Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Šumberová K. 2021: Pulicaria vulgaris. Zprávy České botanické společnosti 56, 148 - 149.
Šumberová K., Fránková M., Fabšičová M. & Vymyslický T. 2021: Jednoho deštivého léta, aneb Co jsme zatím vybádali v polních mokřadech jižní Moravy. Botanika 9, 2 - 7.
Šumberová K., Vild O., Ducháček M., Fabšičová M., Potužák J. & Fránková M. 2021: Drivers of macrophyte and diatom diversity in a shallow hypertrophic lake. Water 13, 1 - 39. doi:10.3390/w13111569
Šumberová K., Vymyslický T., Fabšičová M. & Fránková M. 2021: Význam polních mokřadů v zemědělské krajině. In: Rožnovský J., Škvarenina J., Šiška B., Středová H. & Litschmann T. (Eds.): Hospodaření s vodou v krajině. Příspěvky z konference na CD, Český hydrometeorologický ústav, 1 - 13.
Švara E. M., Ştefan V., Sossai E., Feldmann R., Aguilon D. J., Bontsutsnaja A., E-Vojtkó A., Kilian I. C., Lang P., Mõtlep M., Prangel E., Viljur M.-L., Knight T. M. & Neuenkamp L. 2021: Effects of different types of low-intensity management on plant-pollinator interactions in Estonian grasslands. Ecology and Evolution 11, 16909 - 16926. doi:10.1002/ece3.8325
Tedersoo L., Mikryukov V., Ansian S., Bahram M., Khalid A. N., Corrales A., Agan A., Vasco-Palacios A.-M., Saitta A., Antonelli A., Rinaldi A. C., Verbeken A., Sulistyo B. P., Tamgnoue B., Furneaux B., Duarte Ritter C., Nyamukondiwa C., Sharp C., Marin C. & al. 2021: The Global Soil Mycobiome consortium dataset for boosting fungal diversity research. Fungal Diversity 111, 573 - 588. https://doi.org/10.1007/s13225-021-00493-7
Tejnecký V., Johanis H., Drábek O., Jiráčková M., Heřmánková Š., Marečková M., Kopecký J., Horák J., Vaníček J., Vlček L., Šefrna L., Bobek P., Dejmal M., Szabó P., Brejcha R. & Houška J. 2021: Biochar uložený po staletí: milířiště a jejich vliv na půdní prostředí. In: Jurkovič Ľ., Kordík J. & Slaninka I. (ed.) Geochémia 2021. Zborník vedeckých príspevkov z konferencie, , pp. 118-121. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava., 118 - 121.
Testolin R., Attorre F., Borchardt P., Brand R. F., Bruelheide H., Chytrý M., De Sanctis M., Doležal J., Finckh M., Haider S., Hemp A., Jandt U., Kessler M., Korolyuk A. Y., Lenoir J., Makunina N., Malanson G. P., Montesinos-Tubée D. B., Noroozi J., Nowak A., Peet R. K., Peyre G., Sabatini F. M., Šibík J., Sklenář P., Sylvester S. P., Vassilev K., Virtanen R., Wilner W., Wiser S. K., Zibzeev E. G. & Jiménez-Alfaro B. 2021: Global patterns and drivers of alpine plant species richness. Global Ecology and Biogeography 30, 1218 - 1231. doi:10.1111/geb.13297
Testolin R., Carmona C. P., Attorre F., Borchardt P., Bruelheide H., Doležal J., Finckh M., Haider S., Hemp A., Jandt U., Korolyuk A. Y., Lenoir J., Makunina N., Malanson G. P., Mucina L., Noroozi J., Nowak A., Peet R. K., Peyre G., Sabatini F. M., Šibík J., Sklenář P., Vassilev K., Virtanen R., Wiser S. K., Zibzeev E. G. & Jinénez-Alfaro B. 2021: Global functional variation in alpine vegetation. Journal of Vegetation Science 32, 1 - 14. doi:10.1111/jvs.13000
Timsina B., Kindlmann P., Münzbergová Z. & Rokaya M. B. 2021: Six-Year Demographic Study of the Terrestrial Orchid, Crepidium acuminatum: Implications for Conservation. Frontiers in Ecology and Evolution 9, 1 - 12. https://doi.org/10.3389/fevo.2021.676993
Timsina B., Kindlmann P., Subedi S., Khatri S. & Rokaya M. B. 2021: Epiphytic orchid diversity along an altitudinal gradient in central Nepal. Plants-Basel 10, 1 - 12. https://doi.org/10.3390/plants10071381
Tkáč P. & Kolář J. 2021: Towards New Demography Proxies and Regional Chronologies: Radiocarbon Dates from Archaeological Contexts Located in the Czech Republic Covering the Period Between 10,000 BC and AD 1250. Journal of Open Archaeology Data 9, 1 - 14. http://doi.org/10.5334/joad.85
Tkáč P. & Kolář J. 2021: Towards new demography proxies and regional chronologies: Radiocarbon dates from archaeological contexts located in the Czech Republic covering the period between 10,000 BC and AD 1250 (dataset). zenodo.org. https://doi.org/10.5281/zenodo.5526534
Tønsberg T., Palice Z. & Timdal E. 2021: Marchantiana asserigena, a genus and species new to Norway. Graphis Scripta 33, 67 - 78.
Trávníček P., Chumová Z., Záveská E., Hanzlíčková J., Kupková (Jankolová) L., Kučera J., Gbúrová Štubňová E., Rejlová L., Mandáková T. & Ponert J. 2021: Integrative study of genotypic and phenotypic diversity in the Eurasian orchid genus Neotinea. Frontiers in Plant Science 12, 1 - 18. doi:10.3389/fpls.2021.734240
Tumajer J., Buras A., Camarero J. J., Carrer M., Shetti R., Wilmking M., Altman J., Sangüesa-Barreda G. & Lehejček J. 2021: Growing faster, longer or both? Modelling plastic response of Juniperus communis growth phenology to climate change. Global Ecology and Biogeography 30, 2229 - 2244. doi:10.1111/geb.13377
Ufimov R., Zeisek V., Píšová S., Baker W.J., Fér T., van Loo M., Dobeš C. & Schmickl R. 2021: Relative performance o customized and universal probe sets in target enrichment: A case study in subtribe Malinae. Applications in Plant Sciences 9, 1 - 22. doi:10.1002/aps3.11442
Ukhvatkina O., Omelko A., Kislov D., Zhmerenetsky A., Epifanova T. & Altman J. 2021: Tree-ring based spring precipitation reconstruction in the Sikhote-Alin' Mountain Range. Climate of the Past 17, 951 - 967. doi:10.5194/cp-17-951-2021
Urbanavichus G. P., Urbanavichene I. N., Vondrák J. & Ismailov A. B. 2021: Эпифитные лишайники национального парка «Приэльбрусье» (Северный Кавказ, Россия). Nature Conservation Research 6, 77 - 94. doi:10.24189/ncr.2021.048
Urbanová Z. & Hájek T. 2021: Revisiting the concept of ‘enzymic latch’ on carbon in peatlands. Science of the Total Environment 779, 1 - 12. doi:10.1016/j.scitotenv.2021.146384