2008: Interactions between soil development, vegetation and soil fauna during spontaneous succession in post mining sites. European Journal of Soil Biology 44, 109 - 121.
Gleb, R. & Hédl, R. 2008: Analiz roslinnosti g. Pop Ivan (Maramarossky gory). In: Andrik E. et Kish R. (eds) Fitoriznomanittja Karpat: sutschasnyj stan, ochorona, vidtvorennja. Programa. Lira, Uzghorod. ISBN: 978-966-2195-17-0, 46 - 48.
Goldberg D. E., Wildová R. & Herben T. 2008: Consistency vs. contingency of trait-performance linkages across taxa. Evolutionary Ecology 22, 477 - 481.
González-Toril E., Amils R., Delmas R.J., Petit J.-R., Komárek J. & J. Elster 2008: Diversity of bacteria producing pigmented colonies in areosol, snow and soil samples from remote glacial areas (Antarctica, Alps and Andes). Biogeosciences Discussions 5, 1607 - 1630.
Gregor J., Jančula D. & Maršálek B. 2008: Growth assays with mixed cultures of cyanobacteria and algae assessed by in vivo fluorescence: One step closer to real ecosystems? Chemosphere 70, 1873 - 1878. doi:10.1016/j.chemosphere.2007.07.073
Gryndler M., Sudová R., Püschel D., Rydlová J., Janoušková M. & Vosátka M. 2008: Cultivation of high-biomass crops on coal mine spoil banks: Can microbial inoculation compensate for high doses of organic matter? Bioresource technology 99, 6391 - 6399.
Hadincová V., Münzbergová Z., Wild J., Šajtar L. & Marešová J. 2008: Dispersal of invasive Pinus strobus in sandstone areas of the Czech Republic. In: Tokarska-Guzik B., Brock J. H., Brundu G., Child L. E., Daehler C. C. & Pyšek P. (eds) Plant invasions: Human perception, ecological impacts and management. Backhuys Publisher, Leiden, The Netherlands., 117 - 132.
Hadinec J., Rychtařík P. & Härtel H. 2008: Ornithopus perpusillus L. Zprávy České Botanické Společnosti 43, 297 - 300.
Haeba M., Hilscherová K., Mazurová E. & Bláha L. 2008: Selected endocrine disrupting compounds (vinclozolin, flutamide, ketoconazole and dicofol): effects on survival, occurrence of males, growth, molting and reproduction of Daphnia magna. Environmental Science and Pollution Research 15, 222 - 227.