Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Bartish I. V., Ozinga W. A., Bartish M. I., Wamelink G. W. W., Hennekens S. M., Yguel B. & Prinzing A. 2020: Anthropogenic threats to evolutionary heritage of angiosperms in the Netherlands through an increase in high-competition environments. Conservation Biology 34, 1536 - 1548. doi:10.1111/cobi.13556
Bartoš M., Janeček Š., Janečková P., Chmelová E., Tropek R., Götzenberger L., Klomberg Y. & Jersáková J. 2020: Are Reproductive Traits Related to Pollen Limitation in Plants? A Case Study from a Central European Meadow. Plants-Basel 9, 1 - 16. doi:10.3390/plants9050640
Bartoš M., Janeček Š., Janečková P., Padyšáková E., Tropek R., Götzenberger L., Klomberg Y. & Jersáková J. 2020: Self-compatibility and autonomous selfing of plants in meadow communities. Plant Biology 22, 120 - 128. doi:10.1111/plb.13049
Belinchón R., Hemrová L. & Münzbergová Z. 2020: Functional traits determine why species belong to the dark diversity in a dry grassland fragmented landscape. Oikos 129, 1468 - 1480. doi:10.1111/oik.07308
Belyayev A., Jandová M., Josefiová J., Kalendar R., Mahelka V., Krak K. & Mandák B. 2020: The major satellite DNA families of the diploid Chenopodium album aggregate species: Arguments for and against the “library hypothesis”. PLoS One 15, 1 - 14. doi:10.1371/journal.pone.0241206
Belyayev A., Josefiová J., Jandová M., Mahelka V., Krak K. & Mandák B. 2020: Transposons and satellite DNA: on the origin of the major satellite DNA family in the Chenopodium genome. Mobile DNA 11, 1 - 10. doi:10.1186/s13100-020-00219-7
Bhave A., Schulzová V., Mrnka L. & Hajšlová J. 2020: Influence of Harvest Date and Postharvest Treatment on Carotenoid and Flavonoid Composition in French Marigold Flowers. Journal of Agricultural and Food Chemistry 68, 7880 - 7889. doi:10.1021/acs.jafc.0c02042
Blabolil P., Bartoň D., Kaštovský J., Kolář V., Kreidlová V., Kučerová A., Vebrová L. & Vrba J. 2020: Výchova mladých hydrobiologů na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Vodní hospodářství 70, 24 - 26.
Böckelmann J., Tremetsberger K., Šumberová K., Kohl G., Grausgruber H. & Bernhardt K.-G. 2020: Genetic variation in an ephemeral mudflat species: The role of the soil seed bank and dispersal in river and secondary anthropogenic habitats. Ecology and Evolution 10, 3620 - 3635. doi:10.1002/ece3.6109
Boller B., Harper J., Willner E., Fuchs J., Glombik M., Majka J., Mahelka V., Zhao C. & Kopecký D. 2020: Spontaneous natural formation of interspecific hybrids within the Festuca-Lolium complex. Biologia Plantarum 64, 679 - 691. doi:10.32615/bp.2020.111
Brabec J., Krinke L., Štefánek M., Kirschner J. & Kirschnerová L. 2020: Současný stav rozšíření hořečku nahořklého (Gentianella amarella) v ČR. Zprávy České botanické společnosti 55, 221 - 278.
Brozman O., Kubickova B., Babica P. & Laboha P. 2020: Microcystin-LR does not alter cell survival and intracellular signaling in human bronchial epithelial cells. Toxins 12, 1 - 19. https://doi.org/10.3390/toxins12030165
Brůna J., Hederová L., Klinerová T. & Macek M. 2020: Jak teplo je v různých vývojových stadiích horského smrkového lesa? Botanika 8, 17 - 19.
Brundu G., Pauchard A., Pyšek P., Pergl J., Bindewald A. M., Brunori A., Canavan S., Campagnaro T., Celesti-Grapow L., Dechoum M. de Sá, Dufour-Dror J.-M., Essl F., Flory L. S., Genovesi P., Guarino F., Guangzhe L., Hulme P. E., Jäger H., Kettle C. J., Krumm F., Langdon B., Lapin K., Lozano V., Le Roux J. J., Novoa A., Nuñez M., Porté A. J., Silva J. S., Schaffner U., Sitzia T., Tanner R., Tshidada N., Vítková M., Westergren M., Wilson J. R. U. & Richardson D. M. 2020: Global Guidelines for non-native trees : awareness, sustainable use, risk prevention and mitigation. NeoBiota 61, 65 - 116. doi:10.3897/neobiota.61.58380
Bucharová A. & Krahulec F. 2020: Native seed addition as an effective tool for post-invasive restoration. Basic and Applied Ecology 42, 54 - 61. https://doi.org/10.1016/j.baae.2020.01.002
Bulínová M., Kohler T. J., Kavan J., van de Vijver B., Nývlt D., Nedbalová L., Coria S. H., Lirio J. M. & Kopalová K. 2020: Comparison of Diatom Paleo-Assemblages with Adjacent Limno-Terrestrial Communities on Vega Island, Antarctic Peninsula. Water 12, 1 - 21. doi:10.3390/w12051340
Burda J., Petřík P. & Sekerka P. 2020: Listnaté stromy - fotografický průvodce zámeckým parkem v Průhonicích. Botanika, 1 - 99.
Carter V. A., Bobek P., Moravcová A., Šolcová A., Chiverrell R. C., Clear J. L., Finsinger W., Feurdean A., Tanţău I., Magyari E., Brussel T. & Kuneš P. 2020: The role of climate-fuel feedbacks on Holocene biomass burning in upper- montane Carpathian forests. Global and Planetary Change 193, 1 - 17. doi:10.1016/j.gloplacha.2020.103264
Caspers Z. 2020: Knihovnička Zahrádkáře 27 - Kosatce. Zahrádkář 2020, 1 - 19.
Caspers Z., Dymny T., Galinskaitė L., Kurczakowski M., Kącki Z. & Štukėnienė G. 2020: Botanical Gardens as Part of European Cultural Heritage - Iris. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, 1 - 92.