Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Palice Z. 2014: (Ne)nápadné lišejníky. Botanika 2014, 5 - 5. doi: ""
Palice Z. 2014: Nová lichenologická literatura XXIII. Bryonora 54, 57 - 68. doi: ""
Pánek T., Hartvich F., Jankovská V., Klimeš J., Tábořík P., Bubík M., Smolíková V. & Hradecký J. 2014: Large Late Pleistocene landslides from the marginal slope of the Flysch Carpathians. Landslides 11, 981 - 992. doi: ""
Pánková H., Münzbergová Z., Rydlová J. & Vosátka M. 2014: Co-Adaptation of Plants and Communities of Arbuscular Mycorrhizal Fungi to Their Soil Conditions. Folia Geobotanica 49, 521 - 540. doi: "10.1007/s12224-013-9183-z"
Pánková H., Raabová J. & Münzbergová Z. 2014: Mycorrhizal Symbiosis and Local Adaptation in Aster amellus: A Field Transplant Experiment. Plos One 9, 1 - 7. doi: "10.1371/journal.pone.0093967"
Pavlovič A., Krausko M., Libiaková M. & Adamec L. 2014: Feeding on prey increases photosynthetic efficiency in the carnivorous sundew Drosera capensis. Annals of Botany 113, 69 - 78. doi: "10.1093/aob/mct254"
Peřina Z., Solař J., Maršálek B., Maršálková E., Fabián R. & Čimel F. 2014: Observation of biological pests on building facades by thermocamera. Advanced Materials Research Vol. 923, 183 - 186. doi: "10.4028/www.scientific.net/AMR.923.183"
Peterka T., Plesková Z., Jiroušek M. & Hájek M. 2014: Testing floristic and environmental differentiation of rich fens on the Bohemian Massif. Preslia 86, 337 - 366. doi: ""
Petr L., Sádlo J. , Žáčková P., Lisá L., Novák J., Rohovec J. & Pokorný P. 2014: Late Glacial and Holocene environmental history of a floodplain wetland (Elbe River, Czech Republic); a context-dependent interpretation of a multi-proxy analysis. Folia Geobotanica 49, 137 - 162. doi: "10.1007/s12224-013-9171-3"
Petrzik K., Vondrák J., Barták M., Peksa O. & Kubešová O. 2014: Lichens - new source or yet unknown host of herbaceous plant viruses? European Journal of Plant Pathology 138, 549 - 559. doi: "10.1007/s10658-013-0246-z"
Petřík P. 2014: Die Bedeutung der Sukzession in den Schlagfluren für die Waldentwicklung des Jeschkenkammes (Tschechien). Peckiana 9, 69 - 79. doi: ""
Petřík P. 2014: Hlavní příčiny a trendy změn vegetace a flóry ve vztahu ke krajině ČR. In: Fanta J. & Petřík P. (eds.) Povodně a sucho: krajina jako základ řešení. Botanický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., Průhonice, 54 - 64. doi: ""
Pichrtová M., Hájek T. & Elster J. 2014: Osmotic stress and recovery in field populations of Zygnema sp. (Zygnematophyceae, Streptophyta) on Svalbard (High Arctic) subjected to natural desiccation. FEMS Microbiology Ecology 89, 270 - 280. doi: "10.1111/1574-6941.12288"
Pichrtova M., Kulichova J. & Holzinger A. 2014: Nitrogen Limitation and Slow Drying Induce Desiccation Tolerance in Conjugating Green Algae (Zygnematophyceae, Streptophyta) from Polar Habitats. Plos one 9, 1 - 12. doi: "10.1371/journal.pone.0113137"
Pirogov M., Chepelevska N. & Vondrák J. 2014: Carbonea in Ukraine. Біологічні Студії - Studia Biologica 8, 137 - 148. doi: ""
Płachno B. J., Adamec L. & Kamińska I. 2014: Relationship between trap anatomy and function in Australian carnivorous bladderworts (Utricularia) of the subgenus Polypompholyx. Aquatic Botany 120, 290 - 296. doi: "10.1016/j.aquabot.2014.09008"
Płachno B. J., Adamec L., Kozieradzka-Kiszkurno M., Świątek P. & Kamińska I. 2014: Cytochemical and ultrastructural aspects of aquatic carnivorous plant turions. Protoplasma 251, 1449 - 1454. doi: "10.1007/s00709-014-0646-8"
Prach K. 2014: Ekologie obnovy a přírodě blízká obnova narušených ekosystémů. Veronica 28, 2 - 5. doi: ""
Prach K. 2014: Zbytečné rekultivace. Veronica 28, 6 - 6. doi: ""
Prach K., Jírová A. & Doležal J. 2014: Pattern of succession in old-field vegetation at a regional scale. Preslia 82, 119 - 130. doi: ""