Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Quan J., Latzel V., Tie D., Zhang Y., Münzbergová Z., Chai Y., Liu X. & Yue M. 2021: Ultraviolet B Radiation Triggers DNA Methylation Change and Affects Foraging Behavior of the Clonal Plant Glechoma longituba. Frontiers in Plant Science 12/2021, 1 - 11. doi:10.3389/fpls.2021.633982
Seelen L. M. S., Flaim G., Keuskamp J., Teurlincx S., Font R. A., Tolunay D., Fránková M., Šumberová K., Temponeras M., Lenhardt M., Jennings E. & de Senerpont Domis L. N. 2021: Corrigendum to An affordable and reliable assessment of aquatic decomposition: Tailoring the Tea Bag Index to surface waters [Water Research (2019) 31–43]. Water Research 194, 1 - 2. doi:10.1016/j.watres.2018.11.081
Sekerka P. 2021: Sněženky - neobyčejná variabilita dobře známého rodu. Živa 2021, 19 - 22.
Sekerka P. 2021: Sněženky s odchylným tvarem květu v literatuře druhé poloviny 19. století. Živa 2021.
Schmidt C.S., Mrnka L, Frantík T., Lovecka P., Fenclová M., Demnerová K. & Vosátka M. 2021: Bacterial and fungal endophyte communities in healthy and diseased oilseed rape and their potential for biocontrol of Sclerotinia and Phoma disease. Scientific Reports 11/2021, 1 - 17. https://doi.org/10.1038/s41598-021-81937-7
Suchánková S., Vild O,, Szabó P., Chudomelová M., Hédl R. 2021: Metodika ke zpracování archivních materiálů o historickém využívání lesních majetků. Botanický ústav AV ČR, v.v.i..
Svitavská Svobodová, H. 2021: Pylové depozice na Šumavě a v Krkonoších za posledních 21 let. Botanika 9, 6 - 8.
Svitavská Svobodová, H. & Janský, B. 2021: Contribution to the European Pollen Database in Neotoma: a pollen diagram of Rokytecká slať mire, Bohemian Forest/Šumava (Czech Republic). Vegetation History and Archaeobotany, 1 - 4. doi:10.1007/s00334-021-00824-3
Szabó P., Hédl R. & Šipoš J. 2021: Standards versus underwood: historical patterns of tree taxon occurrence in coppice forests. Journal of Vegetation Science 32, 1 - 11. doi:10.1111/jvs.12963
Vohník M. 2021: Bioerosion and fungal colonization of the invasive foraminiferan Amphistegina lobifera in a Mediterranean seagrass meadow. Biogeosciences 18, 2777 - 2790. https://doi.org/10.5194/bg-18-2777-2021
Vonnahme T. R., Persson E., Dietrich U., Hejduková E., Dybwad Ch., Elster J., Chierici M. & Gradinger R. 2021: Early spring subglacial discharge plumes fuel under-ice primaryproduction at a Svalbard tidewater glacier. Cryosphere 2021, 2083 - 2107. doi:10.5194/tc-15-2083-2021
Adamec L. 2020: Biological flora of Central Europe: Utricularia intermedia Hayne, U. ochroleuca R.W. Hartm., U. stygia Thor and U. bremii Heer ex Kölliker. Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics 44, 1 - 20. doi:10.1016/j.ppees.2020.125520
Adamec L., Kučerová A. & Janeček Š. 2020: Mineral nutrients, photosynthetic pigments and storage carbohydrates in turions of 21 aquatic plant species. Aquatic Botany 165, 1 - 9. doi:10.1016/j.aquabot.2020.103238
Adámek M. 2020: Požár - smrt nebo život rostlin? Přírodovědci.cz - Magazín Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 2020, 18 - 19. https://www.prirodovedci.cz/templates/modules/magazin/mobile/web/viewer.php?hash=MzE2L3ByaXJvZG92ZWRjaS0yMDIwLTAxLXdlYi5wZGY=
Adámek M. & Bobek P. 2020: Oheň v naší krajině. Živa 68, 222 - 224.
Aldorfová A., Knobová P. & Münzbergová Z. 2020: Plant-soil feedback contributes to predicting plant invasiveness of 68 alien plant species differing in invasive status. Oikos 129, 1257 - 1270. doi:10.1111/oik.07186
Altman J. 2020: Tree-ring-based disturbance reconstruction in interdisciplinary research: Current state and future directions. Dendrochronologia 63, 1 - 13. doi:10.1016/j.dendro.2020.125733
Altman J., Treydte K., Pejcha V., Černý T., Petřík P., Šrůtek M., Song J.-S., Trouet V. & Doležal J. 2020: Tree growth response to recent warming of two endemic species in Northeast Asia. Climatic Change 162, 1345 - 1364. doi:10.1007/s10584-020-02718-1
Astuti G., Petroni G., Adamec L., Miranda V. F. O. &, Peruzzi L. 2020: DNA barcoding approach fails to discriminate Central European bladderworts (Utricularia, Lentibulariaceae), but provides insights concerning their evolution. Plant Biosystems 154, 326 - 336. doi:10.1080/11263504.2019.1610112
Axmanová I., Robovský J., Tichý L., Danihelka J., Troeva E., Protopopov A. & Chytrý M. 2020: Habitats of Pleistocene megaherbivores reconstructed from the frozen fauna remains. Ecography 43, 703 - 713. doi:10.1111/ecog.04940