Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Kozlov M. V., Oudendijk Z., Forsman A., Lanta V., Barclay M. V. L., Gusarov V. I., Gustafsson B., Huang Z. Z., Kruglova O. Y. , Marusik Y. M., Mikhailov Y. E., Mutanen M., Schneider A., Sekerka L., Sergeev M. E., Zverev V. & Zvereva E. L. 2022: Climate shapes the spatiotemporal variation in color morph diversity and composition across the distribution range of Chrysomela lapponica leaf beetle. Insect Science 29, 942 - 955. doi:10.1111/1744-7917.12966
Kramp, R. E., Liancourt P., Herberich M. M., Saul L., Weides S., Tielborger K. & Májeková M. 2022: Functional traits and their plasticity shift from tolerant to avoidant under extreme drought. Ecology 103, 1 - 8. doi:10.1002/ecy.3826
Kubešová S., Janošík L., Koníček V., Man M., Marková I., Růžičková A., Širka P., Tkáčiková J. & Zámečník J. 2022: Mechorosty zaznamenané v průběhu 33. podzimních bryologicko-lichenologických dnů na Kokořínsku (září 2021). Bryonora 69, 30 - 40.
Kučerová A. & Kolář J. 2022: Ohrožený obojživelník mezi rostlinami – pobřežnice jednokvětá. Živa 69, 13 - 16.
Kyselová L., Vítová M. & Řezanka T. 2022: Very long chain fatty acids. Progress in Lipid Research 87, 1 - 16. doi:10.1016/j.plipres.2022.101180
Lamaczová A., Malina T., Maršálková E., Odehnalová K., Opatřilová R., Přibilová P., Zezulka Š., & Maršálek B. 2022: Anxiety in Duckweed–Metabolism and Effect of Diazepam on Lemna minor. Water 14, 1 - 12. https://doi.org/10.3390/w14091484
Lanta V., Liancourt P., Altman J., Černý T., Dvorský M., Fibich P., Götzenberger L., Hornych O., Miklín J., Petřík P., Pyšek P., Čížek L. & Doležal J. 2022: Determinants of invasion by single versus multiple plant species in temperate lowland forests. Biological Invasions 24, 2513 - 2528. doi:10.1007/s10530-022-02793-8
Lembrechts J. J. & al. (incl. Kopecký M., Altman J., Brůna J., Doležal J., Hederová L., Kašpar V., Macek M., Man M., Petit Bon M., Wild J.) 2022: Global maps of soil temperature. Global Change Biology 28, 3110 - 3144. doi:10.1111/gcb.16060
Lenzner B., Latombe G., Schertler A., Seebens H., Yang Q., Winter M., Weigelt P., van Kleunen M., Pyšek P., Pergl J., Kreft H., Dawson W., Dullinger S. & Essl F. 2022: Naturalized alien floras still carry the legacy of European colonialism. Nature Ecology and Evolution 6, 1723 - 1732. doi:10.1038/s41559-022-01865-1
Liang J., Gamarra J. G. P., Picar, N., Zhou M., Pijanowski B., Jacobs D. F., Reich P. B., Crowther T. W., Nabuurs G.-J., de-Miguel S., Fan, J., Woodall C. W., Svenning J.-C., Jucker T., Bastin J.-F., Wiser S. K., Slik F., Hérault B., Alberti G., Keppel G., Hengeveld G. M., Ibisch P. L., Silva C. A., Ter Steege H., Peri, P. L., Coomes D. A., Searle E. B., von Gadow K., Jaroszewicz B., Abbasi A. O., Altman J., Cienciala E., Delabye S., Doležal J., Fayle T. M., Maicher V., Tropek R. & Hui C. 2022: Co-limitation towards lower latitudes shapes global forest diversity gradients. Nature Ecology and Evolution 6, 1423 - 1437. doi:10.1038/s41559-022-01831-x
Lojka B., Teutscherová N., Chládová A., Kala L., Szabó P., Martiník A., Weger J., Houška J., Červenka J., Kotrba R., Jobbiková J., Doležalová H., Snášelová M., Krčmářová J., Vávrová K., Králík T., Zavadil T. & Lawson G. 2022: Agroforestry in the Czech Republic: What hampers the comeback of a once traditional land use system? Agronomy-Basel 12, 1 - 24. doi:10.3390/agronomy12010069
