Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Dřevojan P., Hájková P., Hradílek Z., Kosorínová M., Lukáč M. & Palice Z. 2020: Zajímavé bryofloristické nálezy XXXIII. Bryonora 65, 28 - 31.
Dřevojan P., Holá E., Janošík L., Kučera J., Kučerová A., Lukáč M., Manukjanová A., Marek M., Mikulášková E., Plaček J., Soldán Z., Szokala D., Štech M., Štechová T., Tkáčiková J. & Tenčík A. 2020: Zajímavé bryofloristické nálezy XXXIV. Bryonora 2020, 62 - 73.
Dřevojan P., Novák P., Doležal J., Lustyk P., Peterka T. & Šumberová K. 2020: Komentované fytocenologické snímky z České republiky 4. Zprávy České botanické společnosti 55, 139 - 155.
Ducháček M., Šumberová K., Marhold K., Šlenker M., Doležal J., Kúr P., Krahulec F., Velebil J. & Simons E. 2020: Cardamine occulta – nový záhadný plevelný druh řeřišnice na území České republiky. Zprávy České botanické společnosti 55, 1 - 26.
Duchoslav M., Jandová M., Kobrlová L., Šáfářová L., Brus J. & Vojtěchová K. 2020: Intricate Distribution Patterns of Six Cytotypes of Allium oleraceum at a Continental Scale: Niche Expansion and Innovation Followed by Niche Contraction With Increasing Ploidy Level. Frontiers in Plant Science 11, 1 - 23. doi:10.3389/fpls.2020.591137
Duchoslavová J. & Herben T. 2020: Effect of clonal growth form on the relative performance of species in experimental communities over time. Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics 44, 1 - 8. doi:10.1016/j.ppees.2020.125532
Enders M., Havemann F., Ruland F., Bernard-Verdier M., Catford J. A., Gómez-Aparicio L., Haider S., Heger T., Kueffer C., Kühn I., Meyerson L. A., Musseau C., Novoa A., Ricciardi A., Sagouis A., Schittko C., Strayer D. L., Vilà M., Essl F., Hulme P. E., van Kleunen M., Kumschick S., Lockwood J. L., Mabey A. L., McGeoch M., Palma E., Pyšek P., Saul W.-C., Yannelli F. A. & Jeschke J. M. 2020: A conceptual map of invasion biology: integrating hypotheses into a consensus network. Global Ecology and Biogeography 29, 978 - 991. doi:10.1111/geb.13082
Essl F., Dullinger S., Genovesi P., Hulme P. E., Jeschke J. M., Katsanevakis S., Kühn I., Lenzner B., Pauchard A., Pyšek P., Rabitsch W., Richardson D. M., Seebens H., van Kleunen M., van der Putten W. H., Vilà M. & Bacher S. 2020: Distinct biogeographic phenomena require a specific terminology: a reply to Wilson and Sagoff. Bioscience 70, 112 - 114. doi:10.1093/biosci/biz161
Essl F., Lenzner B., Bacher S., Bailey S., Capinha C., Daehler C., Dullinger S., Genovesi P., Hui C., Hulme P. E., Jeschke J. M., Katsanevakis S., Kühn I., Leung B., Liebhold A., Liu C., MacIsaac H. J., Meyerson L. A., Nuñez M. A., Pauchard A., Pyšek P., Rabitsch W., Richardson D. M., Roy H. E., Ruiz G. M., Russell J. C., Sanders N. J., Sax D. F., Scalera R., Seebens H., Springborn M., Turbelin A., van Kleunen M., von Holle B., Winter M., Zenni R. D., Mattsson B. J. & Roura-Pascual N. 2020: Drivers of future alien species impacts: an expert-based assessment. Global Change Biology 26, 4880 - 4893. doi:10.1111/gcb.15199
