Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Doležal J., Kopecký M., Dvorský M., Macek M., Řeháková K., Čapková K., Borovec J., Schweingruber F. H., Liancourt P. & Altman J. 2019: Sink limitation of plant growth determines treeline in the arid Himalayas. Functional Ecology 33, 553 - 565. doi:10.1111/1365-2435.13284
Doležal J., Lanta V., Mudrák O. & Lepš J. 2019: Seasonality promotes grassland diversity: Interactions with mowing, fertilization and removal of dominant species. Journal of Ecology 107, 203 - 215. doi:10.1111/1365-2745.13007
Dostálek J. & Frantík T. 2019: Vliv extenzivní pastvy ovcí a koz na vegetaci suchých trávníků: 16 let sledování v Praze. Příroda 39, 151 - 166.
Dostál P., Tasevová K. & Klinerová T. 2019: Linking species abundance and overyielding from experimental communities with niche and fitness characteristics. Journal of Ecology 107, 178 - 189. doi:doi.org/10.1111/1365-2745.13005
Duffková R., Fučík P., Jurkovská L. & Janoušková M. 2019: Experimental evaluation of the potential of arbuscular mycorrhiza to modify nutrient leaching in three arable soils located on one slope. Applied Soil Ecology 143, 116 - 125. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2019.06.001
Essl F., Dawson W., Kreft H., Pergl J., Pyšek P., van Kleunen M., Weigelt P., Mang T., Dullinger S., Lenzner B., Moser D., Maurel N., Seebens H., Stein A., Weber E., Chatelain C., Inderjit, Genovesi P., Kartesz J., Morozova O., Nishino M., Nowak P. M., Pagad S., Shu W. & Winter M. 2019: Drivers of the relative richness of naturalized and invasive plant species on the Earth. AoB Plants 11, 1 - 13. doi:10.1093/aobpla/plz051
Essl F., Dullinger S., Genovesi P., Hulme P. E., Jeschke J. M., Katsanevakis S., Kühn I., Lenzner B., Pauchard A., Pyšek P., Rabitsch W., Richardson D. M., Seebens H., van Kleunen M., van der Putten W. H., Vilà M. & Bacher S. 2019: A conceptual framework for range-expanding species that track human-induced environmental change. Bioscience 69, 908 - 919. doi:10.1093/biosci/biz101
Fanta J. & Petřík P. 2019: Forests and Climate Change in Czechia: an appeal to responsibility. Journal of Landscape Ecology 11, 3 - 16. doi:10.2478/jlecol-2018-0009
Fehrer J., Réblová M., Bambasová V. & Vohník M. 2019: The root-symbiotic Rhizoscyphus ericae aggregate and Hyaloscypha (Leotiomycetes) are congeneric: phylogenetic and experimental evidence. Studies in Mycology 92, 195 - 225. https://doi.org/10.1016/j.simyco.2018.10.004
Fenesi A., Sándor D., Pyšek P., Dawson W., Ruprecht E., Essl F., Kreft H., Pergl J., Weigelt P., Winter M. & van Kleunen M. 2019: The role of fruit heteromorphism in naturalization of Asteraceae. Annals of Botany 123, 1043 - 1052. doi:10.1093/aob/mcz012
Flakus A., Etayo J., Pérez-Ortega S., Kukwa M., Palice Z. & Rodriguez-Flakus P. 2019: A new genus, Zhurbenkoa, and a novel nutritional mode revealed in the family Malmideaceae (Lecanoromycetes, Ascomycota). Mycologia 111, 593 - 611. doi:10.1080/00275514.2019.1603500
Francová K., Šumberová K., Janauer G. A. & Adámek Z. 2019: Effects of fish farming on macrophytes in temperate carp ponds. Aquaculture International 27, 413 - 436. doi:10.1007/s10499-018-0331-6
Francová K., Šumberová K., Kučerová A., Čtvrtlíková M., Šorf M., Borovec J., Drozd B., Janauer G. A. & Vrba J. 2019: Macrophyte assemblages in fishponds under different fish farming management. Aquatic Botany 159, 1 - 9. doi:10.1016/j.aquabot.2019.103131
Fránková M. & Němejcová D. 2019: Rozhovor s RNDr. Petrem Marvanem, CSc., významným českým odborníkem na rozsivky. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace 61, 22 - 24. https://www.vtei.cz/archiv/
Frouz J., Moradi J., Püschel D. & Rydlová J. 2019: Earthworms affect growth and competition between ectomycorrhizal and arbuscular mycorrhizal plants. Ecosphere 10, 1 - 12. doi:10.1002/ecs2.2736
Galland T., Adeux G., Dvořáková H., E-Vojtkó A., Orbán I., Lussu M., Puy J., Blažek P., Lanta V., Lepš J., de Bello F., Pérez Carmona C., Valencia E. & Götzenberger L. 2019: Colonization resistance and establishment success along gradients of functional and phylogenetic diversity in experimental plant communities. Journal of Ecology 107, 2090 - 2104. doi:10.1111/1365-2745.13246
Gioria M., Le Roux J. J., Hirsch H., Moravcová L. & Pyšek P. 2019: Characteristics of the soil seed bank of invasive and non-invasive plants in their native and alien distribution range. Biological Invasions 21, 2313 - 2332. doi:10.1007/s10530-019-01978-y
Gioria M., O'Flynn C. & Osborne B. 2019: Managing invasions by terrestrial alien plants in Ireland: challenges and opportunities. Biology and Environment-Proceedings of the Royal Irish Academy 119B, 37 - 61. doi:10.3318/BIOE.2019.04
Gonzales-Moreno & al. 2019: Consistency of impact assessment protocols for non-native species. NeoBiota 44, 1 - 25. doi:10.3897/neobiota.44.31650
Guo W.-Y., van Kleunen M., Pierce S., Dawson W., Essl F., Kreft H., Maurel N., Pergl J., Seebens H. Weigelt P. & Pyšek P. 2019: Domestic gardens play a dominant role in selecting alien species with adaptive strategies that facilitate naturalization. Global Ecology and Biogeography 28, 628 - 639. doi:10.1111/geb.12882