Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Geriš R. & Fránková M. 2018: Anniversary of RNDr.Zdeňka Žáková, CSc. Fottea 18, 4 - 4.
Giora M., O'Flynn C. & Osborne B. A. 2018: A review of the impacts of major terrestrial invasive alien plants in Ireland. Biology and Environment-Proceedings of the Royal Irish Academy 118B, 157 - 179. doi:10.3318/BIOE.2018.15
Gioria M., Pyšek P. & Osborne B. A. 2018: Timing is everything: does early and late germination favour invasion by alien plants? Journal of Plant Ecology 11, 4 - 16. doi:10.1093/jpe/rtw105
Goláňová P., Lisá L., Flammer P., Fránková M., Hajnalová M., Kočárová R., Petr L., Kysela J. & Wawer M. 2018: La Chaume (Intervention 894). In: Guichard V. (ed.) Programme quadriennal de recherche 2017-2020 sur le Mont-Beuvray. Rapport intermédiaire 2018, Bibracte - Centre archéologique européen, Glux-en-Glenne, 253 - 290. https://hal.archives-ouvertes.fr/BIBRACTE/halshs-02001397v1
González-Resendiz L., Johansen J. R., Alba-Lois L., Segal-Kischinevzky C., Escobar-Sánchez V., Jimenez-Garcia L. F., Hauer T. & León-Tejera H. 2018: Nunduva, a new marine genus of Rivulariaceae (Nostocales, Cyanobacteria) from marine rocky shores. Fottea 18, 86 - 105. doi:10.5507/fot.2017.018
Götzenberger L. & Lepš J. 2018: The time is ripe for general theory in community ecology. Conservation Biology 32, 499 - 501. doi:10.1111/cobi.13050
Guo W.-G., van Kleunen M., Winter M., Weigelt P., Stein A., Pierce S., Pergl J., Moser D., Maurel N., Lenzner B., Kreft H., Essl F., Dawson W. & Pyšek P.. 2018: The role of adaptive strategies in plant naturalization. Ecology Letters 21, 1380 - 1389. doi:10.1111/ele.13104
Guo W.-Y., Lambertini C., Pyšek P., Meyerson L. A. & Brix H. 2018: Living in two worlds: evolutionary mechanisms act differently in native and introduced range of an invasive plant. Ecology and Evolution 8, 2440 - 2452. doi:10.1002/ece3.3869
Gürdal B., Kirschner J., Štěpánek J. & Özhatay N. 2018: Contributions to the genus Taraxacum (Asteraceae) - five new species records for the flora of Turkey. Plant Biosystems 152, 873 - 879. https://doi.org/10.1080/11263504.2017.1359212
Gürdal B., Štěpánek J., Zeisek V., Kirschner J. & Özhatay N. 2018: What is and what is not Taraxacum bithynicum (Compositae, Crepidinae). Phytotaxa 373, 197 - 210. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.373.3.3
Guttová A., Palice Z., Liška J. & Lackovičová A. 2018: Príspevok k poznaniu diverzity lišajníkov východného Slovenska. Bulletin Slovenskej Botanickej Spoločnosti, Bratislava 40, 11 - 34.
Habibi F., Vít P., Rahiminejad M. & Mandák B. 2018: Towards a better understanding of the Chenopodium album aggregate in the Middle East: a karyological, cytometric and morphometric investigation. Journal of Systematics and Evolution 56, 231 - 242. doi:10.1111/jse.12306
Haeuser E., Dawson W., Thuiller W., Dullinger S., Block S., Bossdorf O., Carboni M., Conti L., Dullinger I., Essl F., Klonner G., Moser D., Münkemüller T., Parepa M., Talluto M. V., Kreft H., Pergl J., Pyšek P., Weigelt P., Winter M., Kühn I., Hermy M., Van der Veken S., Roquet C. & van Kleunen M. 2018: European ornamental garden flora as an invasion debt under climate change. Journal of Applied Ecology 55, 2386 - 2395. doi:10.1111/1365-2664.13197
Hájek T. & Hájek M. 2018: Proč jsou rašeliniště kyselá? Živa 2018, 121 - 123.
Hájková P., Hájek M., Maslovsky O., Pawlikowski P., Abramchuk M., Abramchuk A., Dítě D. & Plesková Z. 2018: New localities of some rare fen bryophyte species in Belarus. Bryonora 61, 27 - 34.
Hájková P., Jamrichová E., Petr L., Dudová L., Roleček J., Gálová A., Dresler P., Novák J. & Hájek M. 2018: Persistence of a vegetation mosaic in a peripheral region: could turbulent medieval history disrupt Holocene continuity of extremely species-rich grasslands? Vegetation History and Archaeobotany 27, 591 - 610. doi:10.1007/s00334-017-0660-9
Hájková P., Štechová T., Šoltés R., Šmerdová E., Plesková Z., Dítě D., Bradáčová J., Mútňanová M., Singh P. & Hájek M. 2018: Using a new database of plant macrofossils of the Czech and Slovak Republics to compare past and present distributions of hypothetically relict fen mosses. Preslia 90, 367 - 386. doi:10.23855/preslia.2018.367
Halaj M., Chválová B., Cepák V., Lukavský J. & Capek P. 2018: Searching for microalgal species producing extracellular biopolymers. Chemical Papers 72, 2673 - 2678. doi:10.1007/s11696-018-0517-4
Halaj M., Matulová M., Šutovská M., Barboríková J., Kazimierová I., Fraňová S., Přibyl P., Cepák V., Lukavský J. & Capek P. 2018: Chemico-physical and pharmacodynamic properties of extracellular Dictyosphaerium chlorelloides biopolymer. Carbohydrate Polymers 198, 215 - 224. doi:10.1016/j.carbpol.2018.06.018
Halaj M., Paulovičová E., Paulovičová L., Jantová S., Cepák V., Lukavský J. & Capek P. 2018: Biopolymer of Dictyosphaerium chlorelloides - chemical characterization and biological effects. International Journal of Biological Macromolecules 113, 1248 - 1257. doi:10.1016/j.ijbiomac.2018.03.052