Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Štěpánková J. 2012: 1062. Galium verum L. - svízel syřišťový. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 78 - 78.
Štěpánková J. 2012: 1063. Galium glaucum L. - svízel sivý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 78 - 78.
Štěpánková J. 2012: 1064. Galium pumilum MURRAY - svízel nízký. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 79 - 79.
Štěpánková J. 2012: 1065. Galium sudeticum TAUSCH - svízel sudetský. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 79 - 79.
Štěpánková J. 2012: 1066. Galium austriacum JACQ. - svízel rakouský. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 80 - 80.
Štěpánková J. 2012: 1067. Galium saxatile L. - svízel hercynský. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 80 - 80.
Štěpánková J. 2012: 1074. Onosma arenaria W. et K. - ruměnice písečná. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 84 - 84.
Štěpánková J. 2012: 1076. Echium vulgare L. - hadinec obecný. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 85 - 85.
Štěpánková J. 2012: 1082. Nonea pulla (L.) DC. - pipla osmahlá. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 88 - 88.
Štěpánková J. 2012: 1086. Lycopsis arvensis L. subsp. arvensis - prlina rolní pravá. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 90 - 90.
Štěpánková J. 2012: 1088. Myosotis arvensis (L.) HILL - pomněnka rolní. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 91 - 91.
Štěpánková J. 2012: 1089. Myosotis ramosissima SCHULTES - pomněnka chlumní. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 91 - 91.
Štěpánková J. 2012: 1090. Myosotis discolor PERS. - pomněnka různobarvá. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 92 - 92.
Štěpánková J. 2012: 1110. Lindernia procumbens (KROCKER) BORBÁS - puštička pouzdernatá. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 102 - 102.
Štěpánková J. 2012: 1118. Linaria vulgaris MILL. - lnice květel. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 106 - 106.
Štěpánková J. 2012: 1126. Veronica bellidioides L. - rozrazil chudobkovitý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 110 - 110.
Štěpánková J. 2012: 1129. Veronica verna L. - rozrazil jarní. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 111 - 111.
Štěpánková J. 2012: 1130. Veronica dillenii CRANTZ - rozrazil Dilleniův. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 112 - 112.
Štěpánková J. 2012: 1131. Veronica triphyllos L. - rozrazil trojklaný. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 112 - 112.
Štěpánková J. 2012: 1132. Veronica praecox ALL. - rozrazil časný. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 113 - 113.