Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Kaplan Z. 2009: Carex lepidocarpa Tausch. Zprávy České botanické společnosti 44, 213 - 214.
Kaplan Z. 2009: Ceratophyllum submersum L. Zprávy České botanické společnosti 44, 219 - 222.
Kaplan Z. 2009: Eichhornia crassipes (Mart.) Solms. Zprávy České botanické společnosti 44, 239 - 241.
Kaplan Z. 2009: Erigeron muralis Lapeyr. Zprávy České botanické společnosti 44, 243 - 244.
Kaplan Z. 2009: Galega officinalis L. Zprávy České botanické společnosti 44, 249 - 249.
Kaplan Z. 2009: Leersia oryzoides Sw. Zprávy České botanické společnosti 44, 269 - 269.
Kaplan Z. 2009: Najas marina L. Zprávy České botanické společnosti 44, 275 - 279.
Kaplan Z. 2009: Orobanche. Severočeskou přírodou 40, 96 - 96.
Kaplan Z. 2009: Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. Zprávy České botanické společnosti 44, 286 - 287.
Kaplan Z. 2009: Pontederia cordata L. Zprávy České botanické společnosti 44, 294 - 295.
Kaplan Z. 2009: Rizika spojená s vysazováním rostlin do přírody. Cesta do pekel dlážděná dobrými úmysly. Vesmír 88, 54 - 54.
Kaplan Z. 2009: Vicia lathyroides L. Zprávy České botanické společnosti 44, 313 - 314.
Kaplan Z. 2009: Vicia lutea L. Zprávy České botanické společnosti 44, 314 - 314.
Kaplan Z. 2009: Vicia pannonica subsp. striata (M. Bieb.) Nyman. Zprávy České botanické společnosti 44, 314 - 314.
Kaplan Z. & Fehrer J. 2009: An orphaned clone of Potamogeton ×schreberi in the Czech Republic. Preslia 81, 387 - 397. http://www.preslia.cz/P094Kaplan.pdf
Kaplan Z., Fehrer J. & Hellquist C. B. 2009: New hybrid combinations revealed by molecular analysis: The unknown side of North American pondweed diversity (Potamogeton). Systematic Botany 34, 625 - 642.
Kaplan Z., Hadinec J. & Vlačiha V. 2009: Orchis militaris L. Zprávy České botanické společnosti 44, 280 - 280.
Kirschner J. 2009: Typification of Juncus mutabilis Lam. Taxon 58, 277 - 279.
Kirschner J. 2009: Typification of Zaluzianskya villosa F. W. Schmidt (Scrophulariaceae-Manuleae). South African Journal of Botany 75, 588 - 590. doi:10.1016/j.sajb.2009.02.176
Klimešová J. 2009: Naše dluhy králíčku Petrovi. Dvojí příběh Beatrix Potter. Vesmír 88, 824 - 825.