Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Pipek P. 2018: Ti „sičáci“! Invaze nepůvodních jelenů v Čechách a Evropě. Živa 66, 280 - 281.
Pipek P., Petrusková T., Petrusek A., Diblíková L., Eaton M. A. & Pyšek P. 2018: Dialects of an invasive songbird are preserved in its invaded but not native source range. Ecography 41, 245 - 254. doi:10.1111/ecog.02779
Płachno B. J., Stpiczyńska M., Adamec L., Miranda V. F. O. & Świątek P. 2018: Nectar trichome structure of aquatic bladderworts from the section Utricularia (Lentibulariaceae) with observation of flower visitors and pollinators. Protoplasma 255, 1053 - 1064. doi:10.1007/s00709-018-1216-2
Plachtová P., Medříková Z., Zbořil R., Tuček J., Varma R. S. & Maršálek B. 2018: Iron and Iron Oxide Nanoparticles Synthesized with Green Tea Extract: Differences in Ecotoxicological Profile and Ability To Degrade Malachite Green. ACS Sustainable Chemistry & Engineering 6, 8679 - 8687. doi:10.1021/acssuschemeng.8b00986
Pokorná A., Kočár P., Novák J., Šálková T., Žáčková P., Komárková V., Vaněček Z. & Sádlo J. 2018: Ancient and Early Medieval man-made habitats in the Czech Republic: colonization history nad vegetationn changes. Preslia 90, 171 - 193.
Põlme S., Bahram M., Jacquemyn H., Kennedy P., Kohout P., Moora M., Oja J., Öpik M., Pecoraro L. & Tedersoo L. 2018: Host preference and network properties in biotrophic plant-fungal associations. New Phytologist 217, 1230 - 1239. doi:10.1111/nph.14895
Poniewozik M. & Juráň, J. 2018: Extremely high diversity of euglenophytes in a small pond in eastern Poland. Plant Ecology and Evolution 151, 18 - 34. doi:10.5091/plecevo.2018.1308
Potůčková A., Hájková P., Žáčková P., Petr L., Matys Grygar T. & Weiser M. 2018: Spatiotemporal heterogeneity of the palaeoecological record in a large temperate palaeolake, Šúr, southwest Slovakia: Comparison of pollen, macrofossil and geochemical data. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 489, 52 - 63. doi:10.1016/j.palaeo.2017.09.010
Prach J. & Kopecký M. 2018: Landscape-scale vegetation homogenization in Central European sub-montane forests over the past 50 years. Applied Vegetation Science 21, 373 - 384. doi:10.1111/avsc.12372
Prach K. 2018: Antropogenní stanoviště – Úvod. In: Jongepierová I., Pešout P. & Prach K. (eds.) Ekologická obnova v České republice II, AOPK ČR, Praha, 163 - 168.
Prach K. 2018: Obnova ekosystémů na orné půdě spontánní sukcesí. In: Jongepierová I., Pešout P. & Prach K. (eds.) Ekologická obnova v České republice II, AOPK ČR, Praha, 193 - 196.
Prach K., Vítovcová K., Řehounková K. & Tichý L. 2018: Co obecného zatím vyplynulo z porovnání sukcesních sérií na antropogenních stanovištích v České republice? Zprávy České botanické společnosti 53, 321 - 326.
Prančl J., Koutecký P., Trávníček P., Jarolímová V., Lučanová M., Koutecká E. & Kaplan Z. 2018: Cytotype variation, cryptic diversity and hybridization in Ranunculus sect. Batrachium revealed by flow cytometry and chromosome numbers. Preslia 90, 195 - 223. doi:10.23855/preslia.2018.195
Preite V., Oplaat C., Biere A., Kirschner J., van der Putten W. H. & Verhoeven K. J. F. 2018: Increased transgenerational epigenetic variation, but not predictable epigenetic variants, after environmental exposure in two apomictic dandelion lineages. Ecology and Evolution 8, 3047 - 3059. doi:10.1002/ece3.3871
Pushkareva E., Pessi I. S., Namsaraev Z., Mano M. J., Elster J. & Wilmotte A. 2018: Cyanobacteria inhabiting biological soil crusts of a polar desert: Sør Rondane Mountains, Antarctica. Systematic and Applied Microbiology 41, 363 - 373. doi:10.1016/j.syapm.2018.01.006
Puy J., Dvořáková H., Carmona C. P., de Bello F., Hiiesalu I. & Latzel V. 2018: Improved demethylation in ecological epigenetic experiments: Testing a simple and harmless foliar demethylation application. Methods in Ecology and Evolution 9, 744 - 753. doi:10.1111/2041-210X.12903
Pyšek P. 2018: Albert Thellung – přesný jako švýcarské hodinky. Živa 66, 119 - 119.
Pyšek P. 2018: Historie, definice, hypotézy a budoucnost biologických invazí. Živa 66, 210 - 213.
Pyšek P. 2018: Charles Elton a jeho šedesátiletá kniha. Živa 66, 117 - 118.
Pyšek P. 2018: Rostlinné invaze v současném světě – fakta, příčiny a souvislosti. Živa 66, 214 - 217.