Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Vinklárková D., Maršálková E., Zezulka Š., Lukeš P., Pochylý F. & Maršálek B. 2010: Fyzikální metody omezování masového rozvoje sinic. In: Maršálek B., Maršálková E. & Vinklárková D. (eds.) Cyanobakterie 2010, 16.-17. června 2010, Brno, 91 - 95.
Vítková M. & Kolbek J. 2010: Vegetation classification and synecology of Bohemian Robinia pseudacacia stands in a Central European context. Phytocoenologia 40, 205 - 241. doi:10.1127/0340-269X/2010/0040-0425
Vítková M., Kolbek J. & Budil P. 2010: Geologický a botanický význam přírodní památky Branické skály (Praha) a její současný stav. Natura Pragensis 20, 88 - 103.
Vohník M. 2010: Zelení dříči a pobledlí podvodníci-rostliny, mykoheterotrofie a mixotrofie. Živa 58, 207 - 208.
Volkova P. A., Trávníček P. & Brochmann C. 2010: Evolutionary dynamics across discontinuous freshwater systems: Rapid expansions and repeated allopolyploid origins in the Palearctic white water-lilies (Nymphaea). Taxon 59, 483 - 494.
Vondrák J. & Liška J. 2010: Changes in distribution and substrate preferences of selected threatened lichens in the Czech Republic. Biologia 65, 595 - 602. doi:10.2478/s11756-010-0061-3
Vondrák J., Palice Z., Khodosovtsev A. & Postoyalkin S. 2010: Additions to the diversity of rare or overlooked lichens and lichenicolous fungi in Ukrainian Carpathians. Čornomorsky botaničnyj žurnal [Chornomorski Botanitschni Zhurnal] 6, 6 - 34.
Winkler J., Vymyslický T. & Fabšičová M. 2010: Vliv navrhovaných agroenvironmentálních opatření na potenciální zaplevelení. Úroda 12, 603 - 607.
Zalewska-Gałosz J., Ronikier M. & Kaplan Z. 2010: Discovery of a new, recurrently formed Potamogeton hybrid in Europe and Africa: Molecular evidence and morphological comparison of different clones. Taxon 59, 559 - 566.
Zapomělová E., Řeháková K., Jezberová J. & Komárková J. 2010: Polyphasic characterization of eight planktonic Anabaena strains (Cyanobacteria) with reference to the variability of 61 Anabaena populations observed in the field. Hydrobiologia 639, 99 - 113. doi:10.1007/s10750-009-0028-y
Záveská Drábková L. 2010: Phylogenetic Relationships within Juncaceae: Evidence from Five Regions of Plastid, Mitochondrial and Nuclear Ribosomal DNA, with Notes on Morphology. In: Seberg O., Petersen G., Barfod A. & Davis J. I. (eds): Diversity, Phylogeny, and Evolution in the Monocotyledons, Aarhus University Press, Denmark, 389 - 416.
Záveská Drábková L. & Vlček Č. 2010: Molecular phylogeny of the genus Luzula DC. (Juncaceae, Monocotyledones) based on plastome and nuclear ribosomal regions: A case of incongruence, incomplete lineage sorting and hybridisation. Molecular Phylogenetics and Evolution 57, 536 - 551. doi:10.1016/j.ympev.2010.07.022
Zezulka Š. & Maršálek B. 2010: Vliv deficience fosforu na růst a primární procesy fotosyntézy u řas a sinic. In: Maršálek B., Maršálková E. & Vinklárková D. (eds) Cyanobakterie 2010, 16.-17. června 2010, Brno, Česká republika, 165 - 168.
Ziková A., Trubihora A., Wiegand C., Wuertz S., Rennert B., Pflugmacher S., Kopp R., Mares J. & Kloass W. 2010: Impact of microcystin containing diets on physiological performance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) concerning stress and growth. Environmental Toxicology and Chemistry 29, 561 - 568. doi:10.1002/etc.76
Zobel M., Moora M. & Herben T. 2010: Clonal mobility and its implications for spatio-temporal patterns of plant communities: what do we need to know next? Oikos 119, 802 - 806. doi:10.1111/j.1600-0706.2010.18296.x
Zounková R., Kovalová L., Bláha L. & Dott W. 2010: Ecotoxicity and genotoxicity assessment of cytotoxic antineoplastic drugs and their metabolites. Chemosphere 81, 253 - 260. doi:10.1016/j.chemosphere.2010.06.029
Adamec L. 2009: Ecophysiological investigation on Drosophyllum lusitanicum: Why doesn't the plant dry out? Carnivorous Plant Newsletter 38, 71 - 74.
Adamec L. 2009: Nové exotické druhy vodních bublinatek v kultuře. Trifid 14, 4 - 7.
Adamec L. 2009: Photosynthetic CO2 affinity of the aquatic carnivorous plant Utricularia australis (Lentibulariaceae) and its investment in carnivory. Ecological Research 24, 327 - 333. doi:10.1007/s11284-008-0510-4
Adamec L. & Pásek K. 2009: Photosynthetic CO2 affinity of aquatic carnivorous plants growing under nearly-natural conditions and in vitro. Carnivorous Plant Newsletter 38, 107 - 113.