Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Šumberová K. 2011: VBB08. Myriophylletum verticillati Gaudet ex Šumberová in Chytrý 2011 ass. nova. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 162 - 165
Šumberová K. 2011: VBB09. Potametum tenuifolii Kiprijanova et Laščinskij 2000. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 165 - 168
Šumberová K. 2011: VBB10. Groenlandietum densae Segal ex Schipper et al. in Schaminée et al. 1995. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 168 - 171
Šumberová K. 2011: VBB11. Potametum denso-nodosi de Bolós 1957. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 171 - 175
Šumberová K. 2011: VBB12. Potametum praelongi Hild 1959. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 175 - 178
Šumberová K. 2011: VBB13. Potametum zizii Černohous et Husák 1986. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 178 - 180
Šumberová K. 2011: VBB14. Parvo-Potamo-Zannichellietum pedicellatae De Soó 1947. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 180 - 184
Šumberová K. 2011: VBB15. Potametum trichoidis Tüxen 1974. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 184 - 186
Šumberová K. 2011: VBB16. Najadetum marinae Fukarek 1961. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 186 - 190
Šumberová K. 2011: VBB17. Najadetum minoris Ubrizsy 1961. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 190 - 192
Šumberová K. 2011: VBB18. Potametum crispi von Soó 1927. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 193 - 196
Šumberová K. 2011: VBB19. Potametum crispo-obtusifolii Sauer 1937. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 196 - 198
Šumberová K. 2011: VBB20. Potametum pectinati Carstensen ex Hilbig 1971. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 199 - 202
Šumberová K. 2011: VBB21. Potametum pusilli von Soó 1927. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 202 - 205
Šumberová K. 2011: VBB23. Potametum friesii Tomaszewicz ex Šumberová in Chytrý 2011 ass. nova. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 208 - 209
Šumberová K. 2011: VDB01. Eleocharito-Littorelletum uniflorae Chouard 1924. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 282 - 286
Šumberová K. 2011: VDB02. Ranunculo-Juncetum bulbosi Oberdorfer 1957. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 286 - 289
Šumberová K. 2011: VDB03. Limosello aquaticae-Eleocharitetum acicularis Wendelberger-Zelinka 1952. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 289 - 293
Šumberová K. 2011: VDB04. Pilularietum globuliferae Tüxen ex Müller et Görs 1960. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 293 - 296
Šumberová K. 2011: Vegetace jednoletých vlhkomilných bylin (Isoëto-Nano-Juncetea). In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 309 - 341