Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Kaplan Z. 2014: Leptochloa chinensis (L.) Nees. Zprávy České botanické společnosti 49, 150 - 150.
Kaplan Z. 2014: Senecio erucifolius L. Zprávy České botanické společnosti 49, 189 - 189.
Kaplan Z. 2014: Sporobolus elongatus R. Br. Zprávy České botanické společnosti 49, 192 - 194.
Kaplan Z. & Danihelka J. 2014: Eriochloa procera (Retz.) C. E. Hubb. Zprávy České botanické společnosti 49, 122 - 124.
Kaplan Z. & Štěpánková J. 2014: Myosotis stenophylla Knaf. Zprávy České botanické společnosti 49, 166 - 167.
Kaplan Z., Šumberová K., Formanová I. & Ducháček M. 2014: Re-establishment of an extinct population of the endangered aquatic plant Potamogeton coloratus. Aquatic Botany 119, 91 - 99. doi:10.1016/j.aquabot.2014.08.005
Kiefer M., Schmickl R., German D. A., Mandáková T., Lysak M. A., Al-Shehbaz I. A., Franzke A., Mummenhoff K., Stamatakis A. & Koch M. A. 2014: BrassiBase: Introduction to a Novel Knowledge Database on Brassicaceae Evolution. Plant and Cell Physiology 55, 1 - 9. doi:10.1093/pcp/pct158
Kirschner J. & Štěpánek J. 2014: Nomenclatural analysis of validity of Taraxacum names published by J. L. van Soest after 1958. Phytotaxa 158, 169 - 181. doi:10.11646/phytotaxa.158.2.4
Kirschner J., Štěpánek J. & Dickoré B. 2014: A revision of Taraxacum sect. Borealia Hand.-Mazz. in Middle Asia and the Himalayas with a preliminary world checklist of the section. Folia Geobotanica 49, 579 - 602. doi:10.1007/s12224-014-9194-4
Klimesova J. 2014: Botanik žasne. Vesmír 93, 376 - 376.
Klimesova J. 2014: Předběžné sdělení o společenském chování pštrosa: Strká hlavu do písku!. Vesmír 93, 205 - 205.
Klimešová J. 2014: Do something nice for a complete stranger. Vesmír 93, 726 - 727.
Klimešová J. & Herben T. 2014: Roots and Rhizomes. Folia Geobotanica 49, 1 - 64.
Klimešová J., Malíková L., Rosenthal J. & Šmilauer P. 2014: Potential Bud Bank Responses to Apical Meristem Damage and Environmental Variables: Matching or Complementing Axillary Meristems? PLoS One 9, 1 - 7. doi:10.1371/journal.pone.0088093
Kohout P., Sudová R., Janoušková M., Čtvrtlíková M., Hejda M., Pánková H., Slavíková R., Štajerová K., Vosátka M. & Sýkorová Z. 2014: Comparison of commonly used primer sets for evaluating arbuscular mycorrhizal fungal communities: Is there a universal solution? Soil Biology & Biochemistry 68, 482 - 493. doi:10.1016/j.soilbio.2013.08.027
Kolář F., Dortová M., Lepš J., Pouzar M., Krejčová A. & Štech M. 2014: Serpentine ecotypic differentiation in a polyploid plant complex: shared tolerance to Mg and Ni stress among di- and tetraploid serpentine populations of Knautia arvensis (Dipsacaceae). Plant and Soil 374, 435 - 447. doi:10.1007/s11104-013-1813-y
Kolář F., Lučanová M., Koutecký P., Dortová M., Knotek A. & Suda J. 2014: Spatio-ecological segregation of diploid and tetraploid cytotypes of Galium valdepilosum (Rubiaceae) in Central Europe. Preslia 86, 155 - 178.
Komárek J. 2014: Aktuální změny ve složení "vodního květu" sinic v našich vodách. Vodní hospodářství 64, 7 - 9.
Komárek J. 2014: Modern classification of cyanobacteria. In: Sharma N.K., Rai A.K. & Stal L.J. (eds.) Cyanobacteria, an economic perspective. Wiley Blackwell, Chichester, West Sussex, UK, 21 - 39.
Komárek J. 2014: Phenotypic and ecological diversity of freshwater coccoid cyanobacteria from maritime Antarctica and Islands of NW Weddell Sea. II. Czech Polar Reports 4, 17 - 39. doi:10.5817/CPR2014-1-3