Maestre F. T., Le Bagousse-Pinguet Y., Delgado-Baquerizo M., Eldridge D. J.,Saiz H., Berdugo M., Gozalo B., Ochoa V., Guirado E., Garcia-Goméz M., Valencia E., Gaitán J. J., Asensio S. Mendoza B. J., Plaza C., Diaz-Martinez P., Rey A., Hu H. W., He J. Z., Wang J. T. Lehmann A., Rillig M. C., Cesarz S., Eisenhauer N., Martínez-Valderrama J., Moreno-Jiménez E., Sala O., Abedi M ., Ahmadian N., Alados C. L., Aramayo V., Amghar F., Arredondo T., Ahumada R. J., Bahalkeh K., Ben Salem F., Blaum N., Boldgiv B., Bowker M. A., Bran D., Bu C. F., Canessa R., Castillo-Monroy A. P., Castro H., Castro I., Castro-Quezada P., Chibani R., Conceição A. A., Currier C. M., Darrouzet-Nardi A., Deak B., Donoso D. A., Dougill A. J., Duran J., Erdenetsetseg B., Espinosa C. I., Fajardo A., Farzam M., Ferrante D., Frank A. S. K., Fraser L. H., Gherardi L. A. Greenville A. C., Guerra C. A., Gusman-Montalvan E., Hernández-Hernández R. M., Hölzel N., Huber-Sannwald E., Hughes F. M., Jadan-Maza O., Jeltsch F., Jentsch A., Kaseke K. F., Köbel M., Koopman J. E., Leder C. V., Linstädter A., le Roux P. C., Li X. K., Liancourt P., Liu J. S., Louw M. A., Maggs-Kölling G., Makhalanyane T. P., Issa O. M., Manzaneda A. J., Marais E., Mora J. P., Moreno G., Munson S. M., Nunes A., Oliva G., Oñatibia G. R., Peter G., Pivari M. O. D., Pueyo Y.,Quiroga R. E., Rahmanian S., Reed S.C., Rey P. J.,Richard B., Rodríguez A., Rolo V., Rubalcaba J. G., Ruppert J. C., Salah A., Schuchardt M. A.,Spann S., Stavi I., Stephens C. R. A.,Swemmer A. M.,Teixido A. L.,Thomas A. D.,Throop H. L., Tielbörger K., Travers S., Val J., Valko O., van den Brink L., Ayuso S. V., Velbert F., Wamiti W., Wang D. L., Wang L. X., Wardle G. M., Yahdjian L., Zaady E., Zhang Y. M., Zhou X. B., Singh B.K. & Gross N. 2022: Grazing and ecosystem service delivery in global drylands. Science 378, 915 - 920. doi:10.1126/science.abq4062
Macháčková M. 2022: Denivky: historie, pěstování a šlechtění. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Praha, 1 - 79.
Mairal M., Chown S. L., Shaw J., Chala D., Chau J. H., Hui C., Kalwij J. M., Münzbergová Z., Van Vuuren B. J. & Le Roux J. J. 2022: Human activity strongly influences genetic dynamics of the most widespread invasive plant in the sub-Antarctic. Molecular Ecology 31, 1649 - 1665. doi:10.1111/mec.16045
Malíček J. 2022: Lišejníky přírodní rezervace Getsemanka v Brdech. Bryonora 69, 19 - 29.
Malíček J. 2022: Lišejníky přírodní rezervace Ptačí stěna v Blanském lese. Bryonora 70, 1 - 14.
Malíček J., Bouda F., Konečná E., Steinová J. & Syrovátková L. 2022: Lišejníky zaznamenané během bryologicko-lichenologických dní na Kokořínsku. Bryonora 69, 7 - 18.
Malina T., Lamaczová A., Maršálková E., Zbořil R. & Maršálek B. 2022: Graphene oxide interaction with Lemna minor: Root barrier strong enough to prevent nanoblade-morphology-induced toxicity. Chemosphere 291, 1 - 6. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.132739
Man M., Malíček J., Kalčík V., Novotný P., Chobot K. & Wild J. 2022: DaLiBor: Database of Lichens and Bryophytes of the Czech Republic. Preslia 94, 579 - 605. doi:10.23855/preslia.2022.579
Man M., Wild J., Macek M. & Kopecký M. 2022: Can high-resolution topography and forest canopy structure substitute microclimate measurements? Bryophytes say no. Science of the Total Environment 821, 1 - 10. doi:10.1016/j.scitotenv.2022.153377