E-Vojtkó A., Balogh N., Deák B., Kelemen A., Kis S., Kiss R., Lovas-Kiss Á., Löki V., Lukács K., Molnár V. A., Nagy T., Sonkoly J., Süveges K., Takács A., Tóth E., Tóth K., Tóthmérész B., Török P., Valkó O., Vojtkó A. & Lukács B. A. 2020: Leaf trait records of vascular plant species in the Pannonian flora with special focus on endemics and rarities. Folia Geobotanica 55, 73 - 79. doi:10.1007/s12224-020-09363-7
E‐Vojtkó A., de Bello F., Durka W., Kühn I. & Götzenberger L. 2020: The neglected importance of floral traits in trait‐based plant community assembly. Journal of Vegetation Science 31, 529 - 539. doi:10.1111/jvs.12877
Fajmonová Z., Hájková P. & Hájek M. 2020: Soil moisture and a legacy of prehistoric human activities have contributed to the extraordinary plant species diversity of grasslands in the White Carpathians. Preslia 92, 35 - 56. doi:10.23855/preslia.2020.035
Feurdean A., Vannière B., Finsinger W., Warren D., Connor S. C., Forrest M., Liakka J., Panait A., Werner C., Andrič M., Bobek P., Carter V. A., Davis B., Diaconu A-C., Dietze E., Feeser I., Florescu G., Gałka M., Giesecke T., Jahns S., Jamrichová E., Kajukało K., Kaplan J., Karpińska-Kołaczek M., Kołaczek P., Kuneš P., Kupriyanov D., Lamentowicz M., Lemmen C., Magyari E. K., Marcisz K., Marinova E., Niamir A., Novenko E., Obremska M., Pędziszewska A., Pfeiffer M., Poska A., Rösch M., Słowiński M., Stančikaitė M., Szal M., Święta-Musznicka J., Tanţău I., Theuerkauf M., Tonkov S., Valkó O., Vassiljev J., Veski S., Vincze I., Wacnik A., Wiethold J. & Hickler T. 2020: Fire hazard modulation by long-term dynamics in land cover and dominant forest type in eastern and central Europe. Biogeosciences 17, 1213 - 1230. doi:10.5194/bg-17-1213-2020
Fischer F. M., Chytrý K., Těšitel J., Danihelka J. & Chytrý M. 2020: Weather fluctuations drive short‐term dynamics and long‐term stability in plant communities: A 25‐year study in a Central European dry grassland. Journal of Vegetation Science 31, 711 - 721. doi:10.1111/jvs.12895
Fránková M. 2020: Rozhovor s RNDr. Petrem Marvanem, CSc. Botanika 2020, 5 - 7.
Frisch A., Klepsland J., Palice Z., Bendiksby M., Tønsberg T. & Holien H. 2020: New and noteworthy lichens and lichenicolous fungi from Norway. Graphis Scripta 32, 1 - 47. doi:nemá DOI
Gaire N. P., Fan Z., Shah S. K., Thapad U. K. & Rokaya M. B. 2020: Tree-ring record of winter temperature from Humla, Karnali, in central Himalaya: a 229 yearslong perspective for recent warming trend. Geografiska Annaler Series A-Physical Geography 102, 297 - 316. doi:10.1080/04353676.2020.1751446
Galland T., Pérez Carmona C., Götzenberger L., Valencia E. & de Bello F. 2020: Are redundancy indices redundant? An evaluation based on parameterized simulations. Ecological Indicators 116, 1 - 12. doi:10.1016/j.ecolind.2020.106488
Gioria M., Pyšek P., Baskin C. C. & Carta A. 2020: Phylogenetic relatedness mediates persistence and density of soil seed banks. Journal of Ecology 108, 2121 - 2131. doi:10.1111/1365-2745.13437
Giulio S., Acosta A. T. R., Carboni M., Campos J. A., Chytrý M., Loidi J., Pergl J., Pyšek P., Isermann M., Janssen J. A. M., Rodwell J. S., Schaminée J. H. J. & Marcenò C. 2020: Alien flora across European coastal dunes. Applied Vegetation Science 23, 317 - 327. doi:10.1111/avsc.12490