Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Zagorski D., Hartmann M., Bertrand Y. J. K., Paštová L., Slavíková R., Josefiová J. & Fehrer J. 2020: Characterization and dynamics of repeatomes in closely related species of Hieracium (Asteraceae) and their synthetic and apomictic hybrids. Frontiers in Plant Science 11, 1 - 21. doi:10.3389/fpls.2020.591053
Zellweger F., De Frenne P., Lenoir J., Vangansbeke P., Verheyen K., Bernhardt-Römermann M., Baeten L., Hédl R., Berki I., Brunet J., Van Calster H., Chudomelová M., Decocq G., Dirnböck T., Durak T., Heinken T., Jaroszewicz B., Kopecký M., Máliš F., Macek M., Malicki M., Naaf T., Nagel T. A., Ortmann-Ajkai A., Petřík P., Pielech R., Reczyńska K., Schmidt W., Standovár T., Świerkosz K., Teleki B., Vild O., Wulf M. & Coomes D. 2020: Forest microclimate dynamics drive plant responses to warming. Science 368, 772 - 775. doi:10.1126/science.aba6880
Zezulka Š., Maršálková E., Pochylý F., Rudolf P., Hudec M. & Maršálek B. 2020: High-pressure jet-induced hydrodynamic cavitation as a pre-treatment step for avoiding cyanobacterial contamination during water purification. Journal of Environmental Management 255, 1 - 7. doi:10.1016/j.jenvman.2019.109862
Adamec L. 2019: Za hydrobotanickým rájem k Prespanskému jezeru v Makedonii. Živa 67, 70 - 72.
Albert Á.-J., Mudrák O., Jongepierová I., Fajmon K., Frei I., Ševčíková M., Klimešová J. & Doležal J. 2019: Grassland restoration on ex-arable land by transfer of brush-harvested propagules and green hay. Agriculture Ecosystems and Environment 272, 74 - 82. doi:10.1016/j.agee.2018.11.008
Albert Á-J., Mudrák O., Jongepierová I., Fajmon K., Frei I., Ševčíková M., Klimešová J. & Doležal J. 2019: Data on different seed harvesting methods used in grassland restoration on ex-arable land. Data in brief 25, 1 - 11. doi:10.1016/j.dib.2019.104011
Aldorfová A. & Münzbergová Z. 2019: Conditions of plant cultivation affect the differences in intraspecific plant-soil feedback between invasive and native dominants. Flora 261, 1 - 10. doi:10.1016/j.flora.2019.151492
Ali A., Dai D., Akhtar K., Teng M., Yan Z., Urbina-Cardona N., Mullerova J, & Zhou Z. 2019: Response of understory vegetation, tree regeneration, and soil quality to manipulated stand density in a Pinus massoniana plantation. Global Ecology and Conservation 20, 1 - 15. doi:10.1016/j.gecco.2019.e00775
Altman J. 2019: Kronika v dřevěných kruzích. Příroda 2019, 44 - 51.
Ansong M., Pergl J., Essl F., Hejda M., van Kleunen M., Randall R. & Pyšek P. 2019: Naturalized and invasive alien flora of Ghana. Biological Invasions 21, 669 - 683. doi:10.1007/s10530-018-1860-7
Baldassarre Švecová E., Mrnka L., Schmidt C. S., Frantík T., Bárnet M. & Vosátka M. 2019: Cultivation of Perspective Crop Plants for Biorefining. In: Šolcová O., Hanika J., Topka P. (eds.) Biorefining in the 21st Century, Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., Prague, 53 - 55.
Baldassarre Švecová E., Mrnka L., Schmidt C. S., Frantík T., Bárnet M. & Vosátka M. 2019: Feather Protein Hydrolyzate as Plant Biostimulant. In: Šolcová O., Hanika J., Topka P. (eds.) Biorefining in the 21st Century, Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., Prague, 79 - 80.
Belinchón R., Hemrová L. & Münzbergová Z. 2019: Abiotic, present-day and historical effects on species, functional and phylogenetic diversity in dry grasslands of different age. PLoS One 14, 1 - 21. doi:10.1371/journal.pone.0223826
Belyayev A., Josefiová J., Jandová M., Kalendar R., Krak K. & Mandák B. 2019: Natural History of a Satellite DNA Family: From the Ancestral Genome Component to Species-Specific Sequences, Concerted and Non-Concerted Evolution. International Journal of Molecular Sciences 20, 1 - 16. doi:10.3390/ijms20051201
Bishop J., Kopalová K., Darling J. P., Schulte N. O., Kohler T. J., McMinn A., Spaulding S. A., McKnight D. M. & Van de Vijver B. 2019: Sabbea gen. nov., a new diatom genus (Bacillariophyta) from continental Antarctica. Phytotaxa 418, 42 - 56. doi:10.11646/phytotaxa.418.1.2
Blabolil P., Kučerová A., Čtvrtlíková M., Muška M., Potužák J. & Peterka J. 2019: Biota odstavených ramen dolního toku řeky Blanice. Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích. Přírodní Vědy. 2019, 44 - 57.
Blanár D., Guttová A., Mihál I., Plášek V., Hauer T., Palice Z. & Ujházy K. 2019: Effect of magnesite dust pollution on biodiversity and composition of oak-hornbeam woodlands in the Western Carpathians. Biologia 74, 1591 - 1611. https://doi.org/10.2478/s11756-019-00344-6
Bobek P., Svitavská H., Pokorný P., Šamonil P., Kuneš P., Kozáková R., Abraham V., Klinerová T., Švarcová M. G., Jamrichová E., Krauseová E. & Wild J. 2019: Divergent fire history trajectories in Central European temperate forests revealed a pronounced influence of broadleaved trees on fire dynamics. Quaternary Science Reviews 222, 1 - 13. doi:10.1016/j.quascirev.2019.105865
Bouda F., Syrovátková L., Halda J. P., Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. 2019: Lišejníky zaznamenané béhem 26. jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce ČBS ve Zlatohorské vrchovině a v Jeseníkách v dubnu 2019. Bryonora 64, 1 - 20.
Bouda M., Windt C. W., McElrone A. J. & Brodersen C. R. 2019: In vivo pressure gradient heterogeneity increases flow contribution of small diameter vessels in grapevine. Nature Communications 10, 1 - 10. doi:doi:10.1038/s41467-019-13673-6