Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Prach J. & Kopecký M. 2018: Landscape-scale vegetation homogenization in Central European sub-montane forests over the past 50 years. Applied Vegetation Science 21, 373 - 384. doi: "10.1111/avsc.12372"
Prach K. 2018: Antropogenní stanoviště – Úvod. In: Jongepierová I., Pešout P. & Prach K. (eds.) Ekologická obnova v České republice II, AOPK ČR, Praha, 163 - 168. doi: ""
Prach K. 2018: Obnova ekosystémů na orné půdě spontánní sukcesí. In: Jongepierová I., Pešout P. & Prach K. (eds.) Ekologická obnova v České republice II, AOPK ČR, Praha, 193 - 196. doi: ""
Prach K., Vítovcová K., Řehounková K. & Tichý L. 2018: Co obecného zatím vyplynulo z porovnání sukcesních sérií na antropogenních stanovištích v České republice? Zprávy České botanické společnosti 53, 321 - 326. doi: ""
Prančl J., Koutecký P., Trávníček P., Jarolímová V., Lučanová M., Koutecká E. & Kaplan Z. 2018: Cytotype variation, cryptic diversity and hybridization in Ranunculus sect. Batrachium revealed by flow cytometry and chromosome numbers. Preslia 90, 195 - 223. doi: "10.23855/preslia.2018.195"
Preite V., Oplaat C., Biere A., Kirschner J., van der Putten W. H. & Verhoeven K. J. F. 2018: Increased transgenerational epigenetic variation, but not predictable epigenetic variants, after environmental exposure in two apomictic dandelion lineages. Ecology and Evolution 8, 3047 - 3059. doi: "10.1002/ece3.3871"
Pushkareva E., Pessi I. S., Namsaraev Z., Mano M. J., Elster J. & Wilmotte A. 2018: Cyanobacteria inhabiting biological soil crusts of a polar desert: Sør Rondane Mountains, Antarctica. Systematic and Applied Microbiology 41, 363 - 373. doi: "10.1016/j.syapm.2018.01.006"
Puy J., Dvořáková H., Carmona C. P., de Bello F., Hiiesalu I. & Latzel V. 2018: Improved demethylation in ecological epigenetic experiments: Testing a simple and harmless foliar demethylation application. Methods in Ecology and Evolution 9, 744 - 753. doi: "10.1111/2041-210X.12903"
Pyšek P. 2018: Albert Thellung – přesný jako švýcarské hodinky. Živa 66, 119 - 119. doi: ""
Pyšek P. 2018: Historie, definice, hypotézy a budoucnost biologických invazí. Živa 66, 210 - 213. doi: ""
Pyšek P. 2018: Charles Elton a jeho šedesátiletá kniha. Živa 66, 117 - 118. doi: ""
Pyšek P. 2018: Rostlinné invaze v současném světě – fakta, příčiny a souvislosti. Živa 66, 214 - 217. doi: ""
Pyšek P., Meyerson L. A. & Simberloff D. 2018: Introducing “Alien Floras and Faunas”, a new series in Biological Invasions. Biological Invasions 20, 1375 - 1376. doi: "10.1007/s10530-017-1648-1"
Pyšek P., Skálová H., Čuda J., Guo W.-Y., Suda J., Doležal J., Kauzál O., Lambertini C., Lučanová M., Mandáková T., Moravcová L., Pyšková K., Brix H. & Meyerson L. A. 2018: Small genome separates native and invasive populations in an ecologically important cosmopolitan grass. Ecology 99, 79 - 90. doi: "10.1002/ecy.2068 "
Pyšková K. 2018: Živočišné invaze a vymírání původních druhů. Živa 66, 246 - 248. doi: ""
Pyšková K., Kauzál O., Storch D., Horáček I., Pergl J. & Pyšek P. 2018: Carnivore distribution across habitats in a central-European landscape: a camera trap study. ZooKeys 770, 227 - 246. doi: "10.3897/zookeys.770.22554"
Réblová M., Miller A. N., Réblová K. & Štěpánek V. 2018: Phylogenetic classification and generic delineation of Calyptosphaeria gen. nov., Lentomitella, Spadicoides and Torrentispora (Sordariomycetes). Studies in Mycology 89, 1 - 62. doi: "10.1016/j.simyco.2017.11.004"
Réblová M. & Štěpánek V. 2018: Introducing the Rhamphoriaceae, fam. nov. (Sordariomycetes), two new genera, and new life histories for taxa with Phaeoisaria- and Idriella-like anamorphs. Mycologia 110, 750 - 770. doi: "10.1080/00275514.2018.1475164"
Rempelos L., Almuayrifi A. M., Baranski M., Tetard-Jones C., Eyre M., Shotton P., Cakmak I., Ozturk L., Cooper J., Volakakis N., Schmidt C., Sufar E., Wang J., Wilkinson A., Rosa E. A. S., Zhao B., Rose T. J., Leifert C. & Bilsborrow P. 2018: Effects of Agronomic Management and Climate on Leaf Phenolic Profiles, Disease Severity, and Grain Yield in Organic and Conventional Wheat Production Systems. Journal of Agricultural and Food Chemistry 66, 10369 - 10379. doi: " DOI: 10.1021/acs.jafc.8b02626 "
Rendina González A. P., Preite V., Verhoeven K. J. F. & Latzel V. 2018: Transgenerational Effects and Epigenetic Memory in the Clonal Plant Trifolium repens. Frontiers in Plants Science 9, 1 - 11. doi: "10.3389/fpls.2018.01677"