Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
König C., Weigelt P., Taylor A., Stein A., Dawson W., Essl F., Pergl J., Pyšek P., van Kleunen M., Winter M., Chatelain C., Wieringa J. J., Krestov P. & Kreft H. 2021: Source pools and disharmony of the world’s island floras. Ecography 44, 44 - 55. doi:10.1111/ecog.05174
Kopecký M., Macek M. & Wild J. 2021: Topographic Wetness Index calculation guidelines based on measured soil moisture and plant species composition. Science of the Total Environment 757, 1 - 10. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.143785
Kortz A. R. & Magurran A. E. M. 2021: Complex community responses underpin biodiversity change following invasion. Biological Invasions 23, 3063 - 3076. https://doi.org/10.1007/s10530-021-02559-8
Korznikov K. A., Kislov D. E., Altman J., Doležal J., Vozmishcheva A. S. & Krestov P. V. 2021: Using the U-Net-like deep convolutional neural networks for precise tree recognition in very high resolution RGB (red, green, blue) satellite images. Forests 12, 1 - 17. doi:10.3390/f12010066
Koupilová K., Štenc J. & Janovský Z. 2021: Pollen dispersal is driven by pollinator response to plant disease and plant spatial aggregation. Basic and Applied Ecology 50, 77 - 86. doi:10.1016/j.baae.2020.10.007
Kourantidou M., Cuthbert R. N., Haubrock P. J., Novoa A., Taylor N. G., Leroy B., Capinha C., Renault D., Angulo E., Diagne C. & Courchamp F. 2021: Economic costs of invasive alien species in the Mediterranean basin. NeoBiota 67, 427 - 458. doi:10.3897/neobiota.67.58926
Kovaláková P., Cizmas L., Feng M., McDonald T. J., Maršálek B. & Sharma V. K. 2021: Oxidation of antibiotics by ferrate(VI) in water: Evaluation of their removal efficiency and toxicity changes. Chemosphere 277, 1 - 10. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.130365
Kozel P., Sebek P., Platek M., Benes J., Zapletal M., Dvorský M., Lanta V., Doležal J., Bace R., Zbuzek B. & Čížek L. 2021: Connectivity and succession of open structures as a key to sustaining light-demanding biodiversity in deciduous forests. Journal of Applied Ecology 58, 2951 - 2961. doi:10.1111/1365-2664.14019
Krahulcová A. & Krahulec F. 2021: Cytotype variation and clonal diversity in polyploid apomictic populations of Pilosella (Compositeae, Cichorieae) introduced to southern Patagonia. Boletín de la Sociedad Argentina Botánica 56, 307 - 326. https://doi.org/10.31055/1851.2372.v56.n3.32767
Krahulec F. 2021: Chlupáčky (Pilosella): příčiny velké variability populací a jak je studovat. Zprávy České Botanické Společnosti 56, 219 - 228.
Krak K., Caklová P., Kopecký D., Blattner F. R. & Mahelka V. 2021: Horizontally Acquired nrDNAs Persist in Low Amounts in Host Hordeum Genomes and Evolve Independently of Native nrDNA. Frontiers in Plant Science 12, 1 - 13. doi:10.3389/fpls.2021.672879
Krauseová E. & Machač J. 2021: Kdy trápí pyl alergiky? Botanika 9, 2 - 5.
Krčmářová J., Kala L., Brendzová A. & Chabada T. 2021: Building agroforestry policy bottom-up: knowledge of Czech farmers on trees in farmland. Land 10, 1 - 18. doi:10.3390/land10030278
Krejčová J., Vicentini F., Flynn T., Mudrák O. & Frouz J. 2021: Biodiversity loss caused by subsurface pipe drainage is difficult to restore. Ecological Engineering 170, 1 - 8. doi:10.1016/j.ecoleng.2021.106336
Kron P., Loureiro J., Castro S. & Čertner M. 2021: Flow cytometric analysis of pollen and spores: An overview of applications and methodology. Cytometry Part A 99, 348 - 358. doi:10.1002/cyto.a.24330
Kučerová A. 2021: Pobřežnice jednokvětá – kriticky ohrožená rostlina břehů čistých nádrží. Vodní hospodářství 2021, 14 - 15.
Kučerová A. 2021: Po těžbě rašeliny (s)poušť? Botanika 2021, 9 - 11.
Kúr P., Píšová S., Tremetsberger K., Dřevojan P., Kacki Z., Böckelmann J., Bernhardt K.-G., Hroudová Z., Mesterházy A. & Šumberová K. 2021: Ecology and genetics of Cyperus fuscus in Central Europe – A model for ephemeral wetland plant research and conservation. Water 13, 1 - 30. doi:10.3390/w13091277
Kusbach A., Šebesta J., Hájková P. & Novák J. 2021: Budoucnost našich lesů: bude v nich mít své místo i smrk? Živa 69, 60 - 64.
Kwon T., Shibata H., Kepfer-Rojas S., Schmidt I. K., Larsen K. S., Beier C., Berg B., Verheyen K., Lamarque J.-F., Hagedorn F., Eisenhauer N., Djukic I. & TeaComposition Network 2021: Effects of Climate and Atmospheric Nitrogen Deposition on Early to Mid-Term Stage Litter Decomposition Across Biomes. Frontiers in Forests and Global Change 4, 1 - 18. doi:10.3389/ffgc.2021.678480