Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Sudová R., Rydlová J., Čtvrtlíková M., Kohout P., Oehl F., Voříšková J. & Kolaříková Z. 2021: Symbiosis of isoetid plant species with arbuscular mycorrhizal fungi under aquatic versus terrestrial conditions. Mycorrhiza 31, 273 - 288. doi:10.1007/s00572-020-01017-y
Suchánková S., Vild O., Szabó P., Chudomelová M. & Hédl R. 2021: Metodika ke zpracování archivních materiálů o historickém využívání lesních majetků. Botanický ústav AV ČR, v.v.i..
Svidenský R., Kučerová A. & Čížková H. 2021: Causes of the dieback of littoral stands in an overpopulated water bird reserve: Role of eutrophication, fish and geese. European Journal of Environmental Sciences 11, 79 - 90. doi:10.14712/23361964.2021.9
Svitavská Svobodová H. 2021: Pylové depozice na Šumavě a v Krkonoších za posledních 21 let. Botanika 9, 6 - 8.
Svitavská Svobodová H. & Janský B. 2021: Contribution to the European Pollen Database in Neotoma: a pollen diagram of Rokytecká slať mire, Bohemian Forest/Šumava (Czech Republic). Vegetation History and Archaeobotany 30, 831 - 834. doi:10.1007/s00334-021-00824-3
Szabó P. 2021: Život je změna: dlouhodobý pohled na současné lesnictví. In: Fanta J. & Petřík P. (eds.) Jiné klima - jiný les. Academia, Praha.., 14 - 18.
Szabó P., Hédl R. & Šipoš J. 2021: Standard trees versus underwood: historical patterns of tree taxon occurrence in coppice forests. Journal of Vegetation Science 32, 1 - 11. doi:10.1111/jvs.12963
Šamonil P., Phillips J. D., Bobek P., Daněk P. 2021: Stromy formují šumavskou krajinu. Živa 2021, 282 - 284.
Šimek M., Elhottová D., Chroňáková A., Kaštovská E. & Klimešová J. 2021: Živá půda 8. Interakce půdních organismů a rostlin. Živa 69, 125 - 131.
Šlenker M., Kantor A., Marhold K., Schmickl R., Mandáková T., Lysak M. A., Perný M., Caboňová M., Slovák M. & Zozomová-Lihová J. 2021: Allele sorting as a novel approach to resolving the origin of allotetraploids using Hyb-Seq data: a case study of the Balkan mountain endemic Cardamine barbaraeoides. Frontiers in Plant Science 12, 1 - 22. doi:10.3389/fpls.2021.659275
Štajerová K., Kaplan Z., Doležal J., Lustyk P. & Krahulec F. 2021: Osevní směsi jako potenciální zdroj ohrožených a nepůvodních druhů. Zprávy České botanické společnosti 56, 177 - 179.
Štěpánek J. & Kirschner J. 2021: Taraxacum sect. Austropaludosa, a new section allied to T. sect. Palustria (Compositae, Crepidinae). Feddes Repertorium 132, 279 - 286. doi:10.1002/fedr.202100009
Šumberová K. 2021: Bromus secalinus. Zprávy České botanické společnosti 56, 50 - 51.
Šumberová K. 2021: Hibiscus trionum. Zprávy České botanické společnosti 56, 98 - 99.
Šumberová K. 2021: Kickxia spuria. Zprávy České botanické společnosti 56, 108 - 109.
Šumberová K. 2021: Lythrum hyssopifolia. Zprávy České botanické společnosti 56, 115 - 119.
Šumberová K. 2021: Najas minor. Zprávy České botanické společnosti 56, 126 - 127.
Šumberová K. 2021: Pulicaria vulgaris. Zprávy České botanické společnosti 56, 148 - 149.
Šumberová K., Fránková M., Fabšičová M. & Vymyslický T. 2021: Jednoho deštivého léta, aneb Co jsme zatím vybádali v polních mokřadech jižní Moravy. Botanika 9, 2 - 7.
Šumberová K., Vild O., Ducháček M., Fabšičová M., Potužák J. & Fránková M. 2021: Drivers of macrophyte and diatom diversity in a shallow hypertrophic lake. Water 13, 1 - 39. doi:10.3390/w13111569