Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Navrátilová J. 2016: Vzácní krátkověcí trpaslíci v botanické zahradě II. Botanika 4, 26 - 27.
Nentwig W., Bacher S., Pyšek P., Vilà M. & Kumschick S. 2016: The Generic Impact Scoring System (GISS): a standardized tool to quantify the impacts of alien species. Environmental Monitoring and Assessment 188, 1 - 13. doi:10.1007/s10661-016-5321-4
Obbels D., Verleyen E., Mano M.J., Namsaraev Z., Sweetlove M., Tytgat B., Fernandez-Carazo R., De Wever A., D\\\'hondt S., Ertz D., Ester J., Sabbe K., Willems A. , Wilmotte A. & Vyverman W. 2016: Bacterial and eukaryotic biodiversity patterns in terrestrial and aquatic habitats in the Sor Rondane Mountains, Dronning Maud Land, East Antarctica. FEMS Microbiology Ecology 92, 1 - 13. doi:10.1093/femsec/fiw041
Oberlander K. C., Dreyer L. L., Goldblatt P., Suda J. & Linder P. H. 2016: Species-rich and polyploid-poor: insights into the evolutionary role of whole genome duplication from the Cape flora biodiversity hotspot. American Journal of Botany 103, 1336 - 1347. doi:10.3732/ajb.1500474
Oliveira R. S., Ma Y., Rocha I., Carvalho M. F., Vosatka M. & Freitas H. 2016: Arbuscular mycorrhizal fungi are an alternative to the application of chemical fertilizer in the production of the medicinal and aromatic plant Coriandrum sativum L. Journal of Toxicology and Environmental Health-Part A 79, 320 - 328. doi:10.1080/15287394.2016.1153447
Oliveira R. S., Rocha I., Ma Y., Vosatka M. & Freitas H. 2016: Seed coating with arbuscular mycorrhizal fungi as an ecotechnological approach for sustainable agricultural production of common wheat (Triticum aestivum L.). Journal of Toxicology and Environmental Health-Part A 79, 329 - 337. doi:10.1080/15287394.2016.1153448
Padyšáková E. & Janeček Š. 2016: Sunbird hovering behavior is determined by both the forager and resource plant. Biotropica 48, 687 - 693. doi:10.1111/btp.12345
Palice Z. & Machač J. 2016: Neviditelné lišejníky na mechorostech. Botanika 4, 14 - 15.
Palice Z. & Tønsberg T. 2016: Porpidia nadvornikiana new to Norway. Graphis Scripta 28, 36 - 39.
Pavlovič A., Krausko M. & Adamec L. 2016: A carnivorous sundew plant prefers protein over chitin as a source of nitrogen from their traps. Plant Physiology and Biochemistry 104, 11 - 16. doi:10.1016/j.plazphy.2016.03.008
Pearce D. A., Alekhina I. A., Terauds A., Wilmotte A., Quesada A., Edwards A., Dommergue A., Sattler B., Adams B, Magalhães C., LoyChu W., Lau M. C. Y., Cary C., Smith D. J., Wall D. H., Eguren G., Matcher G., Bradley J. A., Vera J. P., Elster J., Hughes K. A., Cuthbertson L., Benning L. G., Gunde-Cimerman N., Convey P., Hong S. G., Pointing S. B., Pellizari V. H. & Vincent W. F. 2016: Aerobiology Over Antarctica-A New Initiativefor Atmospheric Ecology. Frontiers in Microbiology 7, 1 - 7. doi:10.3389/fmicb.2016.00016
Pereira C. M. R., Maia L. C., Sánchez-Castro I., Palenzuela J., Silva D. K. A., Sudová R., Kolaříková Z., Rydlová J., Čtvrtlíková M., Goto B. T., Silva G. A. & Oehl F. 2016: Acaulospora papillosa, a new mycorrhizal fungus from NE Brazil, and Acaulospora rugosa from Norway. Phytotaxa 260, 14 - 24. doi:10.11646/phytotaxa.260.1.2
Pergl J., Genovesi P. & Pyšek P. 2016: Better management of alien species. Nature 531, 173 - 173. doi:10.1038/531173d
Pergl J., Perglová I., Vítková M., Pocová L., Janata T. & Šíma J. 2016: Standardy péče o krajinu - péče o vybrané terestrické ekosystémy, řada B: Likvidace vybraných invazních druhů rostlin. Botanický ústav Průhonice & AOPK ČR, 1 - 22.
Pergl J., Sádlo J., Petrusek A., Laštůvka Z., Musil J., Perglová I., Šanda R., Šefrová H., Šíma J., Vohralík V. & Pyšek P. 2016: Black, Grey and Watch Lists of alien species in the Czech Republic based on environmental impacts and management strategy. NeoBiota 28, 1 - 37. doi:10.3897/neobiota.28.4824
Pergl J., Sádlo J., Petrusek A. & Pyšek P. 2016: Seznam prioritních invazních druhů pro ČR. Ochrana přírody 71, 29 - 33.
Pergl J., Sádlo J., Petřík P., Danihelka J., Chrtek J. Jr., Hejda M., Moravcová L., Perglová I., Štajerová K. & Pyšek P. 2016: Dark side of the fence: ornamental plants as a source for spontaneous flora of the Czech Republic. Preslia 88, 163 - 184.
Peterka T., Dítě D. Hájková P. & Hájek M. 2016: Ověření výskytu suchopýru štíhlého (Eriophorum gracile) ve Žďárských vrších. Východočeský sborník přírodovědný – Práce a studie 23, 47 - 56.
Petřík P. 2016: Revitalizace horního povodí Botiče - klíč k povodním v Průhonickém parku? - In: Zapletalová J. & Kirchner K. (eds.) Aktuální environmentální hrozby a jejich impakt v krajině. Ústav geoniky Akademie věd ČR, v. v. i., 56 - 59.
Petřík P. & Fanta J. 2016: Hospodaření v krajině - poučení z krizového vývoje. In: Černušáková L. (eds.) Sborník Venkovská krajina 2016, CZ-IALE, Brno, 155 - 161.