Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Davison J., Moora M., Öpik M., Adholeya A., Ainsaar L., Bâ A., Burla S., Diedhiou A.G., Hiiesalu I., Jairus T., Johnson N.C., Kane A., Koorem K., Kochar M., Ndiaye C., Pärtel M., Reier Ü., Saks Ü., Singh R., Vasar M. & Zobel M. 2015: Global assessment of arbuscular mycorrhizal fungus diversity reveals very low endemism. Science 349, 970 - 973. doi: "10.1126/science.aab1161"
de Bello F., Berg M.P., Dias A.T.C., Diniz-Filho J.A.F., Götzenberger L., Hortal J., Ladle R.J. & Lepš J. 2015: On the need for phylogenetic 'corrections' in functional trait-based approaches. Folia Geobotanica 50, 349 - 357. doi: "10.1007/s12224-015-9228-6"
Debouk H., de Bello F. & Sebastia M.T. 2015: Functional Trait Changes, Productivity Shifts and Vegetation Stability in Mountain Grasslands during a Short-Term Warming. Plos One 10, 1 - 17. doi: "10.1371/journal.pone.0141899"
De Cáceres M., Chytrý M., Agrillo E., Attorre F., Botta-Dukát Z., Capelo J., Czúcz B., Dengler J., Ewald J., Faber-Langendoen D., Feoli E., Franklin S. B., Gavilán R., Gillet F., Jansen F., Jimenéz-Alfaro B., Krestov P., Landucci F., Lengyel A., Loidi J., Mucina L., Peet R. K., Roberts D. W., Roleček J., Schaminée J. H. J., Schmidtlein S., Theurillat J.-P., Tichý L., Walker D. A., Wildi O., Willner W. & Wiser S. K. 2015: A comparative framework for broad‐scale plot‐based vegetation classification. Applied Vegetation Science 18, 543 - 560. doi: "10.1111/avsc.12179"
Dítě D., Hájková P., Goia I. & Hájek M. 2015: Carex vaginata - new relict species in the Romanian flora. Contributii Botanice 50, 7 - 13. doi: ""
Djomo Nana E., Sedláček O., Doležal J., Dančák M., Altman J., Svoboda M., Majeský Ľ. & Hořák D. 2015: Relationship between survival rate of avian artificial nests and forest vegetation structure along a tropical altitudinal gradient on Mount Cameroon. Biotropica 47, 758 - 764. doi: "10.1111/btp.12262"
Dostálek J. & Frantík T. 2015: Dry heathland restoration in the Zlatnice nature reserve (Czech republic): An assessment of the effectiveness of grazing and sod-cutting. Hacquetia 14, 113 - 122. doi: "10.1515/hacq-2015-0007"
Douda J., Havrdová A. & Mandák B. 2015: Co nám říkají molekulární data o glaciálních refugiích středoevropských dřevin? Zprávy České Botanické Společnosti 50, 283 - 300. doi: ""
Driscoll D. A., Catford J. A., Barney J. N., Hulme P. E., Inderjit, Martin T. G., Pauchard A., Pyšek P., Richardson D. M., Riley S. & Visser V. 2015: Reply to Proença et al.: Sown biodiverse pastures are not a universal solution to invasion risk. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 112, 1696 - 1696. doi: "10.1073/pnas.1500548112"
Dřevojan P. & Šumberová K. 2015: Lindernia procumbens (Krock.) Borbás. Zprávy České botanické společnosti 50, 69 - 70. doi: ""
Duras J., Potužák J. & Marcel M. 2015: Rybníky a jakost vody. In: David V. & Davidová T. (eds.) Rybníky - naše dědictví i bohatství pro budoucnost, sborník příspěvků odborné konference, Česká společnost krajinných inženýrů, ČVUT, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka v Olomouci, Univerzita Palackého, Praha, 76 - 90. doi: ""
Duras J., Potužák J., Marcel M. & Pechar L. 2015: Rybníky a jakost vody. Vodní Hospodářství 65, 16 - 24. doi: ""
Dvorský M, Altman J,Kopecký M,Chlumská Z,Řeháková K,Janatková K,Doležal J, 2015: Vascular plants at extreme elevations in eastern Ladakh, northwest Himalayas. Plant Ecology & Diversity 8, 571 - 584. doi: "10.1080/17550874.2015.1018980"
Dvořák P., Müllerová J., Bartaloš T. & Brůna J. 2015: Unmanned aerial vehicles for alien plant species detection and monitoring. In: Armenakis, C. (ed.) ISPRS Archives, Copernicus GmbH, 83 - 90. doi: "10.5194/isprsarchives-XL-1-W4-83-2015"
Elster J. & Kvíderová J. 2015: Cyanobacteria. - In: Amils R., Gargaud M., Cernicharo Quintanilla J., Cleaves H. J., Irvine W. M., Pinti D. & Viso M. (eds.) Encyclopedia of Astrobiology. Springer Berlin Heidelberg., 1 - 7. doi: "10.1007/978-3-642-27833-4_378-2"
Essl F., Bacher S., Blackburn T., Booy O., Brundu G., Brunel S., Cardoso A.-C., Eschen R., Gallardo B., Galil B., García-Berthou E., Genovesi P., Groom Q., Harrower C., Hulme P. E., Katsanevakis S., Kenis M., Kühn I., Kumschick S., Martinou K., Nentwig W., O’Flynn C., Pagad S., Pergl J., Pyšek P., Rabitsch W., Richardson D. M., Roques A., Roy H., Scalera R., Schindler S., Seebens H., Vanderhoeven S., Vilà M., Wilson J. R. U., Zenetos A. & Jeschke J. M. 2015: Crossing frontiers in tackling pathways of biological invasions. BioScience 65, 769 - 782. doi: "10.1093/biosci/biv082"
Essl F., Dullinger S., Rabitsch W., Hulme P. E., Pyšek P., Wilson J. R. U. & Richardson D. M. 2015: Historical legacies accumulate to shape future biodiversity in an era of rapid global change. Diversity and Distributions 21, 534 - 547. doi: "10.1111/ddi.12312"
Essl F., Dullinger S., Rabitsch W., Hulme P. E., Pyšek P., Wilson J. R. U. & Richardson D. M. 2015: Delayed biodiversity change: no time to waste. Trends in Ecology and Evolution 30, 375 - 378. doi: "10.1016/j.tree.2015.05.002"
Ferreira M. Z., Zahradníček J., Kadlecová J., Menezes de Sequeira M., Chrtek J. Jr & Fehrer J. 2015: Tracing the evolutionary history of the little-known Mediterranean-Macaronesian genus Andryala (Asteraceae) by multigene sequencing. Taxon 64, 535 - 551. "http://dx.doi.org/10.12705/643.10"
Fiala K., Holub P., Tůma I., Záhora J. & Fabšičová M. 2015: Poznatky z manipulativních experimentů využitelné v managementu horských, vlhkých a suchých luk. Zprávy České Botanické Společnosti, Materiály 26, 63 - 71. doi: ""