Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Čuříková M., Látr A. & Vosátka M. 2009: Growth and viability of mycorrhizal extraradical mycelia associated with three temperate orchid species. Biologia 64, 63 - 68. doi:10.2478/s11756-009-0001-2
DAISIE 2009: Handbook of alien species in Europe. Springer, Berlin, 1 - 427.
Danihelka J. 2009: Co říká 11 fytocenologických snímků o vlivu celoplošné přípravy půdy na bylinné patro lužních lesů? Živa 57, 85 - 86.
Danihelka J. 2009: Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link. Zprávy České botanické společnosti 44, 267 - 268.
Danihelka J. 2009: Nálezy a ztráty jihomoravských slanisk - hvězdnice sivá. Živa 57, 107 - 109.
Danihelka J., Niklfeld H. & Šípošová H. 2009: Viola elatior, V. pumila and V. stagnina in Austria, Czechia and Slovakia: a story of decline. Preslia 81, 151 - 171.
Danihelka J., Šmarda P. & Foggi B. 2009: Proposal to reject the name Festuca pannonica (Poaceae). Taxon 58, 295 - 296.
de Bello F., Thuiller W., Lepš J., Choler P., Clement J. Ch., Macek P., Sebastia M. T. & Lavorel S. 2009: Partitioning of functional diversity reveals the scale and extent of trait convergence and divergence. Journal of Vegetation Science 20, 475 - 486. doi:10.1111/j.1654-1103.2009.01042.x
Dixon A. F. G., Honěk A., Keil P., Kotela M. A. A., Šizling A. L. & Jarošík V. 2009: Relationship between the minimum and maximum temperature thresholds for development in insects. Functional Ecology 23, 257 - 264. doi:10.1111/j.1365-2435.2008.01489.x
Dixon C. J., Schönswetter P., Suda J., Wiedermann M. & Schneeweiss G. M. 2009: Reciprocal Pleistocene origin and postglacial range formation of an allopolyploid and its sympatric ancestors (Androsace adfinis group, Primulaceae). Molecular Phylogenetics and Evolution 50, 74 - 83. doi:10.1016/j.ympev.2008.10.009
Doležal J., Matsuki S. & Hara T. 2009: Effects of dwarf-bamboo understory on tree seedling emergence and survival in a mixed-oak forest in northern Japan: a multi-site experimental study. Community Ecology 64, 443 - 453. doi:10.1556/ComEc.10.2009.2.13
Doležal J., Song. J. S., Altman J., Janeček S., Černý T., Šrůtek M. & Kolbek J. 2009: Tree growth and competition in a post-logging Quercus mongolica forest on Mt. Sobaek, South Korea. Ecological Research 24, 281 - 290. doi:10.1007/s11284-008-0505-1
Dostálek J., Weber M., Matula S. & Frantík T. 2009: Planting of different-sized tree transplants on arable soil. Central European Journal of Biology 4, 574 - 584. doi:10.2478/s11535-009-0049-6
Dostál P., Havlíčková V., Jorritsma-Wienk L. D., Eriksson O. & Herben T. 2009: Interspecific competition changes reproductive output but does not increase reproductive costs in a grassland perennial. Basic and Applied Ecology 10, 525 - 534. doi:doi:10.1016/j.baae.2008.12.004
Duchoslav M. & Krahulec F. 2009: Rozšíření druhů rodu česnek (Allium) v České republice. IV. Druhy sekce Allium (A. scorodoprasum, A. rotundum). Zprávy České Botanické Společnosti 44, 53 - 88.
Eckstein R. L., Danihelka J. & Otte A. 2009: Variation in life-cycle between three rare and endangered floodplain violets in two regions: implications for population viability and conservation. Biologia 64, 69 - 80. doi:10.2478/s11756-009-0002-1
Ehrlén J. & Münzbergová Z. 2009: Timing of flowering: opposed selection on different fitness components and trait covariation. American Naturalist 173, 819 - 830. doi:10.1086/598492
Ekrt L., Trávníček P., Jarolímová V., Vít P. & Urfus T. 2009: Genome size and morphology of the Dryopteris affinis group in Central Europe. Preslia 81, 261 - 280. https://www.ibot.cas.cz/preslia/P093Ekrt.pdf
Eliáš P., Hájek M. & Hájková P. 2009: A European warm waters neophyte Shinnersia rivularis - new alien species to the Slovak flora. Biologia 64, 684 - 686. doi:10.2478/s11756-009-0061-3
Elster J. & Nedbalová L. 2009: První výsledky limnologického výzkumu jezer odledněné části ostrova Jamese Rosse (SZ Weddellovo moře , Antarktida). Kröpfelová L. & Šulcová J. (eds), Sborník příspěvků, 15.konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. Česká limnologická společnost, Praha, 195 - 198.