Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Peterka T., Dítě D. Hájková P. & Hájek M. 2016: Ověření výskytu suchopýru štíhlého (Eriophorum gracile) ve Žďárských vrších. Východočeský sborník přírodovědný – Práce a studie 23, 47 - 56.
Petřík P. 2016: Revitalizace horního povodí Botiče - klíč k povodním v Průhonickém parku? - In: Zapletalová J. & Kirchner K. (eds.) Aktuální environmentální hrozby a jejich impakt v krajině. Ústav geoniky Akademie věd ČR, v. v. i., 56 - 59.
Petřík P. & Fanta J. 2016: Hospodaření v krajině - poučení z krizového vývoje. In: Černušáková L. (eds.) Sborník Venkovská krajina 2016, CZ-IALE, Brno, 155 - 161.
Pichrtová M, Hájek T. & Elster J. 2016: Annual development of mat-forming conjugating green algae Zygnema spp. in hydro-terrestrial habitats in the Arctic. Polar Biology 39, 1653 - 1662. doi:10.1007/s00300-016-1889-y
Plesková Z., Jiroušek M., Peterka T., Hájek T., Dítě D., Hájková P., Navrátilová J., Šímová A., Syrovátka V. & Hájek M. 2016: Testing inter-regional variation in pH niches of fen mosses. Journal of Vegetation Science 27, 352 - 364. doi:10.1111/jvs.12348
Polme S., Opik M., Mora M., Zobel M., Kohout P., Oja J., Koljalg U. & Tedersoo L. 2016: Arbuscular mycorrhizal fungi associating with roots of Alnus and Rubus in Europe and the Middle East. Fungal Ecology 24, 27 - 34. doi:10.1016/j.funeco.2016.08.008
Ponert J., Trávníček P., Vuong T. B., Rybková R. & Suda J. 2016: A New Species of Cleisostoma (Orchidaceae) from the Hon Ba Nature Reserve in Vietnam: A Multidisciplinary Assessment. PLoS One 11, 1 - 23. doi:10.1371/journal.pone.0150631
Popović S., Subakov Simić G., Korać A., Golić I. & Komárek J. 2016: Nephrococcus serbicus, a new coccoid cyanobacterial species from Božana Cave, Serbia. Phytotaxa 289, 135 - 146. doi:10.11646/phytotaxa.289.2.3
Prach K. 2016: Sopka Mount St. Helens 35 let po výbuchu. Živa 64, 119 - 122.
Prach K., Tichý L., Lencová K., Adámek M., Koutecký T., Sádlo J., Bartošová A., Novák J., Kovář P., Jírová A., Šmilauer P. & Řehounková K. 2016: Does succession run towards potential natural vegetation? An analysis across seres. Journal of Vegetation Science 27, 515 - 523. doi:10.1111/jvs.12383
Prach K. & Tolvanen A. 2016: How can we restore biodiversity and ecosystem services in mining and industrial sites? Environmental Science and Pollution Research 23, 13587 - 13590. doi:10.1007/s11356-016-7113-3
Printzen C., Halda J. P., McCarthy J. W., Palice Z., Rodriguez-Flakus P., Thor G., Tønsberg T. & Vondrák J. 2016: Five new species of Biatora from four continents. Herzogia 29, 566 - 585.
Prinzing A., Powrie L. W., Hennekens S. M., Bartish I. V. & Ozinga W. A. 2016: 'High-co-occurrence genera': weak but consistent relationships with global richness, niche partitioning, hybridization and decline. Global Ecology and Biogeography 25, 55 - 64. doi:10.1111/geb.12385
Přibyl P., Pilný J., Cepák V. & Kaštánek P. 2016: The role of light and nitrogen in growth and carotenoid accumulation in Scenedesmus sp. Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts 16, 69 - 75. doi:10.1016/j.algal.2016.02.028
Pushkareva E., Johansen R. J. & Elster J. 2016: A review of the ecology, ecophysiology and biodiversity of microalgae in Arctic soil crusts. Polar Biology 39, 2227 - 2240. doi:10.1007/s00300-016-1902-5
Püschel D., Janoušková M., Hujslová M., Slavíková R., Gryndlerová H. & Jansa J. 2016: Plant-fungus competition for nitrogen erases mycorrhizal growth benefits of Andropogon gerardii under limited nitrogen supply. Ecology and Evolution 6, 4332 - 4346. doi:10.1002/ece3.2207
Pyšek P. 2016: What determines the invasiveness of tree species in central Europe? In: Krumm F. & Vítková L. (eds), Introduced tree species in European forests: opportunities and challenges, European Forest Institute, Freiburg, 68 - 77.
Pyšková K., Storch D., Horáček I., Kauzál O. & Pyšek P. 2016: Golden jackal (Canis aureus) in the Czech Republic: the first record of a live animal and its long-term persistence in the colonized habitat. ZooKeys 641, 151 - 163. doi:10.3897/zookeys.641.10946
Raabová L., Elster J. & Kováčik Ľ. 2016: Phototrophic microflora colonizing substrates of man-made origin in Billefjorden Region, Central Svalbard. Czech polar reports 6, 21 - 30. doi:10.5817/CPR2016-1-3
Raabová L., Elster J. & Kovářik L. 2016: Oxyfototrofné spoločenstvá hydroterestrických a vodných biotopov oblasti Petuniabukta, súostrovie Svalbard. Galamboš M., Džugasová V., Ševčovičová A., Bobovská A. (eds.): Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016 Zborník recenzovaných príspevkov. Univerzita Komenského, Bratislava 2016, 574 - 578.