Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Kaplan Z. 2007: Kickxia elatine (L.) Dum. Zprávy České botanické společnosti 42, 310 - 311.
Kaplan Z. 2007: Polystichum lonchitis (L.) Roth. Zprávy České botanické společnosti 42, 319 - 320.
Kaplan Z., Brabec J., Danihelka J., Grulich V., Hadinec J., Hroudová Z., Chrtek jun. J., Kolbek J., Krahulec F., Kubát K., Lustyk P., Prach K., Pyšek P., Rybka V., Soldán Z., Šída O., Štech M. & Trávníček B. 2007: Upozornění na rizika spojená s vysazováním nepůvodních druhů rostlin do přírody a posilováním populací ohrožených druhů. Zprávy České botanické společnosti 42, 337 - 338.
Kaplan Z. & Fehrer J. 2007: Molecular evidence for a natural primary triple hybrid in plants revealed from direct sequencing. Annals of Botany 99, 1213 - 1222.
Kaštovská K., Stibal M., Šabacká M., Černá B., Šantrůčková H. & Elster J. 2007: Microbial community structure and ecology of subglacial sediments in two polythermal Svalbard glaciers characterized by epifluorescence microscopy and PLFA. Polar Biology 30, 277 - 287.
Kaufnerova J, Munzbergova Z, Jarosik V & Hubert J. 2007: The alpha-amylase inhibitor acarbose does not affect the parasitoid Venturia canescens when incorporated into the diet of its host Ephestia kuehniella. Entomologia Experimentalis et Applicata 124, 17 - 25.
Kindlmann P., Jarošík V. & Dixon A. F. G. 2007: Population dynamics. In: van Emden H.F., Harrington R. (eds.) Aphids as Crop Pests. CAB International, London., 311 - 329.
Kirschner J. 2007: A New Species of Luzula Sect. Luzula (Juncaceae) from Costa Rica. Novon 17, 202 - 205.
Kirschner J. 2007: Juncus effusus Linnaeus. In: Jarvis C. Order out of chaos: Linnaean plant names and their types, The Linnean Society of London, 601 - 601.
Kirschner J. 2007: Juncus niveus Linnaeus. In: Jarvis C: Order out of chaos: Linnaean plant names and their types, The Linnean Society of London, 601 - 601.
Kirschner J. 2007: Juncus squarrosus Linnaeus. In: C. Jarvis, Order out of chaos: Linnaean plant names and their types, The Linnean Society of London, 601 - 602.
Kirschner J. 2007: Proposal to reject the name Juncus setaceus (Juncaceae). Taxon 56, 259 - 259.
Kirschner J. 2007: Valeriana officinalis Linnaeus. In: C. Jarvis, Order out of chaos: Linnaean plant names and their types, The Linnean Society of London, 913 - 913.
Kirschner J., Drábková L. 2007: Proposal to conserve the name Juncus micranthus Schrad. ex E. Mey. against J. micranthus Desv. (Juncaceae), with a note on J. validus. Taxon 56, 602 - 603.
Kirschner J., Kirschnerová L. & Štěpánek J. 2007: Generally accepted plant names based on material from Czech Republic and published in 1753-1820. Preslia 79, 323 - 365.
Klee, R. & Houk, V. 2007: Valve ultrastructure studies of Discostella glomerata (BACHMANN) HOUK & KLEE. Diatom Research 22, 89 - 103.
Klimešová J. 2007: Černá ovce rodiny (ale které?). Vesmír 86, 574 - 577.
Klimešová J. 2007: Root-sprouting in myco-heterotrophic plants: prepackaged symbioses or overcoming meristem limitation? New Phytologist 173, 8 - 10.
Klimešová J. 2007: Trifid a popularizace botaniky. Vesmír 86, 522 - 523.
Klimešová J. & Klimeš L. 2007: Bud Banks and their role in vegetative regeneration – a literature review and proposal for simple classification and assessment. Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics 8, 115 - 129.