Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Hederová L., Macek M., Wild J., Brůna J., Kašpar V., Klinerová T. & Kopecký M. 2023: Ecologically relevant canopy openness from hemispherical photographs. Agricultural and Forest Meteorology 330, 1 - 10. doi:10.1016/j.agrformet.2023.109308
Hédl R. & Chytrý K. 2023: Obora: vstup zakázán. Živa 71, 101 - 104.
Holmes R., Pelser P., Barcelona J., Tjitrosoedirdjo S. S., Wahyuni I., van Kleunen M., Pyšek P., Essl F., Kreft H., Dawson W., Wijedasa L., Kortz A. R., Hejda M., Berrio J. C., Siregar I., Williams M. 2023: The naturalized vascular flora of Malesia. Biological Invasions 25, 1339 - 1357. doi:10.1007/s10530-022-02989-y
Chianucci F. & Macek M. 2023: hemispheR: an R package for fisheye canopy image analysis. Agricultural and Forest Meteorology 336, 1 - 12. doi:10.1016/j.agrformet.2023.109470
Chondol T., Klimeš A., Altman J., Čapková K., Dvorský M., Hiiesalu I., Jandová V., Kopecký M., Macek M., Řeháková K., Liancourt P. & Doležal J. 2023: Habitat preferences and functional traits drive longevity in Himalayan high-mountain plants. Oikos, 1 - 15. doi:10.1111/oik.10073
Ilves A., Kaljund K., Sild E. & Münzbergová Z. 2023: High genetic variation of Trifolium alpestre at the northern margin: but for how long? Conservation Genetics 24, 109 - 123. doi:10.1007/s10592-022-01490-2
in ‘t Zandt D., Kolaříková Z., Cajthaml T. & Münzbergová Z. 2023: Plant community stability is associated with a decoupling of prokaryote and fungal soil networks. Nature Communications 14, 1 - 14. https://doi.org/10.1038/s41467-023-39464-8
Kaplan Z., Bétrisey S., Sonnenwyl V., Détraz-Méroz J. & Kozlowski G. 2023: Typification of the name Ranunculus rionii (Ranunculaceae). PhytoKeys 226, 159 - 166. doi:10.3897/phytokeys.226.103309
Kaplan Z., Danihelka J., Šumberová K., Prančl J., Velebil J., Dřevojan P., Ducháček M., Businský R., Řepka R., Maděra P., Galušková H., Wild J. & Brůna J. 2023: Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 12. Preslia 95, 1 - 118. doi:10.23855/preslia.2023.001
Kaplan Z., Prančl J. & Koutecký P. 2023: (2962) Proposal to conserve the name Ranunculus rionii against R. bauhini (Ranunculaceae). Taxon 72, 671 - 672. doi:10.1002/tax.12970
Karlík P., Tichý T. & Hédl R. 2023: Ovce v lese? Úvaha nad pastvou hospodářských a divokých zvířat v lesních porostech. Živa 71, 74 - 74.
Karlík P., Tichý T., Němejcová N., Černý T. & Hédl R. 2023: Podaří se zvrátit devastaci chráněného Karlického údolí v Českém krasu? Živa 71, 66 - 68.
Klimešová J., Martínková J., Bartušková A. & Ott J. P. 2023: Belowground plant traits and their ecosystem functions along aridity gradients in grasslands. Plant and Soil 487, 39 - 48. doi:10.1007/s11104-023-05964-1
Klinkovská K., Kučerová A., Pustková Š., Rohel J., Slachová K., Sobotka V., Szokala D., Danihelka J., Kočí M., Šmerdová E. & Chytrý M. 2023: Subalpine vegetation changes in the Eastern Sudetes (1973–2021): Effects of abandonment, conservation management and avalanches. Applied Vegetation Science 26, 1 - 19. doi:10.1111/avsc.12711
Komárek J. 2023: Taxonomic review of cyanobacteria 2021/2022 according to polyphasic evaluation. Fottea 23, 141 - 148. doi:10.5507/fot.2022.017
Konopáčová E., Schagerl M., Bešta T., Čapková K., Pouzar M., Štenclová L. & Řeháková K. 2023: An assessment of periphyton mats using CHEMTAX and traditional methods to evaluate the seasonal dynamic in post‑mining lakes. Hydrobiologia 850, 3143 - 3160. doi:doi. org/10.1007/s10750-023-05243-1.
Kortz A.R., Moyes F., Pivello V. R., Pyšek P., Dornelas M., Visconti P., Magurran A. E. 2023: Elevated compositional change in plant assemblages linked to invasion. Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences 290, 1 - 6. doi:10.1098/rspb.2022.2450
Korznikov K., Kislov D., Doležal J. & Altman J. 2023: Poleward migration of tropical cyclones induced severe disturbance of boreal forest above 50°. Science of the Total Environment 890, 1 - 8. doi:10.1016/j.scitotenv.2023.164376
Korznikov K., Kislov D., Petrenko T., Dzizyurova V., Doležal J., Krestov P. & Altman J. 2023: Unveiling the Potential of Drone-Borne Optical Imagery in Forest Ecology: A Study on the Recognition and Mapping of Two Evergreen Coniferous Species. Remote Sensing 15, 1 - 16. https://doi.org/10.3390/rs15184394
Korznikov K., Petrenko T., Kislov D., Krestov P. & Doležal J. 2023: Predicting Spruce Taiga Distribution in Northeast Asia Using Species Distribution Models: Glacial Refugia, Mid-Holocene Expansion and Future Predictions for Global Warming. Forests 14, 1 - 16. doi:10.3390/f14020219