Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Kaštovský, J., Hauer T., Mareš J., Krautová M., Bešta T., Komárek J., Desortová B., Heteša J., Hindáková A., Houk V., Janeček E., Kopp R., Marvan P., Pumann P., Skácelová O. & Zapomělová E. 2010: A review of the alien and expansive species of freshwater cyanobacteria and algae in the Czech Republic. Biological Invasions 12, 3599 - 3625. doi:10.1007/s10530-010-9754-3
Keil P., Herben T., Rosindell J. & Storch D. 2010: Predictions of Taylor's power law, density dependence and pink noise from a neutrally modeled time series. Journal of Theoretical Biology 265, 68 - 86. doi:10.1016/j.jtbi.2010.04.014
Klimeš L. 2010: Za jednou z nejvzácnějších rostlin indického Transhimaláje. Živa 58, 22 - 24.
Klimeš L. & Doležal J. 2010: An experimental assessment of the upper elevational limit of flowering plants in the western Himalaya. Ecography 33, 590 - 596. doi:10.1111/j.1600-0587.2009.05967.x
Klimeš L., Jongepierová I., Doležal J., Klimešová J. 2010: Restoration of a species-rich meadow on arable land, using a transfer of meadow blocks. Applied Vegetation Science 13, 403 - 411. doi:10.1111/j.1654-109X.2010.01084.x
Klimešová J. 2010: Jak minimalizovat stopy vědeckého výzkumu? Vesmir 89, 680 - 681.
Klimešová J. 2010: Jak přiblížit polární krajiny čtenářkám poezie. Vesmír 89, 127 - 127.
Klimešová J. 2010: Koho to táhne k pólům? Přírůstky do polárníkovy knihovničky. Vesmír 89, 784 - 785.
Klimešová J. 2010: Život na hranici areálu. Vesmír 89, 223 - 223.
Klimešová J., Janeček Š., Bartušková A., Lanta V.& Doležal J. 2010: How is regeneration of plants after mowing affected by shoot size in two species-rich meadows with different water supply? Folia Geobotanica 45, 225 - 238. doi:DOI: 10.1007/s12224-010-9066-5
Knaap W. O. van der, Leeuwen J. F. N. van, Svitavská-Svobodová H., Pidek I. A., Kvavadze E., Chichinadze M., Giesecke T., Kaszewski B. M., Oberli F., Kalnina L., Pardoe H. S., Tinner W. & Ammann B. 2010: Annual pollen traps reveal the complexity of climatic control on pollen productivity in Europe and the Caucasus. Vegetation History and Archaeobotany 19, 285 - 307. doi:DOI 10.1007/s00334-010-0250-6
Kociánová V., Jankovská V. & Štursová H. 2010: Palsy a lithalsy, proč ano, proč ne v minulosti v Krkonoších. Opera Corcontica 47, 83 - 110.
Kočí M. & Sádlo J. 2010: A6 Acidofilní vegetace alpinských skal a drolin. In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 155 - 157.
Kočí M. & Sádlo J. 2010: M4 Štěrkové říční náplavy. In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 67 - 74.
Kohoutek J., Maršálek B. & Bláha L. 2010: Evaluation of the novel passive sampler for cyanobacterial toxins microcystins under various conditions including field sampling. Analytical and Bioanalytical Chemistry 397, 823 - 828. doi:10.1007/s00216-010-3578-y
Kochjarová J. (ed.) & al. 2010: Cievnaté rastliny zaznamenané v záujmovom území Floristického kurzu Tornaľa 2006. Bulletin Slovenskej Botanickej Spoločnosti 32, 17 - 68.
Kolbek J. 2010: Příspěvek ke květeně východní části Českého středohoří. Muzeum a současnost 25, 87 - 94.
Kolbek J. & Husáková J. 2010: Příspěvek ke květeně širší oblasti Milešovského a Lounského středohoří. Muzeum a současnost 25, 73 - 86.
Kolbek J. & Chytrý M. 2010: L8 Suché bory. In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 331 - 340.
Kolbek J. & Jarolímek I. 2010: Phragmitetum japonicae in Korean Peninsula and Japan. Biologia 65, 479 - 488. doi:10.2478/s11756-010-0034-6