Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Danihelka J., Petřík P. & Wild J.: Databanka flóry České republiky. 2011.
Kirschner J., Kohlová J. & Souček J.: Metodika popisu živých sbírek v památkách zahradního umění pro zápis do centrální evidence sbírek..
Kirschner J., Kohlová J. & Souček J.: Metodika pro evidenci živých sbírek v památkách zahradního umění. Ministerstvo kultury ČR.
Kirschner J., Kohlová J. & Souček J.: Metodika pro sledování a vyhodnocování procesu introdukce v památkách zahradního umění. Ministerstvo kultury ČR.
Kirschner J. & Souček J.: Metodika záchrany a revitalizace introdukovaných dřevin v památkách zahradního umění. Ministerstvo kultury ČR.
Kovářová M., Albrechtová J., Frantík T., Koblihová H., Vazačová K., Vlasáková B. & Vosátka M.: Trvale udržitelné agrotechnické postupy: Zvyšování výnosů polních plodin stimulačními látkami přírodního původu..
Lukavský J.: Jednoduché zařízení pro kultivaci termofilních organizmů. Rejstřík Úřadu průmyslového vlastnictví Zn. PUV 2015-31308, č.zápisu 28656.
Maršálek B. & Jančula D.: Zařízení pro testování účinnosti přípravků a prostředků v přírodních podmínkách vodních ekosystémů..
Maršálek B., Klečka J., Zezulka Š. & Maršálková E.: Mobilní zařízení pro nedestruktivní fluorescenční rozlišení, zobrazení a kvantifikaci mikroorganismů na povrchu materiálů..
Maršálek B. & Maršálková E.: Řasa Coccomyxa mucigena kmen Maršálek & Maršálková 2012/2 produkujícíí extracelulární biopolymery s velkým povrchem a vysokou sorpční kapacitou..
Mrnka L.: Využití stabilizovaných čistírenských kalů a popela z biomasy pro hnojení plantáží rychle rostoucích dřevin..
Mrnka L., Schmidt C. S., Frantík T. & Lovecká P.: Využití endofytních mikroorganismů pro podporu růstu ozdobnice. Botanický ústav AVČR, v.v.i. (spoluvydavatel VŠCHT Praha).
Mrnka L., Schmidt C. S., Frantík T., Vosátka M., Lovecká P., Demnerová K., Jandejsek Z., Fulín T., Kaštánek P. & Kronusová O.: Směs endofytních hub pro zvýšení produkce biomasy, způsob její přípravy a její použití..
Mrnka L., Schmidt C.S., Frantík T., Vosátka M., Lovecká P., Demnerová K., Jandejsek Z., Fulín T., Kaštánek P., Kronusová O. (původci): Přípravek na ochranu zemědělských plodin proti patogenní houbě Sclerotinia sclerotiorum. Úřad průmyslového vlastnictví.
Mrnka L., Vosátka M., Pavela R. & Žabka M.: Extrakt z Populus nigra a jeho použití pro zvýšení vzcházivosti a podporu růstu rostlin..
Müllerová J., Bartaloš T., Brůna J., Dvořák P. & Vítková M.: Metodika mapování invazních druhů pomocí dálkového průzkumu..
Neuhäuslová Z., Jarošová H. & Brabec E.: Bibliographia botanica čechica 1999-2000. Botanický ústav AV ČR Průhonice, 1 - 191.
Pavela R., Bárnet M., Mrnka L. & Vosátka M.: Přípravek pro ochranu rostlin proti hmyzu..
Pergl J.: Species Collector..
Pergl J., Dušek J., Hošek M., Knapp M., Simon O., Berchová K., Bogdan V., Černá M., Poláková S., Musil J., Sádlo J. & Svobodová J.: Metodiky mapování a monitoringu invazních (vybraných nepůvodních) druhů. BÚ AV ČR.