Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Vild O. 2023: Ekosystémy a biodiverzita výmladkových lesů. In: Hédl R. (ed.) Výmladkové lesy. Ekologie, hospodaření, historie a estetika. Dokořán, Praha, 55 - 84.
Vítková M., Brůna J., Sádlo J., Perglová I., Fleischhans R. & Pergl J. 2023: Invazní a expanzní druhy rostlin v horské krajině – využití predikčních modelů pro nastavení ideálního přístupu k managementu. Opera Corcontica 2023, 5 - 38.
Vohník M., Bruzone M. C., Knoblochová T., Fernández N. V., Kolaříková Z., Větrovský T. & Fontenla S. B. 2023: Exploring structural and molecular diversity of Ericaceae hair root mycobionts: a comparison between Northern Bohemia and Argentine Patagonia. Mycorrhiza 33, 425 - 447. https://doi.org/10.1007/s00572-023-01125-5
Vohník M. & Réblová M. 2023: Fungi in hair roots of Vaccinium spp. (Ericaceae) growing on decomposing wood: colonization patterns, identity, and in vitro symbiotic potential. Mycorrhiza 33, 69 - 86. https://doi.org/10.1007/s00572-023-01101-z
Vondrák J. 2023: Stromoví veteráni v nelesní krajině - útočiště vzácných lišejníků. In: Petřík P. & Rudl A. (eds.) Stromy v krajině. Středisko společných činností AVČR, Praha, 31 - 34.
Vondrák J., Svoboda S., Košnar J., Malíček J., Šoun J., Frolov I., Svensson M., Novotný P. & Palice Z. 2023: Martin7: a reference database of DNA barcodes for European epiphytic lichens and its taxonomic implications. Preslia 95, 311 - 345. doi:10.23855/preslia.2023.311
Vondrák J., Svoboda S., Zíbarová L., Štenclová L., Mareš J., Pouska V., Košnar J. & Kubásek J. 2023: Alcobiosis, an algal‑fungal association on the threshold of lichenisation. Scientific Reports 13, 1 - 13. https://doi.org/10.1038/s41598-023-29384-4
Wada T., Kudoh S., Koyama H., Iakovenko N., Elster J., Kvíderová J., Otani M., Shimada S. & Imura S. 2023: Abundance and biomass of Bdelloid rotifers in the microbial mats from East Antarctica: The ecological relations between microscopic phototrophs and invertebrate. Ecological Research 38, 317 - 330. doi:10.1111/1440-1703.12368
Wiezik M., Jamrichová E., Máliš F., Beláňová E., Hrivnák R., Hájek M. & Hájková P. 2023: Transformation of West‑Carpathian primeval woodlands into high‑altitude grasslands from as early as the Bronze Age. Vegetation History and Archaeobotany 32, 205 - 220. doi:10.1007/s00334-022-00896-9
Willner W., Wessely J., Gattringer A., Moser D., Záveská E., Dullinger S., Schönswetter P. & Hülber K. 2023: Post‐glacial range formation of temperate forest understorey herbs–Insights from a spatio‐temporally explicit modelling approach. Global Ecology and Biogeography 32, 1046 - 1058. https://doi.org/10.1111/geb.13677
Xu T., Wang R., La Q., Yonezawa T., Huang X., Sun K., Song Z., Wang Y., Bartish I. V., Zhang W. & Cheng S. 2023: Climate heterogeneity shapes phylogeographic pattern of Hippophae gyantsensis (Elaeagnaceae) in the east Himalaya-Hengduan Mountains. Ecology and Evolution 13, 1 - 18. doi:10.1002/ece3.10182
Young L. A., Maughan P. J., Jarvis D. E., Hunt S. P., Warner H. C., Durrant K. K., Kohlert T., Curti R. N., Bertero D., Filippi G. A., Pospíšilíková T., Krak K., Mandák B. & Jellen E. N. 2023: A chromosome-scale reference of Chenopodium watsonii helps elucidate relationships within the North American A-genome Chenopodium species and with quinoa. The Plant Genome 16, 1 - 17. https://doi.org/10.1002/tpg2.20349
Zalewska‑Gałosz J., Kwiatkowska M., Prančl J., Skubała K., Lučanová M., Gebler D. & Szoszkiewicz K. 2023: Origin, genetic structure and evolutionary potential of the natural hybrid Ranunculus circinatus × R. fluitans. Scientific Reports 13, 1 - 15. doi:10.1038/s41598-023-36253-7
Záveská E. 2023: Známé i neznámé tropické zázvory. Botanika 11, 6 - 9.
Zeidler M., Husek V., Banaš M. & Krahulec F. 2023: Homogenization and species compositional shifts in subalpine vegetation during the 60-year period. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 92, 1 - 10. doi:10.5586/asbp/171689
Zhang Z., Yang Q., Fristoe T. S., Dawson W., Essl F., Kreft H., Lenzner B., Pergl J., Pyšek P., Weigelt P., Winter M., Fuentes N., Kartesz J. T., Nishino M. & van Kleunen M. 2023: The poleward naturalization of intracontinental alien plants. Science Advances 9, 1 - 10. doi:10.1126/sciadv.adi1897
Abraham V., Kuneš P., Vild O., Jamrichová E., Plesková Z., Werchan B., Svitavská‑Svobodová H. & Roleček J. 2022: Spatial scaling of pollen‑plant diversity relationship in landscapes with contrasting diversity patterns. Scientific Reports 12, 1 - 10. https://doi.org/10.1038/s41598-022-22353-3
Adamec L. 2022: Resorption of N, P and K from the floating and submerged leaves of the aquatic fern Salvinia natans. Botanica Serbica 46, 253 - 258. doi:10.2298/BOTSERB2202253A
Adamec L. & Kučerová A. 2022: Morphometry of shoots and flowers of Utricularia minor at a large site in the Czech Republic. Carnivorous Plant Newsletter 51, 84 - 91. doi:10.55360/cpn512.la025
Adamec L., Plačková L. & Doležal K. 2022: Cytokinins and auxins in organs of aquatic carnivorous plants: what do they reflect? Annals of Botany 130, 869 - 882. doi:10.1093/aob/mcac122