Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Krahulcová A., Rotreklová O., Krahulec F., Rosenbaumová R. & Plačková I. 2009: Enriching ploidy level diversity: the role of apomictic and sexual biotypes of Hieracium subgen. Pilosella (Asteraceae) that coexist in polyploid populations. Folia Geobotanica 44, 281 - 306. doi:10.1007/s12224-009-9041-1
Krahulcová A., Vladimirov V., Krahulec F. & Bräutigam S. 2009: The agamic complex of Pilosella (Asteraceae) in Bulgaria and in the southwestern Romania: variation in ploidy level and breeding systems. Phytologia Balcanica 15, 377 - 384.
Královec J., Pocová L., Jonášová M., Macek P. & Prach K. 2009: Spontaneous recovery of intensively used grassland after cessation of fertilizing. Applied Vegetation Science 12, 391 - 397.
Kubásek J. & Vohník M. 2009: Vyživují dospělé rostliny své semenáčky s pomocí hub? Vesmír 2009, 774 - 775.
Kučerová A., Kučera T. & Hájek T. 2009: Mikroklima a kolísání hladiny podzemní vody v centrální části Rokytecké slati. In: Černý D. et Dvořák L. (eds.) Weitfällerské slatě. Sborníky z výzkumů na Šumavě. Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk., 50 - 56.
Kuneš P., Abraham V., Kovářík O., Kopecký M. & PALYCZ contributors (Břízová E., Dudová L., Jankovská V., Knipping M., Kozáková R., Nováková K., Petr L., Pokorný P., Roszková A., Rybníčková E., Svobodová-Svitavská H. & Wacnik A.) 2009: Czech Quaternary Palynological Database - PALYCZ: review and basic statistic data. Preslia 81, 209 - 238.
Květ J. & Husák Š. 2009: Conservation of macrophyte biodiversity in managed fishponds. - In: Kröpfelová L. & Vymazal J. (eds.) 7th International Workshop on Nutrient Cycling and Retention in Natural and Constructed Wetlands, ENKI, Třeboň, 54 - 56.
Láníková D. 2009: Neofyty na zdech v České republice. Zprávy České Botanické Společnosti 44, 113 - 123.
Láníková D. 2009: SBA01 Cymbalarietum muralis Oberdorfer 1977. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 444 - 446.
Láníková D. 2009: SBA02 Corydalidetum luteae Kaiser 1926. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 446 - 448.
Láníková D. 2009: Svaz XAA Coronopodo-Polygonion arenastri Sissingh 1969. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, W3eed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 46 - 47.
Láníková D. 2009: Svaz XAB Saginion procumbentis Tüxen et Ohba in Géhu et al. 1972. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 60 - 72.
Láníková D. 2009: Svaz XCA Onopordion acanthii Br.-Bl. et al. 1936. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 209 - 219.
Láníková D. 2009: Svaz XCB Dauco carotae-Melilotion Görs ex Rostański et Gutte 1971. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 226 - 258.
Láníková D. 2009: Svaz XCC Convolvulo arvensis-Elytrigion repentis Görs 1966. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 258 - 259.
Láníková D. 2009: Třída XA. Polygono arenastri-Poetea annuae Rivas-Martínez 1975 corr.Rivas-Martínez et al. 1991. In: Chytrý Milan (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 43 - 46.
Láníková D. 2009: Třída XC. Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. ex von Rochow 1951. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 207 - 209.
Láníková D. 2009: XAA01 Polygonetum arenastri Gams 1927 corr. Láníková in Chytrý 2009. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 47 - 50.
Láníková D. 2009: XAA02 Sclerochloo durae-Polygonetum arenastri Soó ex Bodrogközy 1966 corr. Borhidi 2003. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 50 - 52.
Láníková D. 2009: XAA03 Poo annuae-Coronopodetum squamati Gutte 1966. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 52 - 54.