Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Láníková D. 2009: XDE04 Chaerophylletum aurei Oberdorfer 1957. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 357 - 360.
Láníková D. 2009: XDE06 Anthrisco nitidae-Aegopodietum podagrariae Kopecký 1974. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 363 - 365.
Láníková D. 2009: XDE07 Oenothero biennis-Helianthetum tuberosi de Bolós et al. 1988. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 365 - 368.
Láníková D. 2009: XDE08 Urtico dioicae-Heracleetum mantegazziani Klauck 1988. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 368 - 370.
Láníková D. 2009: XDE09 Asteretum lanceolati Holzner et al. 1978. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 370 - 372.
Láníková D. 2009: XDE10 Reynoutrietum japonicae Görs et Müller in Görs 1975. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 373 - 375.
Láníková D. 2009: Svaz XCE Arction lappae Tüxen 1937. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 275 - 288.
Láníková D. 2009: Svaz XDD Geo urbani-Alliarion petiolatae Lohmeyer et Oberdorfer in Görs et Müller 1969. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 334 - 344.
Láníková D. 2009: Svaz XDE Aegopodion podagrariae Tüxen 1967. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 348 - 350.
Láníková D. 2009: XDC02 Epilobio montani-Geranietum robertiani Lohmeyer ex Görs et Müller 1969. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 324 - 327.
Láníková D. 2009: XDE01 Elytrigio repentis-Aegopodietum podagrariae Tüxen 1967. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 350 - 353.
Láníková D. 2009: XDE02 Symphyto officinalis-Anthriscetum sylvestris Passarge 1975. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 353 - 355.
Láníková D. 2009: XDE03 Chaerophylletum aromatici Neuhäuslová-Novotná et al. 1969. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 355 - 357.
Láníková D. & Lososová Z. 2009: Rocks and walls: natural versus secondary habitats. Folia Geobotanica 44, 263 - 280. doi:10.1007/s12224-009-9045-x
Láníková D. & Lososová Z. 2009: XAA04 Eragrostio minoris-Polygonetum arenastri Oberdorfer 1954 corr. Mucina in Mucina et al. 1993. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 54 - 56.
Láníková D. & Lososová Z. 2009: XCC04 Cardarietum drabae Tímár 1950. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 267 - 269.
Láníková D. & Sádlo J. 2009: Třída XD. Galio-Urticetea Passarge ex Kopecký 1969. Ruderální a polopřirozená nitrofilní vytrvalá vegetace vlhkých míst. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 290 - 292.
Láníková D. & Šumberová K. 2009: XDA03 Calystegio sepium-Impatientetum glanduliferae Hilbig 1972. In: Chytrý M. (ed) Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace, Academia, Praha, 301 - 303.
Láníková D. & Šumberová K. 2009: XDE05 Chaerophylletum bulbosi Tüxen 1937. In: Chytrý M. (ed) Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace, Academia, Praha, 360 - 363.
Lanta V, Doležal J., Lantová P, Kelíšek J. & Mudrák O. 2009: Effects of pasture management and fertilizer regimes on botanical changes in species-rich mountain calcareous grassland in Central Europe. Grass and Forage Science 64, 443 - 453. doi:10.1111/j.1365-2494.2009.00709.x