Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Burda J., Navrátilová Z., Patočka J., Sekerka P. & Záveská Drábková L. 2016: Keře známé neznámé. Botanika 4, 1 - 100.
Carmona C.P., de Bello F., Mason N.W.H. & Lepš J. 2016: The density awakens: a reply to Blonder. Trends in Ecology and Evolution 31, 667 - 669. doi:10.1016/j.tree.2016.07.003
Carmona C.P., de Bello F., Mason N.W.H. & Lepš J. 2016: Traits Without Borders:Integrating Functional Diversity Across Scales. Trends in Ecology and Evolution 31, 382 - 394. doi:10.1016/j.tree.2016.02.003
Cepák V., Kvíderová J. & Lukavský J. 2016: The first description of snow algae on Mount Olympus (Greece). Nova Hedwigia 103, 457 - 473. doi:10.1127/nova_hedwigia/2016/0365
Cepák V., Přibyl P., Jiřičný V. & Kohoutková J. 2016: Effect of different light spectra on growth and fatty acid composition in the eustigmatophycean microalga Trachydiscus minutus. Genetics and Plant Physiology 6, 103 - 115.
Cienciala E., Russ R., Šantrůčková H., Altman J., Kopáček J., Hůnová I., Štěpánek P., Tumajer J., Oulehle F. & Stahl G. 2016: Discerning environmental factors affecting current tree growth in Central Europe. Science of the Total Environment 573, 541 - 554. doi:10.1016/j.scitotenv.2016.08.115
Cross A. T., Adamec L., Turner S. R., Dixon K. W. & Merritt D. J. 2016: Seed reproductive biology of the rare aquatic carnivorous plant Aldrovanda vesiculosa L. (Droseraceae). Botanical Journal of the Linnean Society 180, 515 - 529. doi:10.1111/boj.12387
Čapková K., Hauer T., Řeháková K. & Doležal J. 2016: Some Like it High! Phylogenetic Diversity of High-Elevation Cyanobacterial Community from Biological Soil Crusts of Western Himalaya. Microbial Ecology 71, 113 - 123. doi:DOI 10.1007/s00248-015-0694-4
Čepelová B., Kolář J. & Kučerová A. 2016: Pobřežnice jednokvětá. Mizející rostlina čistých a letněných nádrží. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 1 - 19.
Černá K., Wittlingerová Z., Zimová M. & Janovský Z. 2016: Methods of sampling airborne fungi in working environments of waste treatment facilities. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 29, 493 - 502.
Čuda J., Skálová H., Janovský Z. & Pyšek P. 2016: Juvenile biological traits of Impatiens species are more strongly associated with naturalization in temperate climate than their adult traits. Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics 20, 1 - 10. doi:10.1016/j.ppees.2016.02.007
Daehler C. C., van Kleunen M., Pyšek P. & Richardson D. M. 2016: EMAPi 2015: Highlighting links between science and management of alien plant invasions. NeoBiota 30, 1 - 3. doi:10.3897/neobiota.30.9594
Daněk M., Sklenář P. & Kučerová A. 2016: Seasonal and altitudinal variation of ericoid shrub freezing resistance in temperate bogs. Silva Gabreta 22, 63 - 73.
Danihelka J. 2016: Ad Additamenta XIII correctiones minores. Zprávy České botanické společnosti 51, 185 - 187.
Danihelka J., Dudáš M. & Eliáš P. jun. 2016: Rebríček slezinníkolistý, Achillea aspleniifolia (Asteraceae), na Slovensku. Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti 38, 161 - 171.
de Bello F., Carmona C.P., Lepš J., Szava-Kovats R. & Paertel M. 2016: Functional diversity through the mean trait dissimilarity: resolving shortcomings with existing paradigms and algorithms. Oecologia 180, 933 - 940. doi:10.1007/s00442-016-3546-0
de Bello F., Fibich P., Zelený D., Kopecký M., Mudrák O., Chytrý M., Pyšek P., Wild J., Michalcová D., Sádlo J., Šmilauer P., Lepš J. & Pärtel M. 2016: Measuring size and composition of species pools: a comparison of dark diversity estimates. Ecology and Evolution 6, 4088 - 4101. doi:10.1002/ece3.2169
Dellinger A. S., Essl F., Hojsgaard D., Kirchheimer B., Klatt S., Dawson W., Pergl J., Pyšek P., van Kleunen M., Weber E., Winter M., Hörandl E. & Dullinger S. 2016: Niche dynamics of alien species do not differ among sexual and apomictic flowering plants. New Phytologist 209, 1313 - 1323. doi:10.1111/nph.13694
Deng N., Chang E., Li M., Ji J., Yao X., Bartish I. V., Liu J., Ma J., Chen L., Jiang Z. & Shi S. 2016: Transcriptome characterization of Gnetum parvifolium reveals candidate genes involved in important secondary metabolic pathways of flavonoids and stilbenoids. Frontiers in Plant Science 7, 1 - 15. doi:10.3389/fpls.2016.00174
Doležal J., Dvorsky M., Kopecký M., Liancourt P., Hiiesalu I., Macek M., Altman J., Chlumská Z., Rehakova K., Čapková K., Borovec J., Mudrak O., Wild J. & Schweingruber F. 2016: Vegetation dynamics at the upper elevational limit of vascular plants in Himalaya. Scientific Reports 6, 1 - 13. doi:10.1038/srep24881